Veľkonočný pozdrav

Drahí priatelia, prajeme Vám požehnané veľkonočné dni. Nech Pánova radosť a láska víťazí v našich srdciach.Spojení v modlitbe s Máriou, Kráľovnou pokoja, prinášajme svetlo viery svojím životom.

Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Bojujte proti pokušeniam (fra Ljubo Kurtović)

Ďalej

SEMINÁR PôSTU, MODLITBY A MLČANIA. Marec 2015