2% pre Svetlo Máriino

Milí priatelia,

aj v tomto roku je možnosť podporiť činnosť Svetlo Máriino poukázaním 2% zaplatenej dane v prospech našej neziskovej organizácie.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane„, ktoré môžu využiť všetci prispievatelia, ktorí sú zamestnancami. Zároveň však musia poslať na daňový úrad aj „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti„, ktoré Vám na požiadanie musí vystaviť Váš zamestnávateľ.

Potvrdenie o zaplatení dane ako aj Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby musia byť samostatne a výlučne na tlačive vydanom Finančným riaditeľstvom SR. Stiahnúť si ich môžete v prílohe a vytlačiť. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane treba odovzdať správcovi dane (svojmu Daňovému úradu podľa miesta bydliska) do 31. apríla 2019.
Samostatne zárobkové osoby a firmy majú už v tlačive daňového priznania uvedené riadky, kam môžu zapísať názov organizácie, ktorej chcú poskytnúť časť zaplatenej dane.
Svetlo Máriino, n.o.  je zapísaná v Notárskom registri ako prijímateľ 2% zaplatenej dane z príjmov.

 


 

Údaje o našej organizácii potrebné na vpísanie do tlačiva sú :


Názov organizácie: Svetlo Máriino, n.o.
Sídlo: Kolárovice 338, 013 54 Kolárovice
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 45743304


 

 

Súbory na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 

 

 

Doplnkové informácie:

31.03.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2019  môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.04.2019 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 

Predchádzajúce

Požehnané Veľkonočne sviatky!

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovej pokoja, 25. apríla 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú