Páter Slavko Barbarič, OFM

Ročná spoveď (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Všetci vieme, že tretie cirkevné prikázanie vyžaduje: Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť. Takéto stanovisko Cirkvi má svoje

Prihlásiť sa k odberu časopisu a posolstiev