VII. Medžugorské modlitbové stretnutie na Ukrajine: Niekoľko svedectiev mladých ľudí

„Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Bola som na medžugorskom stretnutí v Mukačeve. Prišla som autobusom z Ľvova a prvýkrát som pozvala aj dve svoje priateľky. Chcem sa podeliť so svojimi pocitmi a dojmami.

Keď sme počúvali Gottfrieda, dotkli sa nás slová o spovedi: „Netreba chodiť a nosiť v sebe ťažký hriech, potrebné je isť hneď na spoveď a oľutovať, aby sme nestrácali možnosť prijať Ježiša, aby sme mohli byť s ním a aby v nás on mohol žiť.“

Vtedy moje priateľky váhali, či ísť na spoveď počas stretnutia alebo potom, keď sa vrátia domov, ale s veľkým nadšením som im povedala: nečakajte, choďte na spoveď hneď teraz aj Gottfried o tom hovorí. Priateľky to prijali a rozhodli sa ísť na spoveď.

202864547Stretnutie sa skončilo adoráciou, kde sme mohli byť  blízko pri Ježišovi, pocítiť jeho prítomnosť a lásku. Plakala som od radosti a zároveň od ľútosti nad svojimi hriechmi. Mohla som sa dotknúť obrovskej sily adorácie, ktorá mení život a odkrýva živého Boha.

Ďakujem spoločenstvu Svetlo Máriino za modlitbové stretnutie, za svedectvo, za podelenie sa so svojou skúsenosťou života podľa posolstiev Panny Márie“.

Olja

202864247„Ďakujem dievčatám, ktoré ma pozvali na stretnutie. Na takomto stretnutí som bola prvýkrát. Ďakujem Márii, ktorá ma k sebe pozvala. Vďaka modlitbám a svedectvám o Medžugorí som pochopila, že modlitba, pôst, viera a láska prekonajú všetko“.

Marijana

 

„Toto stretnutie sa mi veľmi páčilo a netrpezlivo som ho očakávala. Na takomto stretnutí som bola prvýkrát minulý rok v Ľvove. Som vďačná Bohu a Panne Márii, že som mohla prísť aj tento rok. Modlitba ruženca, rozjímania, adorácia sú dôležitým pokrom pre každého z nás. Tu som osobitne pocítila prítomnosť Panny Márie a ako sa o mňa stará. Ďakujem Bohu za to!“

Natália

„Stretnutie s Máriou je vždy niečo výnimočné. Myslíš si, že ju už dobre poznáš a už ťa ničím neprekvapí, ale Mária vždy nájde spôsob ako má k tebe prehovoriť, dotknúť sa tvojho srdca novým spôsobom. A tak tomu bolo aj teraz. Išla som na stretnutie do Mukačeva neočakávajúc nič výnimočné, ale vracala som sa z neho nielen naplnená, no preplnená… jej milosťami. Je to pravda, že cez Máriu Pán darúva osobitné dary.202864347

Ako veľa stojí ten pokoj, ktorý nám vlieva do našich sŕdc prostredníctvom Ducha Svätého. Tento pokoj zmýva všetko: ťažkosti, problémy, prežívania a rozlieva sa do všetkých kútov nášho srdca, až kým sa úplne nenaplní.

Jedna moja známa bola skeptická voči medžugorským posolstvám a zjaveniam Panny Márie. Moje argumenty ju nikdy nepresvedčili. Keď sme sa dozvedeli, že stretnutie bude v Mukačeve, rozhodol som sa ju pozvať, aby to sama zakúsila. Na začiatku pochybovala, ale potom súhlasila. Medžugorie príde k nej. A koľko milostí jej Mária pripravila! Po stretnutí mi ďakovala: „Ďakujem ti, že si ma pozval. Ak by som nešla, veľa by som stratila a nedostala by som všetko to, čo mi Mária pripravila.“ Naozaj všetko pripravila Mária, ja som len odovzdal pozvanie. Ďakujem ti, Mária, že ty na nás myslíš a staráš sa o nás“.

Jura

 

Predchádzajúce

VII. Medžugorské modlitbové stretnutie na Ukrajine „S Máriou k Ježišovi“

Ďalej

Pôstom, modlitbou a mlčaním k Božej láske