Vizionári hovoria: Vicka Ivanković

Chcela by som vám s láskou, zo srdca odovzdať posolstvo, ktoré Panna Mária dáva cezo mňa všetkým nám. Hlavné posolstvá Panny Márie, ktoré dáva nám všetkým, sú modlitba, obrátenie, pôst, pokánie a pokoj. Panna Mária odporúča modliť sa každý deň všetky časti ruženca, postiť sa v stredu a piatok o chlebe a vode a najdôležitejšie, čo žiada je pevná viera.

Keď Panna Mária hovorí, aby sme sa modlili, nežiada modliť sa iba slovami, ale otvárať zo dňa na deň svoje srdce, aby modlitba bola pre nás skutočne radosťou. Hovorí, skôr než sa začnete modliť, odstráňte všetky myšlienky, ktoré vás vyrušujú a začnite jedným Otčenášom.

Proste svojho veľkého Otca, ktorý je na nebesiach, ktorý je plný nekonečnej lásky, ktorý nás tak veľmi miluje. V tej chvíli mu odovzdajte všetky svoje túžby, všetky svoje problémy. Nech učiní tak, ako je najlepšie, nech sa stane jeho vôľa a nie naša. Na druhý deň sa budeme modliť Zdravas Mária, k našej veľkej matke, ktorú vidíme očami svojho srdca, ktorá je neprestajne blízko nás a ktorá nás tak veľmi miluje. Na ďalší deň sa budeme modliť Sláva Otcu, vzdávať slávu svojmu Otcovi a ďakovať za všetko, čo nám dáva, aj za dobré aj za zlé. Aby sme vedeli rovnako prijímať všetko, čo nám od neho prichádza. Tak budeme, zo dňa na deň, otvárať svoje srdce a rozmýšľať o každom slove, ktoré vyslovujeme, aby sme videli, čo tie slová pre nás znamenajú a žili ich.

Panna Mária to ukázala na jednom prekrásnom príklade. Hovorí, všetci vo svojich rodinách pestujete kvety. Ak každý deň tomu kvetu dáme dve-tri kvapky vody, uvidíme ako rastie, rozvíja sa a stane sa z neho nádherná ruža. Tak je to aj s naším srdcom. Ak každý deň naplníme svoje srdce dvomi-tromi slovami modlitby, naše srdce rastie, rozvíja sa a kvitne. Keď dva-tri  dni kvet nepolejeme, uvidíme, ako sa stráca, akoby ani nikdy neexistoval. Panna Mária hovorí, že častokrát, keď príde čas modlitby, pomyslíme si: som unavený, zajtra sa pomodlím! Príde druhý deň i ďalší a tak každý deň odďaľujeme svoju modlitbu a do nášho srdca vstupuje všetko to, čo prichádza zo zlej strany. Panna Mária hovorí, že tak ako kvet nemôže žiť bez vody, tak ani my nemôžeme žiť bez Božej milosti. A hovorí: Modlitbu srdca sa nikdy nemôžeme naučiť, ani si ju naštudovať. Modlitbu srdca môžeme iba žiť, každý deň urobiť jeden krok dopredu.

Keď Panna Mária odporúča pôst, nežiada od osôb, ktoré sú choré, postiť sa o chlebe a vode, ale zrieknuť sa v ten deň niečoho, čo je pre nich najdrahšie. Osobám, ktoré sú zdravé a hovoria, že sa nemôžu postiť, že ich bolí hlava, že sa im točí, Panna Mária hovorí: Keď sa postíme z lásky k Ježišovi a k nej, vtedy nebudú žiadne problémy. Jediné čo chýba, je naša pevná vôľa.

Panna Mária nás pozýva k úplnému obráteniu a hovorí: „Drahé deti, keď máte problémy, ťažkosti, súženia, všetci si myslíte, že Ježiš a ja sme od vás ďaleko. Ale, hovorí Panna Mária, my sme stále blízko pri vás. Iba otvorte svoje srdcia, aby ste nás srdcom mohli spoznať a aby ste mohli spoznať ako veľmi vás milujeme!“

Panna Mária žiada zrieknuť sa niečoho, čo je pre nás najdrahšie. A Panne Márii by bolo najmilšie, keby sme sa zriekli hriechu a viac nehrešili. Hovorí: „Dávam vám svoj pokoj a svoju lásku“, aby sme ich mohli priniesť do svojich rodín a dať priateľom, ktorí sú okolo nás. Preto nám dáva svoje požehnanie a modlí sa za nás všetkých.

Hovorí, že by ju zvlášť potešilo, keby sme v našich rodinách a spoločenstvách obnovili modlitbu ruženca, aby sa rodičia modlili s deťmi a deti s rodičmi, aby satan skutočne nič nemohol. Panna Mária zdôrazňuje, že satan je silný, že nás chce vo všetkom zmiasť. Preto žiada, aby sme umocnili svoje modlitby, aby sme ho svojou modlitbou mohli od seba čo najďalej vzdialiť a nemohol nám nič urobiť. Panna Mária hovorí: „To môžete najlepšie urobiť s ružencom v ruke. To je najmocnejšia zbraň proti satanovi.“ Preto Panna Mária odporúča, aby sme mali stále pri sebe niečo požehnané, krížik alebo medailónik, malý znak ako sa môcť čím ľahšie obrániť pred satanom.

Panna Mária odporúča postaviť svätú omšu na prvé miesto. Hovorí, že je to najdôležitejší a najsvätejší okamih, že v tej chvíli prichádza živý Ježiš a my ho prijímame do svojho srdca. Preto Panna Mária žiada, aby sme sa na tento čas zvlášť pripravili. Aby sme tak Ježiša mohli prijať čo najhodnejšie a s láskou.

Panna Mária odporúča mesačnú spoveď a hovorí, aby to bolo tak, ako sa ktorý človek cíti a potrebuje to. Hovorí:  „Nechápte spoveď tak, že odídete oslobodení od hriechov a žijete tým istým životom“, ale že sa potrebujeme meniť, aby sme boli novými osobami a prosiť od kňaza radu, aby nám ukázal ako urobiť krok dopredu.

Panna Mária má osobitnú starosť o všetkých mladých vo svete. Hovorí, že sa nachádzajú vo veľmi, veľmi ťažkej situácii a že im môžeme pomôcť jedine svojou láskou a modlitbou srdca. A hovorí: „Drahí mladí, to, čo vám dnešný svet ponúka, to všetko je pominuteľné.“ Satan využíva každú voľnú chvíľku pre seba a dnes najviac útočí na mladých, pretože chce zničiť naše rodiny.

Panna Mária hovorí: „Drahé deti, toto je čas veľkej milosti.“ Želá si, aby sme obnovili jej posolstvá a začali ich žiť srdcom.

Foto: medjugorje.ws

Predchádzajúce

Vizionári hovoria: Ivanka Ivanković

Ďalej

Láska v rodine (Slavko Barbarić OFM)