Z lásky vás pozývam k obráteniu… (M.M.)

Panna Mária k nám prichádza zo slávy, v ktorej prebýva a hovorí nám z duchovnej reality, v ktorej sa nachádza a do ktorej chce, aby sme prišli aj my. Prešla cestou tak veľmi podobnou našej ceste. Svoje povolanie a vzťah s Bohom žila z viery. Svojim „áno“, ktorým odpovedala na zvestovanie anjela, ktoré bolo aj pre ňu prekvapujúce a priveľké, stala sa nástrojom Božej lásky a milosrdenstva. A túto Božiu lásku nám prináša v tomto posolstve, ktorým sa k nám obracia.

…Mária tiež musela kráčať cestou viery…

Mária je Božou služobníčkou úplne podriadenou Božej vôli a pripravenou uskutočňovať ju vo svojom živote. Dáva priestor Bohu, aby mohol konať svoje zázraky. Svojím „áno“ Mária umožnila Bohu prísť na tento svet a tak sa stala novou Evou. Prvá Eva priniesla skazu a utrpenie. Mária, nová Eva, svojou poslušnosťou Bohu rozviazala uzol neposlušnosti, ktorý Eva zviazala. Máriino srdce je priestorom, v ktorom prebýva Boh. Cez Máriu k nám prichádza Boh a pozýva nás k premene, obráteniu a viere.

Mária tiež musela kráčať cestou viery. V jej živote sa neodohrávalo nič z toho zázračného. Vo svojom živote musela zakúsiť mnoho ťažkostí a súžení a prekonať ich: hľadať útočisko pre narodenie svojho Syna, útek do Egypta, hľadanie dvanásťročného Ježiša, v bezradnosti kvôli verejnému vystupovaniu svojho Syna ho chce vrátiť k rodine a na konci statočne stojí pod jeho krížom. Boh ju ničoho neušetril. Vydržala tmu kríža spoločne so svojím Synom. Neutiekla a nevzdala sa.

…Zažívame ju ako tú, ktorá stojí na našej strane a bojuje za nás…

V Márii, v Ježišovej a našej matke, spoznávame jednu z nás. Zažívame ju ako tú, ktorá stojí na našej strane a bojuje za nás. Každé jej zjavenie, každé posolstvo a slovo sú jej úsilím, aby sme ich počuli a vzali vážne. Nekričí, nevnucuje sa, nenúti, ale vytrvalo a ticho s láskou pozýva.

Mnohí zažili jej pomoc a príhovor. Vo vlastnom živote zakúsili, ako Panna Mária rozviazala uzly ich utrpení a ťažkostí, uzly v ľudských vzťahoch, uzly vo vlastnej duši a uzly následku zotročenia vinou a hriechom.

Ona ako matka si praje, aby sme boli šťastní. Vie, že to môžeme jedine vtedy, ak sa odvrátime od tmy hriechu, skazy a zla a obrátime sa k svetlu, dobrote, Bohu.

…Obrátiť sa napokon znamená veriť v Božiu lásku…

Obrátiť sa znamená odvrátiť sa od svojich hriechov, chrbtom sa postaviť k priepasti a svoje srdce upriamiť na Boha, ktorý je naše zdravie, pokoj, víťazstvo, zmysel života. Obrátiť sa tiež znamená uveriť Ježišovým slovám a prisľúbeniam: kráľovstvo Božie sa priblížilo. Veriť v kráľovstvo Božie znamená veriť, že v Bohu môžeme všetko obnoviť, oživiť a obrátiť na dobro, dokonca aj samotnú smrť. Kedykoľvek sa rozhodujeme pre hriech, zlo, klamstvo v skutočnosti ideme cestou, ktorá vedie k smrti, cestou, na ktorej nemôžeme nájsť pokoj ani život.

Obrátiť sa napokon znamená veriť v Božiu lásku, ktorú nám Boh daruje skrze matku svojho Syna.

Modlitba:

Panna Mária, ďakujem ti, že sa nás nezriekaš. Ďakujem ti za tvoju materinskú trpezlivosť a lásku, ktorú túžiš vliať do našich sŕdc. Ďakujem ti za každé srdce, ktoré sa otvorilo a zakúsilo novosť života, ktorú dáva Boh. Ďakujem ti za tvoju poslušnosť viery. Vypros nám milosť otvoreného srdca, aby sme mohli rozpoznať Božiu vôľu a naplniť ju vo svojom živote. Chceme sa učiť od teba. Podľa príkladu apoštola Jána pod krížom chceme si ťa aj my  „vziať k sebe“ a od teba sa učiť veriť, žiť a milovať. Amen.

Predchádzajúce

Modlite sa, aby ste pochopili Božiu lásku (Terézia Gažiová)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. apríl 2016