Vezmite do rúk kríž

„… Ste stratení a neviete, čo je vašim cieľom. Vezmite kríž, pozerajte sa na Ježiša a nasledujte ho…“ 25.2.2016

 

„…pozývam vás, aby ste vzali do rúk kríž a rozmýšľali o Ježišových ranách. Proste Ježiša, aby uzdravil vaše rany, ktoré ste, milé deti, dostali v živote pre vaše hriechy alebo hriechy vašich rodičov…“ 25.3.1997

 

„…pozývam vás, aby ste zobrali do rúk kríž môjho milovaného Syna Ježiša a rozmýšľali o jeho utrpení a smrti. Nech sú vaše utrpenia zjednotené v jeho utrpení a láska zvíťazí…“ 25.3.2013

Predchádzajúce

Zaľúbenosť a čo ďalej?

Ďalej

Modlitba ruženca v prvú sobotu v mesiaci 01.08.2020