33-dňová príprava k zasväteniu sa sv. Jozefovi

Drahí priatelia!

Pozývame vás

  • spoznávať sv. Jozefa – v jeho viere, poslušnosti, tichosti, spravodlivosti, pokore …,
  • zakúsiť jeho mocný príhovor, ochranu v týchto nepokojných časoch,
  • nasledovať jeho príklad v odkrývaní a uskutočňovaní Božej vôle.

Zasvätiť sa mu znamená prijať ho za svojho duchovného otca a chcieť byť ako on, vyprosovať si jeho cnosti. Sv. Jozef sa láskyplne stará o tých, ktorí sú mu oddaní. Venujme sa mu osobne i spoločne v našich rodinách a komunitách.

Pripravili sme pre vás pobožnosť: 33-dňovej prípravy zasvätenia sa sv. Jozefovi.

Začíname 29.3.2023 a končíme zasvätením sa sv. Jozefovi 1.5.2023 na sviatok sv.Jozefa Robotníka.

Na začiatku si každý vzbuďme osobný úmysel.

Pridajme i naše spoločné úmysly:

–      aby sv. Jozef vyprosil u Boha spravodlivých a múdrych politikov, ktorí povedú našu milovanú vlasť – Slovensko

–      na príhovor sv. Jozefa prosme za našich biskupov a kňazov, aby boli dobrými pastiermi, ktorí sa nechajú objať milosrdnou nehou nebeského Otca a budú privádzať zverené ovečky k nemu

–      za pokoj v našich srdciach, rodinách i vo svete

Ponúkame vám niekoľko možností, ako sa zúčastniť týchto duchovných cvičení:

  1. Môžete sa pridať do skupín cez aplikácie:

Viber:

https://invite.viber.com/?g2=AQAk7Us7DCvnDU70JvRgDSMkj%2BYOplfQtS9imZ%2BgGTHYRb8Se6j%2FMCt68qq54OMO

WhatsApp : 

Zasvätenie – sv. Jozef  1 :

https://chat.whatsapp.com/IpWPvqsqKdhF37qU3Cy16D

Zasvätenie – sv. Jozef  2 :

https://chat.whatsapp.com/BgpRh4saNHTD4jTsqUBHbh

Zasvätenie – sv. Jozef  3 :

https://chat.whatsapp.com/J1YdPjfmmKiJuz8H7rKzYp

 

Email: môžete nám napísať mail na gospa3@gmail.com a pridáme vás do databázy.

2.
alebo si môžete nájsť videorozjímania na našom  YouTube Svetlo Máriino,

3.

alebo si môžete kúpiť knihu Zasvätenie sa sv. Jozefovi autor Donald H.Calloway MIC.
(vydavateľstvo Zachej – https://www.zachej.sk/produkt/34699/zasvatenie-sa-svatemu-jozefovi/ ).

Nech nás sprevádza mocný príhovor sv. Jozefa.

Tešíme sa na spoločný čas v modlitbe s vami.

spoločenstvo Svetlo Máriino

33-dňová príprava pred zasvätením sa sv. Jozefovi – 1. deň

33-dňová príprava pred zasvätením sa sv. Jozefovi – 2. deň

33-dňová príprava pred zasvätením sa sv. Jozefovi – 3. deň

33-dňová príprava pred zasvätením sa sv. Jozefovi – 4. deň

33-dňová príprava pred zasvätením sa sv. Jozefovi – 5. deň

33-dňová príprava pred zasvätením sa sv. Jozefovi – 6. deň

33-dňová príprava pred zasvätením sa sv. Jozefovi – 7. deň

33-dňová príprava pred zasvätením sa sv. Jozefovi – 8. deň

Predchádzajúce

26.03.2023

Ďalej

27.03.2023