I vy buďte hviezdy (Terézia Gažiová)

Cirkev nazýva Pannu Máriu Hviezdou morskou, Hviezdou rannou. Ona ukazuje cestu putujúcim v temnej noci. Je Hviezdou rannou, ktorá vychádza prvá ako úsvit nádeje. Panna Mária je bezpečný prístav, matka Svetla. Tam, kde je matka cítime sa v bezpečí, v srdci rodiny. Jej materinská prítomnosť vyžaruje dobrotu, pokoj. Ona je naša hviezda, náš ideál a vzor, ktorý chceme nasledovať.

Dnes nás pozýva – i vy buďte to, čo ja – buďte hviezdy. Byť Máriinou hviezdou znamená svietiť v noci, mať srdce matky. Naše pozvanie do týchto dní je podobať sa Márii. Nasledujme ju v skrytom živote modlitby a v slúžení. Zamilujme si jej  pokoru, tichosť, odpoveď na Božiu vôľu. Máriiným srdcom vyžarujme dobrotu, nádej.

…Byť Máriinou hviezdou znamená svietiť v noci, mať srdce matky… 

Ako sa to má uskutočňovať, nám Mária konkrétne hovorí vo svojich posolstvách: „Dnes vás pozývam materinským srdcom k láske k blížnemu. Deti moje, zastavte sa. V očiach svojho brata viďte Ježiša, môjho Syna. Ak vidíte radosť, radujte sa s ním. Ak je bolesť v očiach vášho brata, svojou nežnosťou a dobrotou ju odožeňte, pretože bez lásky ste stratení. Iba láska jediná je účinná, ona koná zázraky“ (2.9.2008).

„Deti moje, buďte pokorní. Cez vašu pokoru chce Boh svojou múdrosťou z vašich duší urobiť vyvolený príbytok. Budete ho osvecovať dobrými skutkami“ (2.12.2008).

„Nedovoľte, aby vás tma pohltila. Z hĺbky srdca zvolajte k môjmu Synovi. Jeho meno rozháňa i najväčšiu tmu“ (2.5.2009).

„Osloboďte sa od všetkého z minulosti, čo vás zaťažuje a dáva pocit viny, všetkého, čo vás voviedlo do klamstva – tmy. Prijmite svetlo“ (2.6.2010).Snímka25

„S materinskou vytrvalosťou a láskou vám prinášam svetlo života, aby vo vás zničilo tmu smrti. Dajte mi svoje srdcia, aby som ich mohla prežiariť svetlom života, mojím Synom“ (2.11.2010).

„Deti moje, viera je to jediné, čo vám v životných skúškach dá silu. Ona vám obnoví dušu a otvorí cesty nádeje. Ja som s vami. Zhromažďujem vás okolo seba, pretože vám chcem pomôcť, aby ste vy mohli pomáhať svojim blížnym v odkrývaní viery, jedinej životnej radosti a šťastia“ (2.10.2008).

…V očiach svojho brata viďte Ježiša, môjho Syna.

Ak vidíte radosť, radujte sa s ním…

Podobať sa Márii, znamená dať sa jej úplne k dispozícii a takto jej srdcom vyžarovať Ježiša.

Krstom sme prijali svetlo Kristovo. Častým prijímaním eucharistie, životom v milosti posväcujúcej, dobrými skutkami, rozhodnutím sa pre dobro, sa svetlo našej viery zväčšuje. Každodenným úsilím o hlboký duchovný vzťah s Ježišom, vernosťou v malých veciach konaných s láskou, sa svetlo nášho života stáva žiarivejšie. Máriinou hviezdou jednoducho nemôžeme byť bez Ježiša.

Modlitba

Pane, ty chceš osvecovať životy našich blížnych prostredníctvom nás. Spolu s Máriou voláme: Posilni našu vieru. Nech nás naša dôvera v tvoju nekonečnú lásku, neustále nadchýna pre konanie dobra. Nech naše maličké skutky lásky budú svetielkami v noci našim blížnym. Prosíme za dar lásky zvlášť pre tých, ktorým svetlo viery vyhasína i pre tých, ktorí ju ešte nespoznali. Amen.

Predchádzajúce

V škole lásky (Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

Vydávajte svedectvo o viere a modlitbe v radosti (fra Ljubo Kurtović)