1. Domov
  2. Svedectvá

Kategória: Svedectvá

Svedectvá
Cesta, ktorá pokračuje vo večnosti

Cesta, ktorá pokračuje vo večnosti

„Drahé deti! Môj pozemský život bol jednoduchý. Mala som rada malé veci a tešila som sa z nich. Milovala som život, dar od Boha, hoci bolesti a utrpenia prebodávali moje srdce. Deti moje, mala som…

Svedectvá
V LIBANONE STAVAJÚ NAJVÄČŠÍ RUŽENEC NA SVETE – INŠPIRÁCIA PRIŠLA V MEDŽUGORÍ PO NEZVYČAJNOM INCIDENTE

V LIBANONE STAVAJÚ NAJVÄČŠÍ RUŽENEC NA SVETE – INŠPIRÁCIA PRIŠLA V MEDŽUGORÍ PO NEZVYČAJNOM INCIDENTE

Každé zrnko ruženca má dĺžku 5 metrov, šírku 3 metre a predstavuje jednu kaplnku. Na projekte najväčšieho ruženca na svete pracuje skupina libanonských kresťanov už skoro 15 rokov. Cieľom projektu sv. ruženca je modlitba za…

Svedectvá
Výber farnosti Medžugorie a vizionárov

Výber farnosti Medžugorie a vizionárov

Na začiatku zjavení sa vizionári pýtali Panny Márie, prečo sa zjavila práve v tejto farnosti, na čo Panna Mária odpovedala: „Drahí moji anjeli, je tu veľa veriacich. Tu som našla ešte živú vieru.“ Prečo si vybrala…

Svedectvá
Kde nie je láska, tam nie je život

Kde nie je láska, tam nie je život

V máji 2022 sa konal seminár pôstu, modlitby a mlčania, ktorého sa zúčastnili účastníci z Litvy, Ukrajiny a Ruska. V úvode seminára páter Marinko Šakota zdôraznil dôležitosť obnovenia vzťahu s Duchom Svätým v duchovnom živote,…

Svedectvá
Zasvätenie  sa sv. Jozefovi

Zasvätenie sa sv. Jozefovi

Na sviatok sv. Jozefa, robotník 1. mája 2022 po 33-dňovej príprave sme sa zasvätili sv. Jozefovi. Duchovných cvičení sa zúčastnilo približne 2200 bratov a sestier zo Slovenska, Čiech, Ukrajiny, Bieloruska, Ruska, Litvy, Lotyšska, Moldavska, Izraela…

Svedectvá
Plody 33-dňových duchovných cvičení

Plody 33-dňových duchovných cvičení

25. marec 2022 sme slávili slávnosť Zvestovania Pána a zároveň to bol deň veľkých milostí a nádeje pre celé ľudstvo. Okamih počatia Pána Ježiša sa spája s okamihom zvestovania. Panna Mária súhlasila s Božím plánom…

Svedectvá
DUCHOVNÉ PLODY MEDŽUGORIA

DUCHOVNÉ PLODY MEDŽUGORIA

Pochválený buď Ježiš Kristus! Pozdravujeme vás z Bieloruska. Chceme sa s vami podeliť o duchovnom živote našej modlitbovej skupiny. Modlievame sa spolu už 16 rokov a za tých 16 rokov už môžeme vidieť plody našej…

Svedectvá
Boh vždy dá viac

Boh vždy dá viac

Prvýkrát som o Medžugorí počula pred trinástimi rokmi od priateľky, s ktorou som sa z času na čas stretávala a zdieľali sme radosť z poznávania Božieho pôsobenia v našich životoch. Pozvanie navštíviť toto súčasné Máriino…

Svedectvá
Veľká Božia milosť (svedectvo)

Veľká Božia milosť (svedectvo)

Veľká Božia milosť decembra 2021 sme slávnostne ukončili 33-dňové duchovné cvičenia zasvätenia sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie. Modlili sme sa spoločne zo Slovenska, Česka, Ukrajiny, Ruska, Lotyška, Litvy, Bieloruska, Kazachstanu, Moldavska, Izraela a iných krajín.…

Aktuality
Darček pre kňaza k Vianociam, ktorý ho určite poteší (svedectvo)

Darček pre kňaza k Vianociam, ktorý ho určite poteší (svedectvo)

Darček pre kňaza k Vianociam, ktorý ho určite poteší.          Aj kňazi zažívajú niekedy ťažšie obdobia svojho života a potrebujú našu pomoc. Chcel by som sa s vami podeliť s jednou udalosťou, ktorú som prežil minulý rok. Mám jedného…