1. Domov
  2. Svedectvá

Kategória: Svedectvá

Svedectvá
Nová strana v živote

Nová strana v živote

Pochválený buď Ježiš Kristus! Volám sa Tatiana a pochádzam z Ukrajiny. Chcem svedčiť o prítomnosti Boha v mojom živote a o tom, ako som ho spoznala v Medžugorí cez Máriu. Pred týmto spoznaním bol môj…

Svedectvá
Vianoce v Medžugorí

Vianoce v Medžugorí

Viac ako 2200 pútnikov z Ukrajiny, prevažne ženy a deti, putovali do Medžugoria modliť sa za pokoj. To bol cieľ ich púte, ktorú sprevádzalo približne 90 kňazov. Cesta z Ukrajiny do Medžugoria trvá zvyčajne 27…

Svedectvá
Rozhovor s Ritou Falsettovou, spolupracovníčkou pátra Slavka Barbariča

Rozhovor s Ritou Falsettovou, spolupracovníčkou pátra Slavka Barbariča

Rita Falsettová bola spolupracovníčkou pátra Slavka Barbariča. Pomáhala mu s niektorými projektmi od roku 1993 až do jeho smrti v roku 2000. Potom ešte nejaký čas strávila v Medžugorí v skrytej, ale účinnej službe. Dôvod…

Svedectvá
On je vždy so mnou

On je vždy so mnou

Pán mi ukázal, že keď sa s ním rozprávam, vždy od neho niečo žiadam: daj mi to, urob toto, urob tamto. A na adorácii som pocítil, že treba byť v dialógu. Predstavil som si, že…

Svedectvá
Medžugorie – môj splnený sen

Medžugorie – môj splnený sen

Volám sa Lívia, žijem na Slovensku so svojou rodinkou a navštíviť Medžugorie bol môj veľký sen. K viere ma priviedla moja nebohá stará mama. Chodievala som s ňou do kostola, ale len veľmi sporadicky. Keď som…

Svedectvá
Cesta, ktorá pokračuje vo večnosti

Cesta, ktorá pokračuje vo večnosti

„Drahé deti! Môj pozemský život bol jednoduchý. Mala som rada malé veci a tešila som sa z nich. Milovala som život, dar od Boha, hoci bolesti a utrpenia prebodávali moje srdce. Deti moje, mala som…

Svedectvá
V LIBANONE STAVAJÚ NAJVÄČŠÍ RUŽENEC NA SVETE – INŠPIRÁCIA PRIŠLA V MEDŽUGORÍ PO NEZVYČAJNOM INCIDENTE

V LIBANONE STAVAJÚ NAJVÄČŠÍ RUŽENEC NA SVETE – INŠPIRÁCIA PRIŠLA V MEDŽUGORÍ PO NEZVYČAJNOM INCIDENTE

Každé zrnko ruženca má dĺžku 5 metrov, šírku 3 metre a predstavuje jednu kaplnku. Na projekte najväčšieho ruženca na svete pracuje skupina libanonských kresťanov už skoro 15 rokov. Cieľom projektu sv. ruženca je modlitba za…

Svedectvá
Výber farnosti Medžugorie a vizionárov

Výber farnosti Medžugorie a vizionárov

Na začiatku zjavení sa vizionári pýtali Panny Márie, prečo sa zjavila práve v tejto farnosti, na čo Panna Mária odpovedala: „Drahí moji anjeli, je tu veľa veriacich. Tu som našla ešte živú vieru.“ Prečo si vybrala…

Svedectvá
Kde nie je láska, tam nie je život

Kde nie je láska, tam nie je život

V máji 2022 sa konal seminár pôstu, modlitby a mlčania, ktorého sa zúčastnili účastníci z Litvy, Ukrajiny a Ruska. V úvode seminára páter Marinko Šakota zdôraznil dôležitosť obnovenia vzťahu s Duchom Svätým v duchovnom živote,…

Svedectvá
Zasvätenie  sa sv. Jozefovi

Zasvätenie sa sv. Jozefovi

Na sviatok sv. Jozefa, robotník 1. mája 2022 po 33-dňovej príprave sme sa zasvätili sv. Jozefovi. Duchovných cvičení sa zúčastnilo približne 2200 bratov a sestier zo Slovenska, Čiech, Ukrajiny, Bieloruska, Ruska, Litvy, Lotyšska, Moldavska, Izraela…