Požehnané Veľkonočné sviatky

Všetkým priateľom prajeme požehnané Veľkonočné sviatky!

„…pozývam vás k láske. Milé deti, milujte sa Božou láskou. V každom okamihu, v radosti i v smútku, nech prevažuje láska a tak láska zavládne vo vašich srdciach. Vzkriesený Ježiš bude s vami a vy budete jeho svedkami…“  (25.03.2005)

Pokoj a Božia láska Zmŕtvychvstalého Pána nech zaplaví naše srdcia,

Svetlo Máriino

 

 

 

 

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marec 2016

Ďalej

Za stolom s Ježišom…