Všetci sú pozvaní postiť sa

Nesmieme zabudnúť, že zdraví aj chorí, mladí aj starí, bohatí aj chudobní, svätí aj hriešni sa musia postiť, ale dôsledky sú celkom iné.

Vďaka pôstu a modlitbe budú mať zdraví viac súcitu pre chorých. Chorí ľahšie budú znášať svoj kríž a podľa skúseností mnohých skôr sa uzdravia.

Mladí si vďaka pôstu a modlitbe zachovajú slobodu a nedajú sa zotročiť zlozvykmi, ktoré ľahšie spoznajú a úspešnejšie budú proti nim bojovať. Starší si vďaka pôstu a modlitbe ľahšie zachovajú pokoj a radostne budú prežívať svoje dni, budú veľkodušnejší a vďačnejší za svoj život.

Bohatí vďaka pôstu a modlitbe pochopia, čo potrebujú a čo majú. Ľahšie sa podelia so svojimi chudobnejšími bratmi. Pôst a modlitba im pomôžu, aby sa nestali pyšní na svoje bohatstvo, a ochráni ich od nespravodlivého správania. Pôst a modlitba im pomôžu, aby boli vďační za to, čo majú.

Chudobní vďaka pôstu a modlitbe ľahšie ponesú kríž chudoby a neupadnú do pokušenia myslieť si, že ak budú mať viac alebo ak zbohatnú, budú mať všetko. Pôst ich ochráni od roztrpčenia v chudobe.

Hriešnikovi pôst a modlitba pomôžu ľahšie pochopiť jeho hriešnosť, lepšie si uvedomiť vlastnú zodpovednosť, aby sa úprimne kajal, získal silu oslobodiť sa od zla a hriechu.

Svätý vďaka pôstu a modlitbe bude rásť v láske, viere, nádeji, odovzdanosti a dôvere v Boha.

Vďaka pôstu a modlitbe by sa ľahšie ochránilo životné prostredie, bolo by menej odpadkov, mohli by sme zvládnuť všeobecné svetové nebezpečenstvo, že všetko prírodné bohatstvo míňame tak rýchlo, ako by sme boli posledná generácia na svete.

Keď vzniká táto knižka, neprestajne sa hovorí o treťom tisícročí a kladú sa otázky, čo nám ono prinesie. Radšej si položme otázku: akí chceme vojsť do tretieho tisícročia my, pretože ak vkročíme do nového milénia so svojou nadutosťou, chamtivosťou, nenásytnosťou v jedle a pití a neustálym zhonom za materiálnym dobrom, neprestajne budeme zapríčiňovať rôzne katastrofy, navzájom na seba sebecky a chamtivo narážať, a takto rozbíjať rodinné spoločenstvá, jednotu Cirkvi a vôbec svet.

Vrátiť pôst a modlitbu v biblickom zmysle znamená utvoriť podmienky pre nový život.

Na pôst už nesmieme zabúdať a nechápať ho. Pôst sa musí vrátiť a zaujať svoje miesto, a to kvôli nám, kvôli prírode, kvôli iným ľuďom a napokon pre náš vzťah s Bohom!

Kanadský benediktín Adalbert de Vogue vo svojej knihe To Love Fasting (Milovať pôst) priznáva, že Medžugorie svojou výzvou pomohlo, aby sa Cirkev vrátila k zachovávaniu pôstu. „Náboženský pôst celkom nevymizol. Najnovšie zjavenia Panny Márie v Medžugorí vrátili česť starému spôsobu zachovávania pôstu o chlebe a vode v stredy a piatky. Avšak západnému kresťanstvu chýbajú živé obyčaje a duchovné motívy…“ (VOGUE, Adalbert de, To Love Fasting, The Monmastic Experience, Petersham, MA 01366, str. 38 a 105.)

Z knihy: Slavko Barbarič OFM, Postite sa srdcom, kapitola 4.28

Predchádzajúce

Pomôž mi, ó, Pane, byť milosrdným…

Ďalej

Modlitba — Život (Terézia Gažiová)