Vydávajte svedectvo žijúc lásku (Terézia Gažiová)

Dnes nás Panna Mária znovu pozýva dať sa jej k dispozícii. Modliť sa na jej úmysly znamená zabudnúť na seba a dovoliť jej žiť v nás, milovať skrze nás. Úplne sa jej odovzdať.

Pomôže nám v tom modlitba ruženca. Modliac sa ruženec držíme ju za ruku a ona pred nami otvára všetky dvere, vstupuje tam, kde je to najpotrebnejšie a pôsobí tak ako to ona pokladá za najvhodnejšie.

Povedala nám: „Deti moje ruženec mi je zvlášť milý. Prostredníctvom ruženca mi otvorte srdcia a môžem vám pomôcť.“ „Každý deň sa modlite ruženec, ten veniec kvetov, ktorý ma ako matku priamo spája s vašimi bolesťami, utrpeniami, túžbami a nádejami.“

„Modliac sa ruženec držíme ju za ruku a ona pred nami otvára všetky dvere…“

K ničomu nás nenúti iba pozýva, prežívať naše ľudské radosti, bolesti, starosti svätým spôsobom s hodnotou večnosti. Máriina úloha je stále tá istá – priviesť nás k svojmu Synovi a spolu s ním do neba. Kto to môže lepšie, ak nie ona, Ježišova matka. S ňou sa učíme prežívať naše radosti, bolesti tak ako ich prežívala ona. Jej radosti a bolesti života boli radosťami a bolesťami Ježiša. Vždy bola s ním, všetko zdieľala s Ježišom a on s ňou. Bolo to láskyplné zdieľanie ich spoločného pozemského života.

Toto sa začne odohrávať i s nami, keď si zamilujeme modlitbu ruženca. Tak ako nám o tom hovorí i dnes: „Deti moje, modlite sa ruženec a rozjímajte nad tajomstvami ruženca, pretože i vy vo svojom živote prechádzate cez radosti i bolesti. Takýmto spôsobom pretvárate tajomstvá do svojho života, pretože život je tajomstvo, až kým ho nevložíte do Božích rúk.“

„Modliť sa na jej úmysly znamená zabudnúť na seba a dovoliť jej žiť v nás, milovať skrze nás…“

Mária nám sľubuje, že takto môžeme stretnúť Ježiša ako Peter. Duch Svätý naplní naše srdce a budeme vydávať svedectvo žijúc lásku. Nebeský Otec nás zahŕňa láskou skrze Máriine príchody. Mária však prichádza vždy, keď ju pozveme, keď sa modlíme s ňou i vtedy, keď zoberieme do rúk ruženec. Keď sa radujeme, keď trpíme, keď čokoľvek prežívame a obnovujeme si akt odovzdania sa pre jej úmysly, ona prichádza a nebeský Otec nás zahŕňa na jej príhovor láskou.

Máriina láska nerobí hluk, dáva sa v pokore, tichej radosti, odovzdanosti do Božích rúk. Prejavuje sa súcitom, nenápadnou nežnou prítomnosťou v blízkosti tých, ktorí to najviac potrebujú.

2. decembra 2016 nám povedala: „Dovoľte môjmu Synovi prebývať vo vás. On si vás použije, aby sa postaral o ranených a obracal stratené duše. Preto, deti moje, vráťte sa k modlitbe ruženca. Modlite sa ho s pocitmi dobroty, obety a milosrdenstva. Modlite sa nielen slovami, ale skutkami milosrdenstva. Modlite sa s láskou za všetkých ľudí.“

„Tento mesiac je mesiac, keď môžeme ešte viac vyrásť v láske, v modlitbe ruženca s Máriou…“

Často nás Mária nazýva svojimi apoštolmi lásky, a to znamená podobať sa jej. Milovať Máriiným spôsobom je pozvanie modliť sa a obetovať sa za všetkých ľudí, aby bolo dobre všetkým na tejto zemi. Máriine srdce tak ako Ježišove bije za celý svet. My sa často zaoberáme a milujem iba tých, ktorí nás milujú. Pozvaní sme rásť v láske, vyberať si tých, ktorí sú nemilovaní, opustení, nesympatickí.

Tento mesiac je mesiac, keď môžeme ešte viac vyrásť v láske, v modlitbe ruženca s Máriou, prosme ju, aby sa uskutočnili jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.

Modlitba:
Nebeský Otče, ďakujeme ti za lásku, ktorou nás zahŕňaš prostredníctvom Máriinej prítomnosti. Ďakujeme za ten veľký dar, s ktorým sa chceme podeliť s druhými. Mária, s radosťou sa ti odovzdávame a zasväcujeme tvojmu Srdcu tento mesiac. Vovádzaj nás modlitbou ruženca do tajomstiev radosti, bolesti i slávy nášho pozemského života, chceme ho prežívať s tebou. Tvojím srdcom sa odovzdávame do Božích rúk pre tvoje úmysly. Premieňaj nás silou svojej lásky na tvojich apoštolov. Silou svojej viery posilni našu vieru, aby sme vydávali svedectvo žijúc lásku tak ako si to praješ. Amen.

Predchádzajúce

Kardinál Joseph Ratzinger o pôste (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Modlite sa ruženec (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)