Páter Slavko Barbarič, OFM

Pokánie (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Pre dobrú spoveď je veľmi dôležité pokánie. Je to úprimná ľútosť, že sme sa zašpinili hriechom a ničili sme dary, ktoré sme dostali, a že

O pokání (páter Slavko Barbarić, OFM)

Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s

Spovedník (páter Slavko Barbarič, OFM)

Preto odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. A ak sme aj poznali Krista podľa tela, teraz už nepoznáme.Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo

Prihlásiť sa k odberu časopisu a posolstiev