VIII. Medžugorské modlitbové stretnutie na Ukrajine

17. septembra 2016 sa uskutočnilo VIII. medžugorské modlitbové stretnutie na Ukrajine. Stretli sme sa tu ako jedna veľká rodina, ktorá prišla k nebeskej Mame zo všetkých kútov Ukrajiny, aby sme jej v modlitbe povedali o všetkých svojich radostiach i starostiach, aby sme v jej náruči pocítili materinskú lásku, ktorá nám tak chýba a ktorú hľadáme.

Panna Mária naplnila srdcia všetkých prítomných pokojom a radosťou, radosťou zo stretnutia s jej synom, Ježišom. Toto stretnutie sa odohrávalo v tichosti každého srdca, cez modlitbu ruženca, katechéz a svedectiev o. Branislava, o. Henricha, o. Mirona, Terky Gažiovej, cez kázeň otca biskupa Antala Majneka. Počas stretnutia množstvo kňazov sprostredkovalo ľuďom veľkosť Ježišovej lásky v sviatosti zmierenia.

Duch Svätý počas celého stretnutia pripravoval naše srdcia k výnimočnému daru z nebies – sv. omši. Preto všetci prítomní s rozochveným srdcom očakávali ešte dôležitejšie stretnutie, stretnutie s Ježišom vo sv. prijímaní, ktorý nás obdaril neobyčajnými milosťami.

Osobitným momentom stretnutia bola adorácia – Ježiš uzdravoval naše rany a daroval nám pokoj. Panna  Mária nás pozvala, aby sme sa stali jej apoštolmi. Ďakujeme Bohu a Panne Márii za pozvanie a netrpezlivo očakávame IX. medžugorské stretnutie na Ukrajine. Pochválený buď Ježiš a Mária!

Informačné centrum Medžugorie na Ukrajine

Predchádzajúce

Medžugorie mi zmenilo život

Ďalej

Pomôž mi, ó, Pane, byť milosrdným…