Vidieť všetko inak (Terézia Gažiová)

Pozvanie k obráteniu, otvorenie srdca, vydávanie svedectva, život je pominuteľný, vidieť všetko inak a nie sme sami… Toľkokrát sme počuli tieto slová. Každá veta je veľmi intenzívna a hlboká. Istý kňaz rozprával svoje svedectvo, ako mal problém s tým, že Panna Mária v posolstvách opakuje to isté a je priveľmi jednoduchá. Zamýšľal sa nad tým a vtedy si spomenul, ako mu mama často hovorievala: „Koľkokrát ti mám opakovať stále to isté?“ Od tej chvíle, keď čítal posolstvá Panny Márie stali sa pre neho vždy niečím novým a užitočným, ako napomenutia jeho mamy.

Nič z toho, čo nám hovorí Panna Mária sa nemôže odohrať bez našej spolupráce a otvoreného srdca. Srdce sa otvára v modlitbe. Iba láska otvára srdce. Iná možnosť neexistuje. V Máriinej škole sa učíme neustále prosiť o dar Božej lásky.

Srdce otvárame tomu, koho máme radi, komu dôverujeme. Keď stretáme osobu, ktorú máme radi, srdce sa otvára, raduje, zdôveruje sa. Tak je to i vo vzťahu k Bohu. Mária je našim príkladom. Ona je úplne otvorená Bohu a jeho milosti. Preto nás tak často pozýva k modlitbe a je to jej najčastejšie posolstvo. Učí nás modliť sa srdcom.

„Dnes vás pozývam, aby ste odpovedali na moje pozvanie k modlitbe. Želám si, deti moje, aby ste si v tomto čase našli miestečko pre osobnú modlitbu. Chcem vás viesť k modlitbe srdcom. Iba tak pochopíte, že váš život je prázdny bez modlitby. Zmysel svojho života objavíte, keď objavíte v modlitbe Boha. Preto, deti moje, otvorte brány svojho srdca a pochopíte, že modlitba je radosť, bez ktorej nemôžete žiť“ (25.7.1997).

Miesto modlitby je rodinný oltár, najkrajšie miesto v našich domovoch. Tu je kríž, obraz Panny Márie, Sväté písmo, ruženec, svätená voda, kvety. Každý deň potrebujeme vidieť miesto modlitby, kde nás čaká Pán. Potrebujeme čas na stretnutie s ním v tichu srdca, mysle, očí, rúk. Modlitba je vnútorná premena, odkiaľ vidíme všetko inak a nachádzame zmysel života. Modlitba nás premieňa. Taký jednoduchý a taký mocný prostriedok. Modlitba koná zázraky. Keď sa modlíme, máme viac trpezlivosti, pokory. Modlitba upokojuje. V nej čerpáme výživu. Ona sýti lásku, túžbu milovať a to je jediný spôsob, ako sa získava nebo. Naše obrátenie sa začína na kolenách.

Dôležitá je rodinná i osobná modlitba. Mária nám kladie do rúk ruženec a hovorí: „Deti moje, ruženec mám zvlášť rada. Prostredníctvom ruženca mi otvorte svoje srdce a môžem vám pomôcť.“ Od začiatku zjavení nás pozýva modliť sa tri ružence denne: radostný, bolestný, slávnostný – každý deň, srdcom a spoločne.

Neskôr povedala, aby sme sa modlili tri hodiny denne. Vtedy sa jedna pútnička pýtala    vizionára Ivana: „Naozaj si Panna Mária praje, aby sme sa modlili až tri hodiny denne? To je veľmi veľa.“ O rok, keď znovu prišla do Medžugoria, spýtala sa: „Ešte stále Panna Mária žiada tri hodiny modlitby denne?“ Ivan odpovedal: „Milá pani, zmeškali ste, už nie tri, ale 24 hodín modlitby denne žiada Panna Mária.“

Rásť v modlitbe srdcom je proces. Treba začať. Najskôr troška a potom postupne rastie túžba modliť sa viac. Modlitba je vzťah, priateľstvo s Ježišom. Keď sa vytvorí skutočné priateľstvo s ním, žiadna búrka ho nemôže zničiť. Modlitba je dom postavený na skale. Ak sa nemodlíme, staviame dom na piesku. Keď voda narazí na dom našich plánov bez Boha a modlitby, zostane iba veľké rumovisko.

Posledné roky v Máriiných posolstvách počúvame: „Nech bude modlitba ako záchranné lano; ako vzduch ktorý dýchate; nech sa modlitba stane životom; nech váš život bude modlitbou; vy sa staňte modlitbou.“ To neznamená stať sa fanatikom. Modliť sa životom znamená prežívať život s Bohom a nikdy nie sám. Ako náš Pán – modliť sa v noci, modliť sa pred prácou i po práci, keď je ťažko ešte viac sa modliť. Modliť sa celým svojim bytím s láskou a pre lásku.

Modlitbu nemôžeme vypnúť a potom zapnúť. Modlitba je život, modlitba je to, po čom ľudské srdce túži. Modlitba je radosť. V modlitbe sa stretáme s Bohom, počúvame, hovoríme a dostávame odpoveď. Boh odpovedá v modlitbe, cez ľudí, ktorých stretávame, cez prírodu, cez každú udalosť, ktorá sa odohráva v našom živote. Keď sa vytvorí vzťah s Bohom v modlitbe, všetko, čo sa deje, vidíme inak.

Modlitba:

Nebeský Otče, ďakujeme ti, že dovoľuješ Márii prichádzať a pozývať nás k obráteniu. Ďakujeme za každú milosť a dar na jej príhovor. S tebou, Matka, prosíme o otvorené srdce pre lásku. Ty, ktorá nás učíš, že je dôležité iba milovať a dávať, pomôž nám vydávať svedectvo pozerajúc na tvoj príklad – v pokore, odovzdanosti, modlitbe a materinskom slúžení blížnym. Amen.

Predchádzajúce

„Postite sa srdcom“: Utiahnuť sa do seba a odmlčať sa (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Buďte svedkami pokoja a lásky (o. Ljubo Kurtovič)