Zasvätený život očami detí…

1) Čo si myslíš, že je Bohu zasvätený život?

2) Ako vyzerá deň zasväteného človeka? (kňazi, mnísi, rehoľné sestry)? 

3) Čo sú to sľuby?

4) Prečo Boh pozýva ľudí, aby sa stali kňazmi, rehoľníkmi a rehoľníčkami?

1) Bohu zasvätený život je láska.

2) Kňazi zvyčajne slúžia sv. omšu, krstia všetkých ľudí, pomáhajú ľuďom a mnísi milujú Boha tak, že keď má nejaký iný mních narodeniny, napíšu mu list alebo pošlú balík.

3) 🙂

4) Boh pozýva ľudí, aby boli kňazmi a mníchmi, pretože chce modlitbičky, lásku a aby sa s ním niekto porozprával 

 Sofia, 5 rokov

51) Bohu zasvätený život je, keď sa modlíš, veríš a dôveruješ v Božiu pomoc.

2) Kňazi a mnísi každý deň poslúchajú, modlia sa a zasväcujú svoj život práci pre Boha.

3) Sľuby skladá človek (keď ešte nie je mníchom ani kňazom) pred Bohom na celý život, že mu bude slúžiť.

4) Boh pozýva ľudí byť mníchmi a kňazmi , aby mohli odovzdávať ľuďom Božie slovo, aby sme všetci verili v Boha.

Daniel, 8 rokov

41) Bohu zasvätený život je život v kláštore 

2) Modlia sa, chodia na sv. omšu a robia každodennú prácu: varia obed, upratujú, starajú sa o čistotu svojho tela. 

3) Sľuby—keď kňazi sľubujú, že sa nebudú ženiť, zasvätia sa Bohu a nebudú bohatí .

4) Pretože ich potrebuje

Valéria, 7 rokov, v tomto roku bola na 1. sv. prijímaní

1) Čo pre vás znamená zasvätený život?

 2) Ako ho žijete vo svojej každodennosti?

        

71) Zasvätený život je pre mňa Boží dar – osobitným spôsobom mu slúžiť ; výnimočná možnosť slúžiť, úplná odovzdanosť samej seba pre jeho slávu a jeho svätú Cirkev, nerozdeleným srdcom pokračovať v jeho misii v súčasnom svete.

2) V dnešnom svete, bez ohľadu na môj vek (77 rokov) svedčím o tom, že len ako sestra sa môžem úplne oddať Bohu a jeho dielu.

Tiež mám možnosť dotýkať sa života vo farnosti. Už 8 rokov koordinujem nepretržitú adoráciu v kostole, ktorej sa pravidelne zúčastňuje 200 ľudí raz za týždeň. Svedectvá tých, ktorí  chodia na adoráciu mi odkrývajú, aké zmeny sa odohrávajú v ich srdciach. Menia sa ich vlastné životy a aj životy ich blízkych. Akú milosť nám Pán pripravil, keď zostáva s nami v Najsvätejšej sviatosti oltárnej!

Pre mňa je to veľká česť a radosť byť jeho nástrojom v hľadaní ľudí na adoráciu, malinkým pastierom, ktorý zhromažďuje ovečky okolo Pastiera.

8Pamätáte si na deň svojich prvých sľubov alebo večných sľubov?

Deň prvých a večných sľubov vo mne zanechal nezmazateľnú stopu. Najjasnejšie spomienky: ťažkosti, ktoré mi pomohli spoznať sa hlbšie a viac sa zamilovať do Ježiša. Ale najväčšia radosť je v tom, že počas môjho rehoľného života od roku 1958 bol Pán vždy so mnou. Podaroval mi rehoľnú rodinu, ktorá ma prijala slabú, delila sa a delí sa so všetkým; a nikdy mi nedovolil pochybovať  o mojom povolaní. Myslím si, že v našom sekularizovanom svete je veľmi dôležité aj vonkajšie svedectvo rehoľníkov (habit, atď.)

Sestra Alojza Pranciska SJE, Litva (Kongregácia Eucharistického Ježiša)

Predchádzajúce

„Jedno srdce, jedna duša…“

Ďalej

Postite sa srdcom (Slavko Barbarić OFM)