Vzkriesený

25.4.2018

„Nech vám Zmŕtvychvstalý dá silu, aby ste v životných skúškach boli vždy silní a v modlitbe verní a vytrvalí. Pretože vás Ježiš svojimi ranami spasil a zmŕtvychvstaním dal nový život.“

25.8.2008

„Vy buďte tí, ktorí sa kajajú a svojím životom budú svedčiť, milovať, odpúšťať a prinášať radosť Zmŕtvychvstalého do tohto sveta, kde môj Syn zomrel a kde ľudia necítia potrebu, aby ho hľadali a odkrývali vo svojom živote.“

25.3.2009

„V tomto jarnom čase, keď sa všetko prebúdza zo zimného spánku, zobuďte aj vy svoje duše modlitbou, aby boli pripravené prijať svetlo Zmŕtvychvstalého Ježiša.“

25.10.2011

„Pozerám na vás a vo vašich srdciach nevidím radosť. Dnes vám chcem dať radosť Zmŕtvychvstalého, aby vás on viedol a objal svojou láskou a nežnosťou.“

Predchádzajúce

Krížová cesta na deň pôstu IV (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Buďte láskou a modlitbou (Terézia Gažiová)