Viac sa modliť, menej rozprávať (Terézia Gažiová)

Panna Mária nám opakuje, že toto je čas milosti. „ V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol. Hľa teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy.“ – čítame v Svätom písme. Toto sa odohráva i tam, kde sa zjavuje Mária. Veríme, že sa 37 rokov zjavuje i v Medžugorí a pripomína nám to najdôležitejšie posolstvo: pozvanie k obráteniu.

Pri prvých zjaveniach nám povedala, že Boh ju posiela, aby nám pomohla a pozvala ľudstvo k obráteniu poslednýkrát. „Ja nie som dôležitá, prišla som, aby som vás priviedla k Ježišovi.“

Čas milosti je vždy časom rozhodnutia a zodpovednosti. Aj my sme súčasťou milostivého času a pozvaní sme k spolupráci s ňou. Keď začneme úprimne žiť jej posolstvá, začne sa naša cesta obrátenia. Svedectvom svojho života môžeme i my pomáhať Márii privádzať druhých k Ježišovi.

Ona je náš vzor. Vždy nás oduševňuje svojim príkladom. Akoby mlčky prechádzala evanjeliom, a to čo povedala nám tak veľa hovorí.

Svätý František z Assisi povedal: „Stále ohlasujte evanjelium. A ak je to nutné, použite aj slová.“

Pri jednom evanjelizačnom stretnutí modlitbových skupín mi istý kňaz, ktorý mal katechézu a svedectvo na tom stretnutí povedal: „Keď budem jednu hodinu hovoriť ľuďom, predtým sa budem dve hodiny sám modliť.“ Jeho svedectvo, slovo, ktorým sa obracal k prítomným malo veľkú moc.

V dnešnom posolstve nás Mária pozýva menej hovoriť a viac sa modliť. Ona nepovedala, že nemáme nič hovoriť, ale menej hovoriť. Napríklad, keď prežívame niečo ťažké, koľko rozprávame o tom druhým, ako nám je ťažko. Pozvaní sme menej o tom hovoriť druhým a viac sa modliť. Teda, povedať viac o tom Pánovi. Alebo, keď veľa hovoríme negatívne o druhých, ako veľmi to nakazí naše vnútro i vnútro druhých. Pri rozhovore s Ježišom v modlitbe sa učíme hovoriť dobre, tak ako on.

Modlitba je stretnutie s Ježišom. Čas prežitý s ním pozláti večnou hodnotou všetko, čo nasleduje potom. Ježiš sa niekedy modlí i celú noc. Keď je ťažko modlí sa ešte viac. Stále je spojený s Otcom, odovzdaný do jeho rúk.

Čas prežitý s ním pozláti večnou hodnotou všetko, čo nasleduje potom…

Dovoliť Bohu viesť nás cestou obrátenia je pozvanie k inému postoju v modlitbe. Byť podobný Ježišovi. Taká modlitba nás premieňa. Vtedy prestávame bojovať svojimi silami a dovoľujeme Bohu viesť nás. Otvárame srdce a nechávame sa premieňať Božou láskou. Rozhodujeme sa byť dobrými ľuďmi. Obrátenie v škole Panny Márie znamená prestať robiť zlo a začať robiť dobro. Zanechať hriech, zlo a zaplniť pozemský život dobrými skutkami. Prinášať veľa dobrého ovocia.

Obrátenie, ako nás tomu učí Mária je podobné zrnu, ktoré keď odumrie prinesie stonásobnú úrodu. Je to intenzívna práca na sebe, na poli svojho srdca. Keď dovoľujeme Bohu aby nás viedol cestou obrátenia, začne nám ukazovať čo treba meniť a rastieme v láske. Je to proces a program na celý život.

„Deti moje, keď je Boh na prvom mieste, budete vo všetkom, čo robíte, hľadať Božiu vôľu. Tak bude pre vás každodenné obrátenie ľahšie. Deti moje, pokorne hľadajte, čo nie je v poriadku vo vašom srdci, a potom pochopíte, čo máte robiť. Obrátenie sa stane pre vás každodennou úlohou, ktorú budete vykonávať s radosťou“ – povedala nám Kráľovná pokoja 25. apríla 1996.

V praxi to môže znamenať i toto: Všimli sme si, že máme napríklad málo trpezlivosti. Veľký plus je už to, že to vidíme, že máme málo trpezlivosti. Keď ju znovu stratíme, povedzme v pokore Pánovi: „Ľutujem, odpusť, chcem byť iný, rozhodujem sa nanovo byť viac trpezlivý, pomôž mi“. Pozvaní sme kráčať.  Nie je dôležité koľkokrát padáme, ale ako rýchlo vstávame.

Panna Mária nám i dnes opakuje svoje vyznanie lásky, keď nám hovorí: „Som s vami a milujem vás svojou materinskou láskou“. Aj keď ju nevidíme, ona vidí nás, hovoria nám vizionári. Uverme jej slovám a odovzdajme sa jej materinskej láske. Na lásku sa odpovedá láskou. Kto ma miluje bude zachovávať moje slová, hovorí nám Ježiš. Kto miluje Pannu Máriu, uverí jej slovám, odovzdá sa jej a pomáha privádzať druhých k Ježišovi.

Modlitba:

Nebeský Otče ďakujme ti, že dovoľuješ prichádzať Panne Márii k nám prostredníctvom jej zjavení. Vďaka ti za tento čas milosti, čas tvojho navštívenia. Ďakujeme ti za toľko zázračných obrátení, uzdravení, odpovedí, povolaní. Pomôž nám otvoriť srdce a poslúchnuť jej volanie k obráteniu. Božia láska príď, ty jediná máš silu vzbudiť v nás túžbu meniť sa, stávať sa lepšími a pracovať na svojom osobnom obrátení. Dovoľujeme ti milovať nás, premieňaj nás, oduševňuj nás modlitbou k rastu, k zomieraniu sebe a darovaniu života pre druhých. Amen.

Predchádzajúce

“Postite sa srdcom”: Ruženec na deň pôstu (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Dovoľte Bohu, aby vás viedol cestou obrátenia (páter Ljubo Kurtovič, OFM)