Vizionári hovoria: Mirjana Dragićević Soldo

Panna Mária od nás žiada, aby sme sa vo svojich rodinách vrátili k modlitbe ruženca. Hovorí, že nič nemôže tak zjednotiť rodinu, ako spoločná modlitba, a že rodičia majú veľkú zodpovednosť za svoje deti. Panna Mária ďalej hovorí, že rodičia sú tí, ktorí musia zasadiť korene viery do sŕdc svojich detí. A to môžu len vtedy, keď sa spolu modlia a spolu chodia na svätú omšu, pretože deti robia len to, čo vidia doma. Deti potrebujú vidieť, že pre otca a matku sú Boh a Panna Mária na prvom mieste, a až potom všetko ostatné.

V Medžugorí som mala možnosť rozprávať sa s mnohými mladými manželskými pármi sveta a všetci hovoria to isté. Všetci hovoria: „Nemáme veľa času na modlitbu, mnoho pracujeme, chceme, aby naše deti netrpeli tak, ako sme trpeli my, chceme im zanechať čo najviac…“ Keď ich počúvam, myslím, že robia chybu. Pretože svojim deťom môžeš zanechať všetko materiálne, čo na svete existuje, môžeš im nechať tisíc eur a oni budú chcieť dvetisíc. A nikdy nebudú spokojní. Ale ak v srdciach svojich detí zanecháš Ježiša na prvom mieste, budú šťastné a spokojné s tým, čo majú, pretože budú mať pokoj, pravý pokoj, ktorý môže dať iba Ježiš Kristus.

Keď hovorím, že deti vidia omnoho viac ako si myslíme, vždy pridám aj príklad, ktorý mám zo svojej rodiny z čias, kedy moja staršia dcérka Mária mala iba dva roky. Nikdy som jej nerozprávala o zjaveniach, pretože som si myslela, že ako dvojročná to môže chápať. Jedného dňa, keď sa v izbe hrala so svojou priateľkou išla som ich skontrolovať a počula som tú druhú maličkú ako hovorí: „Moja mama jazdí na aute! “Moja Mária chvíľu mlčala a potom povedala: „Moja mama sa každý deň rozpráva s Pannou Máriou!“ To znamená, že hoci som jej nič nepovedala, sama pochopila, čo sa odohráva u nás doma. Preto je dôležitý príklad rodiča.

(Prevzaté z časopisu ‚Glasnik Mira‘, 9/2012)

Foto: Foto Djani

Predchádzajúce

Vizionári hovoria: Ivan Dragićevič

Ďalej

Zvuková nahrávka zamyslenia nad posolstvom z 25.12.2018 (Terka Gažiová)