Viac sa modlite a menej rozprávajte (Terézia Gažiová)

Dnešné posolstvo Panny Márie nám odkrýva tajomstvo sily, ktorá je ukrytá na kolenách a v zopätých rukách. Keď chce byť bežec v cieli prvý, uteká, nezastavuje sa, nestráca zbytočne energiu rozprávaním. Každý jeho pohyb je dobre rozpočítaný, len aby sa odohralo víťazstvo. Tak je to i v živote. Sme pozvaní byť sústredení na cieľ a ním je večný život v nebi. Nestrácajme energiu zbytočným rozprávaním. Sústreďme sa na nebo. Prostriedok je modlitba.

Svätá Terézia Avilská hovorí: „Podľa môjho názoru modlitba je dôverné priateľské stretnutie, v ktorom sa často zdržiavame sami s tým, o ktorom vieme, že nás miluje.“ Ak prosím o niečo toho, o kom viem, že ma miluje, môžem si byť istá, že dostanem, o čo ho prosím.

…Pozvanie pre nás do týchto dní je –

úplne sa odovzdať Bohu, tak ako nás to učí Mária…

Zmysel modlitby je láska, stretnutie s  Bohom, ktorý ma miluje a je pripravený urobiť pre mňa všetko z lásky ku mne. Pozvanie pre nás do týchto dní je – úplne sa odovzdať Bohu, tak ako nás to učí Mária vo svojich posolstvách:

“Odovzdajte všetky ťažkosti Bohu a nestarajte sa! Nezachádzajte do hĺbky problémov, ale ich jednoducho odovzdajte Bohu. Odovzdajte svoju minulosť Bohu, všetko zlo, ktoré sa nahromadilo vo vašich srdciach. Odovzdajte sa Bohu, aby vás mohol uzdraviť, potešiť a odpustiť vám všetko to, čo je vám prekážkou na ceste lásky. Boh môže pretvárať váš život, a vy budete rásť v láske“.

Materinské povzbudenia Panny Márie sú podobné Ježišovým slovám v evanjeliu: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení“ (Mt 11,28). „Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia“ (porov. Mt 6,31-33).

…Zmysel modlitby je láska, stretnutie s  Bohom, ktorý ma miluje…

Túžime po veľkých veciach a Boh nás prosí stať sa maličkými. Všetko očakávajme s dôverou od neho. Viac sa modliť a menej hovoriť znamená prežívať život s Pánom, hovoriť v každom čase na správnom mieste so správnou osobou. Prežívať všedný každodenný život v odovzdanosti Pánovi teraz i tu. Žiť prítomnú chvíľu s Pánom.

A toto nás chce i dnes učiť Mária. Pozorujme ju. Jej tichá, nenápadná a pritom tak veľmi dôležitá prítomnosť v evanjeliu nech nás sprevádza v modlitbe, všímaní si potrieb blížnych, v darovaní času, lásky, seba… Ona nám i dnes opakuje, že je s nami a modlí sa s nami. Spolu s ňou sa vyberme každý deň hľadať Božie kráľovstvo.

Modlitba:

Ďakujeme ti, Mária, za to, že i dnes nás učiť veriť a nestrácať nádej. Ukrývame sa v tvojom srdci Mária, s tebou chceme kráčať zahľadení na nebo a nohami na zemi. S tebou sa chceme učiť viac modliť ako rozprávať, využívať múdro čas, ktorý je nám darovaný, aby sme získali nebo. Premieňaj nás, aby sme boli stále viac a viac podobní tebe, ty ktorá si odovzdaná Bohu, všímaš si potreby, ponáhľaš sa slúžiť. Úplne sa ti odovzdávame. Amen.

 

 

 

Predchádzajúce

Postite sa srdcom (Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

V modlitbe hľadajte Božiu vôľu (fra Ljubo Kurtović)