Vizionári hovoria: Ivan Dragićevič

Mária, Matka, k nám prichádza a chce nám pomôcť. Prichádza, pretože nás chce povzbudiť. Chce nás utešiť a pomôcť nám rozpoznať to, čo nie je správne; chce nám ukázať cestu k dobru a k pokoju. Panna Mária k nám prichádza a prináša nám ‚Boží liek‘. Chce liečiť naše choroby; s veľkou láskou, nežnosťou a materinským teplom obväzovať naše rany.

Prichádza, pretože nás chce viesť k svojmu Synovi, k nášmu jedinému a skutočnému pokoju, pretože súčasný svet nám nemôže darovať pokoj. Prezidenti štátov a vlád nám nemôžu darovať pokoj. Pokoj je iba v Bohu. Pokoj, ktorý nám ponúka súčasný svet je pokojom, v ktorom sa rýchlo sklameme. Preto nás Panna Mária pozýva, aby sme sa rozhodli pre Ježiša.

V jednom posolstve Panna Mária povedala: „Drahé deti, dnes viac ako kedykoľvek predtým prechádza svet a ľudstvo ťažkými krízami. No najväčšia kríza, drahé deti, je kríza viery v Boha, pretože ste sa vzdialili od Boha, od modlitby. Drahé deti, dnešný svet a ľudstvo vykročili do budúcnosti bez Boha. Drahé deti, dnes sa vytratila z vašich rodín modlitba. Nemáte čas jeden pre druhého – deti nemajú čas pre rodičov, rodičia pre deti, matka pre otca, otec pre matku. Z rodín sa vytratila láska. Drahé deti, niet viac vernosti v manželstvách. Je veľmi veľa zničených, unavených rodín. Nastáva  rozklad morálky.“

Panna Mária, Matka, k nám prichádza a všetkých nás pozýva – „Drahé deti, navráťte modlitbu do svojich rodín. Postavte Boha na prvé miesto vo svojich rodinách. Spoločne s ním vykročte do budúcnosti. Drahé deti, iba návratom modlitby do vašich rodín môže byť uzdravená vaša rodina, prostredníctvom ktorej môže byť uzdravené dnešné ľudstvo a celý svet.“

„Drahé deti, ak chcete, aby dnes bola uzdravená Cirkev, musí byť najskôr uzdravená rodina. “Neexistuje živá Cirkev bez živej rodiny. Preto nás Panna Mária pozýva, aby sa každá rodina stala živou Cirkvou, živou kaplnkou, v ktorej sa modlí.

Panna Mária nás chce vyviesť z tmy a ukázať nám cestu svetla a cestu nádeje. Preto Panna Mária hovorí: „Drahé deti, ak budete silní vy, bude silná aj Cirkev.“ „Drahé deti, ak niet pokoja v srdci človeka, ak človek nie je  naplnený pokojom, ak niet pokoja v rodine – nemôže byť vo svete pokoj. Preto vás, drahé deti, pozývam, aby ste nehovorili o pokoji, ale pokoj uskutočňovali. Nehovorte o modlitbe, ale žite modlitbu. Drahé deti, iba návratom modlitby a pokoja do vašich rodín môže byť duchovne uzdravená vaša rodina.“

Prevzaté z časopisu „Glasnik mira“

Predchádzajúce

Stretnutie Mons. Henryka Hosera s pútnikmi z Ukrajiny

Ďalej

Vizionári hovoria: Mirjana Dragićević Soldo