1. Domov
  2. Svedectvá

Kategória: Svedectvá

Svedectvá
Obnovený človek

Obnovený človek

Od 21. do 26. mája 2023 sa v Medžugorí uskutočnil seminár modlitby, pôstu a mlčania, ktorého sa zúčastnili pútnici z Litvy, Lotyšska, Ukrajiny a Ruska. Skúsenosť jednoty a spoločnej radosti v modlitbe, pôste a tichu…

Svedectvá
V tichu srdca

V tichu srdca

Kristus vstal z mŕtvych! Koncom marca 2023 som mala možnosť zúčastniť sa seminára pôstu, modlitby a mlčania. V prvý deň pôstu som si uvedomila, aké veľká nenásytnosť je vo mne, pretože najviac som sa obávala,…

Svedectvá
Panna Mária ma navždy zmenila

Panna Mária ma navždy zmenila

O Medžugorí mi povedala moja manželka. Už dlho mala túžbu, byť v blízkosti Panny Márie a požiadala ma, aby som išiel s ňou. Súhlasil som, hoci som rozmýšľal, čo vymyslieť na poslednú chvíľu, aby som…

Svedectvá
Čas nelieči, ale láska

Čas nelieči, ale láska

Vo februári sa v Medžugorí stretla výnimočná skupina ukrajinských pútnikov, konkrétne žien, ktoré vo vojne stratili svojich blízkych – synov, manželov, otcov, bratov. Mária ako mama každý deň objímala zranené srdcia, ktoré cez slzy opúšťali…

Svedectvá
Nová strana v živote

Nová strana v živote

Pochválený buď Ježiš Kristus! Volám sa Tatiana a pochádzam z Ukrajiny. Chcem svedčiť o prítomnosti Boha v mojom živote a o tom, ako som ho spoznala v Medžugorí cez Máriu. Pred týmto spoznaním bol môj…

Svedectvá
Vianoce v Medžugorí

Vianoce v Medžugorí

Viac ako 2200 pútnikov z Ukrajiny, prevažne ženy a deti, putovali do Medžugoria modliť sa za pokoj. To bol cieľ ich púte, ktorú sprevádzalo približne 90 kňazov. Cesta z Ukrajiny do Medžugoria trvá zvyčajne 27…

Svedectvá
Rozhovor s Ritou Falsettovou, spolupracovníčkou pátra Slavka Barbariča

Rozhovor s Ritou Falsettovou, spolupracovníčkou pátra Slavka Barbariča

Rita Falsettová bola spolupracovníčkou pátra Slavka Barbariča. Pomáhala mu s niektorými projektmi od roku 1993 až do jeho smrti v roku 2000. Potom ešte nejaký čas strávila v Medžugorí v skrytej, ale účinnej službe. Dôvod…

Svedectvá
On je vždy so mnou

On je vždy so mnou

Pán mi ukázal, že keď sa s ním rozprávam, vždy od neho niečo žiadam: daj mi to, urob toto, urob tamto. A na adorácii som pocítil, že treba byť v dialógu. Predstavil som si, že…

Svedectvá
Medžugorie – môj splnený sen

Medžugorie – môj splnený sen

Volám sa Lívia, žijem na Slovensku so svojou rodinkou a navštíviť Medžugorie bol môj veľký sen. K viere ma priviedla moja nebohá stará mama. Chodievala som s ňou do kostola, ale len veľmi sporadicky. Keď som…

Svedectvá
Cesta, ktorá pokračuje vo večnosti

Cesta, ktorá pokračuje vo večnosti

„Drahé deti! Môj pozemský život bol jednoduchý. Mala som rada malé veci a tešila som sa z nich. Milovala som život, dar od Boha, hoci bolesti a utrpenia prebodávali moje srdce. Deti moje, mala som…