Páter Slavko Barbarič, OFM

O pokání (páter Slavko Barbarić, OFM)

Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s

Spovedník (páter Slavko Barbarič, OFM)

Preto odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. A ak sme aj poznali Krista podľa tela, teraz už nepoznáme.Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo

Kto je meradlom? (páter Slavko Barbarić, OFM)

Ježiš odišiel na Olivovú horu.Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich.Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú

Prihlásiť sa k odberu časopisu a posolstiev