Začnite nanovo s nadšením cestu svätosti (fra Ljubo Kurtović)

     Panna Mária neprestáva hovoriť. Aj toto posolstvo nás upevňuje v pravde o prítomnosti Panny Márie s nami a kvôli nám. Dĺžka jej zjavení v Medžugorí nám hovorí o jej prítomnosti v tejto našej dobe. Ale nielen dnes. Matka Mária je s nami, je prítomná od počiatku Cirkvi. Nespočetné Máriine svätyne po celom svete svedčia o jej duchovnej prítomnosti medzi nami. Mária je začiatok lepšieho sveta tu medzi nami. Ona je naša patrónka, orodovnica a sprostredkovateľka milostí. Ježiš nám chce otvoriť oči, aby sme ju spoznali ako svoju matku a chce, aby sme ju ako apoštol Ján vzali do „svojho domu“, do svojho života.

      Mária žila na zemi s pohľadom upriameným na nebo. Jej život je podobný aj nášmu životu. Prešla cestami života, ktoré boli od začiatku poprepletané úzkosťami a otázkami: Ako sa to stane? Ako sa Herodes dozvedel o narodení tohto dieťaťa? Prečo ho chce zabiť? Ako dlho budeme musieť zostať v Egypte? Uvidíme ešte niekedy strateného syna? Čo znamená tá hrôza na Kalvárii? Všetko je zahalené v hmle. Kde je Boh? Otázky, samé otázky…

   Čo si počne matka pred tým beznádejným mlčaním? Má sa vystrašiť? Nie. Má si zúfať? Nie. Evanjelium nám trikrát predstavuje Matku, ako vo svojom srdci premýšľa, spomína si na dávne slová a porovnáva ich so smutnými udalosťami, ktoré sa práve stali. Uprostred mlčania a tmy hľadá Božiu tvár.

…Mária je začiatok

lepšieho sveta tu medzi nami…

      Musela sa sama snažiť, aby starostlivo uchovávala spomienky na všetky udalosti a slová. Musela sa snažiť, aby o nich pozorne rozjímala vo svojom srdci, v duchu ich posudzovala a bez prestania o nich premýšľala. Práve takto, kráčajúc cestou života – uprostred temných protikladov života – usilovala sa odkryť Božiu vôľu a Boží plán.

      Mária bola pútničkou viery, pretože nevedela všetko. V jej živote sa uskutočňuje požehnanie, ktoré jej dala svätá Alžbeta: „Blahoslavená je tá, ktorá uverila…“ (Lk 1, 45). V Márii vidíme najdokonalejší príklad našej viery. Na našej ceste viery je blízko nás. Preto nám môže povedať: Deti moje, kráčajte za mnou. Sama som prešla týmito cestami temných nocí i nocí bez hviezd. Urobte aj vy, čo som ja urobila: Odovzdajte sa Božiemu mlčaniu a premôžete strach, tmu a noc. A blahoslavení sú tí, ktorí uprostred temnej noci verili vo svetlo.

      V jej živote všetky skúšky končili prehlbovaním dôvery. Aj keď prechádzala toľkými skúškami, nikdy nezradila Boha. V jej živote sa uskutočnil Boží ideál, takže sa stala Božím majstrovským dielom, najdokonalejším vtelením Božích plánov. Medzi našou vierou a životom, slovami a skutkami, ideálmi a ich uskutočnením je rozpor. V dôsledku skúšky viery ustupujeme alebo odchádzame. V tomto zmysle Mária prebúdza v nás hryzenie svedomia.

Snímka4

…A blahoslavení sú tí, ktorí

uprostred temnej noci

verili vo svetlo…

     Mária, ktorá je pre nás príkladom odovzdania sa Bohu s dôverou, môže byť nazývanou Matkou Božou prijímania alebo Matkou Božou odovzdania sa Bohu, pretože neustále hovorila Bohu: „Nech sa stane ako ty chceš.“

     Isté je, že Boh nechce vojnu a nenávisť, ktoré sa deň čo deň stále viac okolo nás šíria. Toto nie sú plody Ježišových učeníkov, ale tých, ktorí nepatria Ježišovi ani jeho Matke. Panna Mária nám ukazuje cestu. Povzbudzuje nás, aby sme sa odvážili znovu v sebe prebudiť nadšenie pre modlitbu, po ktorej budeme bližší a viac podobní Bohu, ktorý je jediný prameň lásky a pokoja.

      Počúvnime pozvanie Matky, aby sme sami zakúsili silu Boha, ktorý sa nám chce znovu darovať a viesť nás cestami života a nie nenávisti a vojny.

 

Modlitba

      Panna Mária, Kráľovná pokoja, obraciame sa k tebe, ktorá si sa tu v Medžugorí predstavila ako Matka a Kráľovná pokoja. Prišla si v náručí s Ježišom – Kniežaťom pokoja. On jediný je náš pokoj. Jedno z tvojich prvých slov bolo: Pokoj, pokoj, nech zavládne medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi navzájom. Utiekame sa k tebe, Matka pokoja, vypros nám pokoj. Pokoj v našich srdciach, pokoj našim myšlienkam, pokoj našim túžbam. Tebe zverujeme všetky srdcia, ktoré sú v nepokoji a posadnuté nenávisťou. Teba prosíme, Kráľovná pokoja, vypros pokoj všetkým národom, ktoré sú vo vojne. Vypros pokoj všetkým srdciam, ktoré sú naplnené strachom. Nech zavládne pokoj, ktorý prichádza od Pána a ktorý on dáva všetkým, ktorí ho hľadajú a prosia oň.

Predchádzajúce

Nádej na lepší zajtrajšok (Terézia Gažiová)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, 2.február 2015, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú