VZKRIESENÝ

„…Dnes vás pozývam k láske. Deti moje, milujte sa Božou láskou. V každom okamihu, v radosti i v smútku, nech prevažuje láska a tak láska zavládne vo vašich srdciach. Vzkriesený Ježiš bude s vami a vy budete jeho svedkami…“ 25.3.2005

„…Dnes vás pozývam, aby ste s Ježišom žili váš nový život. Nech vám Vzkriesený dá silu, aby ste v pokušeniach života boli vždy silní a v modlitbe verní a vytrvalí. Pretože Ježiš vás spasil svojimi ranami a zmŕtvychvstaním dal nový život. Milé deti, modlite sa a nestrácajte nádej. Vo vašich srdciach nech prebýva radosť a pokoj. A dosvedčujte radosť, že ste moji…“ 25.4.2018

„…Buďte radostnými nositeľmi zmŕtvychvstalého Ježiša v tomto nepokojnom svete, ktorý túži po Bohu a po všetkom, čo je od Boha…“ 25.4.2003

„…Aj dnes vás pozývam na osobné obrátenie. Vy buďte tí, ktorí sa kajajú a svojím životom budú svedčiť, milovať, odpúšťať a prinášať radosť Vzkrieseného do tohto sveta, kde môj Syn zomrel a kde ľudia necítia potrebu, aby ho hľadali a objavovali vo svojom živote…“ 25.8.2008

Predchádzajúce

Milovaná láska (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Proste ducha svätého, aby vás upevnil vo viere (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)