Páter Slavko Barbarič, OFM

Kto je meradlom? (páter Slavko Barbarić, OFM)

Ježiš odišiel na Olivovú horu.Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich.Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú

Najväčší hriech (Slavko Barbarić OFM)

NAJVÄČŠÍ HRIECH  Často ma trápila otázka: Čo je najväčší hriech? Spytoval som sa aj iných. Hľadal som vo Svätom písme. V rôznom čase som nachádzal

Hľa, Tvoje dary (Slavko Barbarić OFM)

Ježiš hovoril mnohé podobenstvá, ktorými vysvetľoval tajomstvá Božieho kráľovstva. Jedno z nich je o talentoch. Tu je to podobenstvo, ako ho prináša evanjelium: Bude to

Spýtaj sa a počúvaj (Slavko Barbarić OFM)

Pri hľadaní odpovede na otázku o spovedi a spovedaní mal som príležitosť stretnúť sa s najznámejším teológom nášho storočia, Hansom Ursom von Balthasarom. Povedal som

Prihlásiť sa k odberu časopisu a posolstiev