Žiť z Božieho Slova (Svedectvá z 29. Medzinárodného modlitbového stretnutia mladých)

Evgenij, Lotyšsko: Myslel som si, že môj príchod do Medžugoria pred dvoma rokmi bol náhodný. Teraz však chápem, že to bolo pozvanie Panny Márie.

Vtedy som nemal poňatie o tom, čo je Festival mladých. Videl som oznam na dverách chrámu a rozhodol som sa, že pôjdem. Domnieval som sa, že si pôjdem oddýchnuť k moru, že sa budem zabávať s mládežou. Moja ilúzia trvala až do príchodu do Medžugoria. Až tu som pochopil, že sme prišli do slova na púšť, kde nie sú žiadne „zábavky“ a celý čas je nabitý program. Bol som veľmi nahnevaný. Keďže som už bol na mieste, rozhodol som sa, že budem dodržiavať program, ako odporúčala vedúca skupiny. Povedal som si, že to skúsim a možno sa stane nejaký zázrak. Žiaľ, žiaden  viditeľný zázrak sa neudial, ale udial sa v mojom vnútri. Rozhodol som sa, že zmením svoj život.

V tom čase som mal 29 rokov a nemal som žiadnu vieru. Bolo to len dodržiavanie tradícii, ktorým ma naučila babka, dedko a zriedkavé návštevy chrámu v nedeľu, keď sa mi chcelo. Môj život bol sprevádzaný alkoholom, hlučnými priateľstvami a nezodpovednými vzťahmi s dievčatami.

38468033_2306286319388480_5136913686404792320_oKeď som prišiel do Medžugoria, pocítil som, že chcem ísť na sv. spoveď, pretože som sa už 5 rokov nespovedal. To bol aj kľúčový moment v mojom obrátení. Odvtedy prichádzam na sv. spoveď každý mesiac. Začal som pravidelne chodiť do kostola v nedeľu, ale aj počas týždňa. Prečítal som si Nový zákon, v ktorom som stretol živého Boha, ako hovoria aj kňazi. Môj život sa úplne zmenil. Do centra môjho života som postavil Ježiša Krista a ľutujem, že som to neurobil skôr, a že som ho urážal svojím hriešnym životom. Len vďaka Božiemu milosrdenstvu som mohol spoznať jeho lásku.

Aj tento rok som sa zúčastnil na Festivale mladých v Medžugorí, kde som vďaka sv. spovedi a Svätému písmu začal duchovne rásť v láske k blížnemu. Podnetom môjho rozhodnutia bol hymnus na lásku sv. apoštola Pavla (Kor 13).

Božie slovo a zvlášť Nový zákon sa pre mňa stali pilierom, ktorý ma každý deň drží a posilňuje vo viere. Je to základ, bez ktorého sa dá ľahko zablúdiť v duchu sveta. Bez toho sa ľahko poddávam pokušeniu tých ideálov, ktoré vládnu v spoločnosti.

38481935_1804545929582036_7980464563600490496_oPre mňa je nevyhnutné čítať evanjelium každý deň. Ako povedal jeden z našich kňazov: „Človek, ktorý štyri dni nečítal evanjelium sa nachádza v nebezpečenstve.“

Žiť Božie slovo pre mňa znamená každý deň odovzdávať svoje kroky a robiť     rozhodnutia podľa svätého evanjelia, t. j. plniť Božiu vôľu tak, ako to robila Mária.

Som vďačný Panne Márii, že si ma k sebe pozvala a zato, že mi pomohla stretnúť živého Boha, a že cesta môjho obrátenia pokračuje.

Oľga, Lotyšsko: Počas tejto púte sa mi Panna Mária prihovárala prostredníctvom mojich detí. Keď sme prišli do penziónu, môj syn sa začal zle správať: nepočúval, nechcel ísť spať. Bola som rozhorčená a nevedela som, čo mám robiť. Prvá myšlienka bola, kričať na neho a postaviť ho do kúta. Ale po náročnej ceste som nemala síl hádať sa s ním. Začala som prosiť Pannu Máriu, aby mi pomohla. Vtedy som v srdci počula slová: „Objím ho.“ Išla som k nemu a objala som ho. Hneď sa upokojil a zmierili sme sa.

38405221_1802806593089303_3553180904442560512_oNa ďalší deň môj syn išiel na Križevac a ja som sa z toho veľmi tešila. Má len 6 rokov. Celým srdcom sa modlil pod krížom. A mne sa zrazu chcelo povedať: „Pane, priviedla som ho k tebe.“

Na konci púte, keď sme ako rodina kráčali na Podbrdo, išla som so svojím mladším synom, ktorý má 3 roky. Išiel rád a oproti nám išiel starší pár. Keď videli môjho syna, začali ho žehnať a mali z neho radosť, ktorá prepukla do slz. V tej chvíli som bola veľmi šťastná.

Keď sme podišli k soche, moja osemročná dcéra sa sama modlila ruženec a nechcela ísť preč.

Vďaka Ježišovi a Márii zato!

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. august 2018, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

Ďalej

“Postite sa srdcom”: Ruženec na deň pôstu (Slavko Barbarić OFM)