1. Domov
  2. Svedectvá

Kategória: Svedectvá

Svedectvá
Kde nie je láska, tam nie je život

Kde nie je láska, tam nie je život

V máji 2022 sa konal seminár pôstu, modlitby a mlčania, ktorého sa zúčastnili účastníci z Litvy, Ukrajiny a Ruska. V úvode seminára páter Marinko Šakota zdôraznil dôležitosť obnovenia vzťahu s Duchom Svätým v duchovnom živote,…

Svedectvá
Zasvätenie  sa sv. Jozefovi

Zasvätenie sa sv. Jozefovi

Na sviatok sv. Jozefa, robotník 1. mája 2022 po 33-dňovej príprave sme sa zasvätili sv. Jozefovi. Duchovných cvičení sa zúčastnilo približne 2200 bratov a sestier zo Slovenska, Čiech, Ukrajiny, Bieloruska, Ruska, Litvy, Lotyšska, Moldavska, Izraela…

Svedectvá
Plody 33-dňových duchovných cvičení

Plody 33-dňových duchovných cvičení

25. marec 2022 sme slávili slávnosť Zvestovania Pána a zároveň to bol deň veľkých milostí a nádeje pre celé ľudstvo. Okamih počatia Pána Ježiša sa spája s okamihom zvestovania. Panna Mária súhlasila s Božím plánom…

Svedectvá
DUCHOVNÉ PLODY MEDŽUGORIA

DUCHOVNÉ PLODY MEDŽUGORIA

Pochválený buď Ježiš Kristus! Pozdravujeme vás z Bieloruska. Chceme sa s vami podeliť o duchovnom živote našej modlitbovej skupiny. Modlievame sa spolu už 16 rokov a za tých 16 rokov už môžeme vidieť plody našej…

Svedectvá
Boh vždy dá viac

Boh vždy dá viac

Prvýkrát som o Medžugorí počula pred trinástimi rokmi od priateľky, s ktorou som sa z času na čas stretávala a zdieľali sme radosť z poznávania Božieho pôsobenia v našich životoch. Pozvanie navštíviť toto súčasné Máriino…

Svedectvá
Veľká Božia milosť (svedectvo)

Veľká Božia milosť (svedectvo)

Veľká Božia milosť decembra 2021 sme slávnostne ukončili 33-dňové duchovné cvičenia zasvätenia sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie. Modlili sme sa spoločne zo Slovenska, Česka, Ukrajiny, Ruska, Lotyška, Litvy, Bieloruska, Kazachstanu, Moldavska, Izraela a iných krajín.…

Aktuality
Darček pre kňaza k Vianociam, ktorý ho určite poteší (svedectvo)

Darček pre kňaza k Vianociam, ktorý ho určite poteší (svedectvo)

Darček pre kňaza k Vianociam, ktorý ho určite poteší.          Aj kňazi zažívajú niekedy ťažšie obdobia svojho života a potrebujú našu pomoc. Chcel by som sa s vami podeliť s jednou udalosťou, ktorú som prežil minulý rok. Mám jedného…

Aktuality
Seminár pôstu, modlitby a mlčania pre skupinu zo Slovenska

Seminár pôstu, modlitby a mlčania pre skupinu zo Slovenska

Po dlhšej pauze sa v Dome pokoja v Medžugorí od 26.9. – 1.10.2021 konal seminár pôstu, modlitby a mlčania pre skupinu zo Slovenska.             S mnohými úmyslami, otázkami, pochybnosťami, nejasnosťami, ranami, ale aj s vďakou prišlo 30 pútnikov, aby sa…

Aktuality
Ako nám Boh uzdravil manželstvo (svedectvo)

Ako nám Boh uzdravil manželstvo (svedectvo)

Moje detstvo bolo v celku pekné. Pochádzam z veľkej rodiny, bolo nás 5 detí. Moji rodičia boli veriaci, vychovávali nás nábožne a s láskou k Bohu. Pravidelne sme chodili na sväté omše, ako deti sme prijali všetky sviatosti. Otec nám…

Aktuality
PÁTER MARINKO ŠAKOTA O MONS. HENRYKOVI HOSEROVI: ODIŠIEL PRIATEĽ MEDŽUGORIA

PÁTER MARINKO ŠAKOTA O MONS. HENRYKOVI HOSEROVI: ODIŠIEL PRIATEĽ MEDŽUGORIA

Opustil nás náš arcibiskup Henryk Hoser, apoštolský vizitátor pre farnosť Medžugorie. Odišiel od nás biskup, ktorý bol našim skutočným otcom. Bol to vzácny človek, ktorý miloval ľudí a oni milovali jeho. Jeho otcovskú starostlivosť a…