VII. Medžugorské modlitbové stretnutie na Ukrajine „S Máriou k Ježišovi“

Už siedmy rok prebehlo na Ukrajine medžugorské modlitbové stretnutie, ktorého cieľom je túžba modliť sa spoločne a duchovne rásť. V tomto roku to bolo 17. októbra v Mukačeve, v katedrále sv. Martina.

Bol to deň, keď sme sa všetci mohli spojiť v modlitbe aj s tými, ktorí nás počúvali cez Rádio Maria alebo sledovali cez internet. Modlili sme sa ruženec, slávili sv. omšu, klaňali sa Ježišovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti, počuli sme prednášky o pôste a modlitbe podľa posolstiev Panny Márie. Tiež sme mohli pristúpiť k sviatosti zmierenia a očistiť si svoje srdcia.

Vrcholom modlitbového stretnutia bola sv. omša, na ktorej sme mohli prijať živého Krista a adorácia. Veľkou radosťou pre nás bolo, že počas celého dňa bola v kaplnke vedľa kostola ustavičná poklona a každý z nás mohol byť s Ježišom v tichu. Keď sa klaniame Ježišovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti, dostávame veľké milosti. A práve toto naše osobné, úprimné stretnutie s Ježišom je najväčšou túžbou Panny Márie. Ona vždy ukazuje na Ježiša a vedie nás k nemu.

Misionár z Rakúska Gottfried Prenner sa s nami podelil so svedectvom osobného obrátenia. Dotyk Božej lásky a lásky Panny Márie zmenil celý jeho život. Hovoril nám o prekážkach, ktoré nám bránia kráčať s Máriou po ceste svätosti pripomínajúc nám, akú veľkú cenu má pre Boha každý z nás. Povzbudil nás príkladom osobného života – pomáhať Panne Márii a byť jej apoštolmi.

Slovami z posolstiev Panny Márie nám Terka Gažiová odkryla veľkú silu modlitby a pôstu. Povzbudzovala nás, aby sme si postupne, krok za krokom, nachádzali čas na modlitbu a pre Boha. Aby sme mu dôverovali a darovali Ježišovi svoj život a z celého srdca si vyprosovali u Boha dar Božej lásky. Pretože keď máme lásku, máme všetko. Všetko sa pominie a zostane iba LÁSKA. Modlitbou a láskou môžeme všetko, dokonca aj to, čo sa nám zdá nemožné.

Dozvedeli sme sa o pôste a o jeho sile, že pôstom môžeme zastaviť aj zlo, vojny, prírodné katastrofy. Vďaka pôstu a zriekaniu sa upevňuje naša viera, naša dôvera k Bohu, nachádzame v sebe silu prekonávať ťažké životné skúšky.

Modlitbou a pôstom môžeme Márii pomáhať v uskutočňovaní jej a Božích plánov a Boh môže cez nás pôsobiť.

Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa modlili za toto stretnutie. Veľká vďaka patrí správcovi farnosti otcovi Petrovi Žarkovskému a kňazom, ktorí slúžili v spovedniciach.

Ďakujeme zboru, ktorý nám svojím hraním pomáhal otvárať si srdcia pre Máriu a Ježiša. Ďakujeme Rádiu Maria za spoluprácu a všetkým dobrovoľníkom a ľuďom dobrej vôle, ktorí pomáhali pri organizácii modlitbového stretnutia. V prvom rade ďakujeme Bohu za všetkých a za všetko.

Video záznam zo stretnutia si môžete pozrieť na:

www.medjugorje.com.ua v oddelení media-video

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. november 2015

Ďalej

VII. Medžugorské modlitbové stretnutie na Ukrajine: Niekoľko svedectiev mladých ľudí