Žiadam od Ježiša pokoj pre vás a pokoj medzi vami (fra Ljubo Kurtović)

   Jedno z prvých posolstiev Panny Márie bolo: „Drahé deti, nech zavládne pokoj medzi človekom a Bohom a medzi ľuďmi navzájom.“ Panna Mária sa v Medžugorí predstavila ako Kráľovná pokoja. Ona je Ježišova matka, matka Kniežaťa pokoja. Iba on, Ježiš, môže dať pravdivý pokoj a radosť. V posolstve na výročie svojich zjavení nám Panna Mária povedala: „Chcem vás všetkých viesť iba k nemu a v ňom nájdete pravý pokoj a radosť svojho srdca.“

  Vlastné srdce nemôžeme oklamať. Ono je neoklamateľné, vie, kto ho stvoril a kto jediný ho môže naplniť zmyslom a pokojom. Nosíme v sebe spomienky na stratený raj. V každom človeku existuje túžba po nevinnosti, túžba po detskej čistote. V hlbinách srdca sa nachádza ukrytý poklad, ktorý stále hľadáme. Naše oči vidia pozemské, ale srdce hľadá večné, nebeské. Panna Mária nás pozýva hľadať vieru skrze nádej, pokoj, skrze modlitbu a lásku, skrze Ježiša, ktorý je Cesta, Pravda a Život.

…V hlbinách srdca sa nachádza ukrytý poklad, ktorý stále hľadáme…

   Žiť v pokoji a nájsť svoj pokoj, to je vrchol životného naplnenia. Nech je akokoľvek, život sa dokonca v plnosti nenapĺňa ani vo vedomostiach, ani v majetku, ani v úspechu, ani vo víťazstve. Život dosahuje svoju plnosť vo vnútornom pokoji, tichom šťastí a istote, ktorú daruje dôvera v niekoho, a nie v niečo. Nájsť niekoho skutočného ako oporu a skutočnú podporu, to prináša pokoj.

   Ale aj ten niekto sa môže stať neistou oporou, pretože je z takého istého materiálu, ľudského. Ľudia sú pominuteľní, nestáli, a krehký tovar. Preto je múdre uvedomiť si, že všetky opory, ktoré hľadáme v niekom podobnom alebo v takom istom ako my, sú významné i potrebné, lebo nie je dobré, aby bol človek sám, ale nie sú trvalé a konečné. Ľudia môžu byť iba našimi spolucestujúcimi, ale nie cieľom našej cesty. Iba jeden môže byť našim všetkým: i cestou, i spolucestujúcim, i cieľom putovania. On je trvalou oporou každému, kto v neho vkladá svoju nádej. Jedna vec sú priatelia, spolucestujúci, drahí ľudia i drahé osoby, niektoré nezameniteľné osoby v našom živote, ale iba on je Pán, náš prístav a náš pokoj.Рисунок2

…ten, kto sa s ním stretne zakúsi to,

o čom hovorí prorok: On je pokoj!

    Kresťanstvo to nie je zbierka zákonov a zvykov, zhromaždenie teórii a programov. V centre kresťanského učenia stojí osoba Ježiša z Nazareta, ktorý je Kristus, čo znamená Pomazaný Boží, Mesiáš, v ktorom je možné stretnúť sa s Bohom. On je cesta k Bohu, a preto je Spasiteľ, a preto môže byť oporou každému životu, v každej chvíli a v každej príležitosti. Potrebné je iba stretnúť sa s ním. A ten, kto sa s ním stretne zakúsi to, o čom hovorí prorok: On je pokoj! Slávenie Vianoc je hľadanie stretnutia s Ježišom, novonarodeným, ktorý sa v nás chce znovu narodiť. Všetko ostatné z toho sviatku a okolo neho je menej dôležité, má menšiu hodnotu, často je to zbytočné a nepotrebné. Žiaľ, dnes sa slávia Vianoce bez Ježiša. A po takomto slávení zostáva v srdci prázdnota a nezmyselnosť života.

Modlitba

   Panna Mária, ty, ktorá si na svet priniesla Ježiša a ktorá ho neprestávaš darovať svetu a každému z nás, vypros nám milosť otvoreného srdca, ktoré ho bude môcť prijať, aby sa naše domovy, naše rodiny i srdcia stali betlehemskou jaskyňou, v ktorej sa i dnes môže narodiť Ježiš. Vďaka ti, Panna i Matka, že si neúnavná a trpezlivá v láske k nám, s túžbou, aby sme sa stali požehnaním pre druhých. Vypros nám, aby sme odkryli to, že Boh nám v Ježišovi daroval svoju lásku, svoj život, svetlo pravdy, odpustenie hriechu a pravdivý pokoj. Vypros nám odvahu odovzdať sa do Božích rúk, aby sme uskutočnili Božiu vôľu vo svojom živote. Chceme nasledovať tvoj príklad dôvery v Boha, aby sme sa stávali zo dňa na deň viac podobnejší Bohu a sále viac boží. Amen.

Predchádzajúce

Klaňajte sa môjmu Synovi (Terézia Gažiová)

Ďalej

Poklad pre každého kresťana