Vy buďte modlitbou (fra Ljubo Kurtović)

Blahoslavená Panna Mária sa vo svojich posolstvách prihovára tým, ktorí ju môžu a chcú počuť. To sú tí, ktorí sú duchovne prebudení. To sú tí, ktorí sa modlia a zakusujú, ako je Boh prítomný v ich živote. To sú tí, ktorí modlitbou pripravili Bohu priestor, aby mohol prísť a zastať sa človeka.

Panna Mária chce, aby Božia prítomnosť bola plodonosná i dosvedčujúca. Boha si nemôžeme nechať iba pre seba. Boh chce prostredníctvom nás priťahovať ľudí k sebe. My tu nie sme preto, aby sme presvedčovali ľudí o existencii Boha, ale, aby sme vydávali svedectvo nie natoľko slovami, nakoľko svojím životom.

V tomto posolstve, ako aj v mnohých iných spája Panna Mária modlitbu s pokojom. Tí, ktorí sú ďaleko od modlitby nemôžu mať pokoj. V posolstve z 25. marca 1985 Panna Mária jasne hovorí: „Deti moje, niet pokoja tam, kde sa nemodlí a niet lásky tam, kde niet viery.“ Modlitba nás spája s Bohom a Boh je náš jediný pokoj. To veľmi jasne vyslovil sv. Augustín: „Nespokojné je naše srdce Bože, kým nespočinie v tebe.“  Žalmista tiež hovorí: „Iba v Bohu je pokoj, duša moja.“ Boh k nám môže prísť a darovať svoj pokoj seba samého, ak vieme počas dňa vytvoriť oázu pokoja,  t.j.  darovať Bohu niečo zo svojho času, v ktorom môžeme darovať seba so všetkým tým čo sme a čo je v nás. V nás je hlboká túžba po večnosti,  po Bohu. Iba on môže dokonca naplniť túto túžbu.

…Modlitba je rozhovor s Bohom, v ktorom sa mu zverujeme s túžbami svojho srdca a Boh nám daruje bohatstvo vlastného srdca…

Keď Panna Mária hovorí: „Vy buďte modlitba“, chce nám tým povedať, aby sme dovolili Bohu premieňať naše srdce a  ho formovať podľa svojho srdca. O sv. Františkovi životopisci hovoria, že on nie že sa iba modlil, ale sa stal modlitbou. Celý sa premenil v modlitbu. Modlitba je ako kanál, ktorý nás spája s prameňom t.j. s Bohom. Byť modlitbou to znamená obrátiť sa. Formovať svoje srdce tak, aby sa stalo podobné Máriinmu srdcu.

Všetci veľkí učitelia duchovnosti sú jednotní v tom, že modlitba je úsilie a boj.  Modlitba a pohodlnosť nemajú nič spoločné. O modlitbu sa oplatí bojovať. Modlitba je rozhovor a stretnutie s Bohom. Pre každé stretnutie je potrebný čas. Veľmi dobre vieme, že keď odbavíme svoje modlitby bez darovania času, takéto modlitby nás nemôžu priviesť k pokoju. Vtedy Bohu dávame iba prázdne slova a srdce zostáva zatvorené a úzkostlivé. Z takej modlitby, ktorú „odrobíme“ v rýchlosti vychádzame ešte viac prázdnejší a unavenejší. A modlitba je oddych duše. Modlitba je rozhovor s Bohom, v ktorom sa mu zverujeme s túžbami svojho srdca a Boh nám daruje bohatstvo vlastného srdca. Dovoľme Panne Márii viesť nás, aby sme mohli byť svedkami Božej lásky a Máriinej prítomnosti medzi nami.

Modlitba:

Panna Mária, ty, ktorá si plná lásky a materinskej starostlivosti o každé svoje dieťa daj, aby sme zakúsili tvoju lásku, aby sme boli uzdravení a radostní. Tebe zverujem všetkých, ktorí hľadajú Boha prostredníctvom teba. Vypros nám, aby sme aj my mohli nosiť Boha vo svojom srdci a vydávať svedectvo o ňom všetkým, ktorí sú ďaleko od neho i od pokoja. Naplň naše srdcia svojou milosťou, blízkosťou a zvlášť všetkých tých, ktorí sú úzkostliví, bez nádeje i v tme. Otvor im oči pre duchovnosť, aby spoznali pravdu života  i večnosti. Vypros nám vytrvalosť, aby sme sa nikdy neunavili hľadať Boha a ešte viac túžiť po ňom. Ó, Mária, ty, ktorá si plná milosti, plná Boha prihováraj sa za nás u svojho Syna. Amen.

 

Predchádzajúce

Nezabudnite, že vás milujem (Terézia Gažiová)

Ďalej

Modlitbové stretnutia v Lotyšsku a Litve