Vymenovanie osobitného vyslanca svätej stolice pre Medžugorie

11. februára 2017 Svätý Otec vymenoval pre Medžugorie osobitného vyslanca Svätej stolice jeho excelenciu Mons. Henryka Hosera, S.A.C, poľského arcibiskupa a súčasného biskupa Varšavy-Pragy (Poľsko).

Cieľom poslania je nadobudnúť čo najhlbšie poznatky o pastoračnej situácii a predovšetkým o potrebách veriacich, ktorí tam prichádzajú na púť, a na základe toho predostrieť pastoračné iniciatívy do budúcnosti. Poslanie má výlučne pastoračný charakter.

Predpokladá sa, že Mons. Hoser, ktorý aj naďalej bude vykonávať službu arcibiskupa Varšavy-Pragy, ukončí svoje poslanie do leta tohto roku.

Pastoračná návšteva Mons. Henryka Hosera sa začala v Medžugorí oficiálnym privítaním 29. marca 2017.

 

Predchádzajúce

Počas storočnice fatimských zjavení je možné získať celý rok úplné odpustky

Ďalej

Postite sa srdcom. Plné brucho sa nemodlí rado (Slavko Barbarić OFM )