Páter Slavko Barbarič, OFM

Spovedník (páter Slavko Barbarič, OFM)

Preto odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. A ak sme aj poznali Krista podľa tela, teraz už nepoznáme.Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo

Kto je meradlom? (páter Slavko Barbarić, OFM)

Ježiš odišiel na Olivovú horu.Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich.Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú

Najväčší hriech (Slavko Barbarić OFM)

NAJVÄČŠÍ HRIECH  Často ma trápila otázka: Čo je najväčší hriech? Spytoval som sa aj iných. Hľadal som vo Svätom písme. V rôznom čase som nachádzal

Hľa, Tvoje dary (Slavko Barbarić OFM)

Ježiš hovoril mnohé podobenstvá, ktorými vysvetľoval tajomstvá Božieho kráľovstva. Jedno z nich je o talentoch. Tu je to podobenstvo, ako ho prináša evanjelium: Bude to

Prihlásiť sa k odberu časopisu a posolstiev