Úkon zasvätenia sa svätému Jozefovi

1.5.2023, NA SVIATOK SV.JOZEFA ROBOTNÍKA SI VYKONÁJME ZASVÄTENIE.

1. Pripravme sa svätou spoveďou.

2. Dve možnosti ako si vykonať zasvätenie:

PRVÁ MOŽNOSŤ – PRI SVÄTEJ OMŠI,
1. ktorú slúži kňaz na tento úmysel za vás alebo i za viac osôb, ktoré chcú ukončiť duchovné
cvičenia aktom zasvätenia sa:

● vypočujte si videonahrávku, ktorú sme vám poslali,
● prepíšte vlastnoručne text zasvätenia,
● môžete pripraviť vázu pred sochu alebo obraz sv. Jozefa – zaobstarajte si kvet a prineste si ho na svätú omšu a vložte ho spolu s ostatnými účastníkmi do vázy pred sv. Jozefa ako darček, samozrejme, ak s tým kňaz súhlasí,
● ak je osôb, ktoré si budú vykonávať zasvätenie viac, môžu sa dohodnúť a pripraviť ďalšie časti liturgie: čítania, spievanie žalmu, modlitbu veriacich, spev (po dohode s kňazom),
● na svätú omšu je vhodné prísť sviatočne oblečení a skôr, aby ste sa vnútorne pripravili; prineste si text zasvätenia, prípadne kvet pre sv. Jozefa, ktorý mu darujete pred začiatkom svätej omše do predtým pripravenej vázy pred sochou alebo obrazom; ak je osôb viac, tak jeden za druhým prineste kvet sv. Jozefovi ako dar,
● po svätom prijímaní a vďakyvzdaní nahlas všetky osoby, ktoré si budú vykonávať zasvätenie, (po predchádzajúcej dohode s kňazom) prečítajú text zasvätenia a potom ho odovzdajú do rúk kňaza,
● potom, zotrvajte v spontánnej modlitbe; môžete opakovať slová, ktoré vám Duch Svätý vkladá do vášho srdca.

2. na ktorej si sami vzbudíte úmysel:
● vypočujte si videonahrávku, ktorú sme vám poslali,
● prepíšte vlastnoručne text zasvätenia,
● zaobstarajte si kvet a prineste si ho na svätú omšu, a odovzdajte potom pri soche alebo obraze sv. Jozefa ako dar,
● svätú omšu obetujte na úmysel zasvätiť sa sv. Jozefovi,
● pred svätou omšou sa môžete pomodliť ruženec alebo desiatok ruženca,
● po svätej omši v tichosti prečítajte text zasvätenia, podpíšte ho a potom, zotrvajte v spontánnej modlitbe; môžete opakovať slová, ktoré vám Duch Svätý vkladá do vášho srdca.

DRUHÁ MOŽNOSŤ – DOMA: (V PRÍPADE, AK NEMÔŽETE ÍSŤ NA SVÄTÚ OMŠU)

● prepíšte vlastnoručne text zasvätenia, nechajte miesto pre dátum a vlastný podpis (text zasvätenia bude aj formou videa, kde sa môžete spolu s nami v čase vášho zasvätenia pomodliť),
● na stôl alebo na iné vhodné miesto (rodinný oltárik) položte kríž a obraz alebo sochu Pána Ježiša, Panny Márie a sv. Jozefa,
● môžete si pripraviť kvet pre sv. Jozefa a vložte ho do vázy na tom mieste,
● vhodné je i slávnostne sa obliecť,
● pred svätou omšou sa môžete pomodliť ruženec alebo desiatok ruženca,
● zúčastnite sa na vysielaní sv. omše a prijmite duchovné sväté prijímanie na úmysel zasvätiť sa sv. Jozefovi;
● po svätej omši nahlas prečítajte text zasvätenia, podpíšte ho a položte na stôl vedľa obrazu alebo sochy sv. Jozefa,

● potom, zotrvajte v spontánnej modlitbe; môžete opakovať slová, ktoré vám Duch Svätý vkladá do vášho srdca.

Predchádzajúce

28. duchovná obnova pre kňazov

Ďalej

Nepretržitá modlitba a pôstu za kňazov