1. Domov
  2. Svedectvá

Kategória: Svedectvá

Svedectvá
Veľká Božia milosť (svedectvo)

Veľká Božia milosť (svedectvo)

Veľká Božia milosť decembra 2021 sme slávnostne ukončili 33-dňové duchovné cvičenia zasvätenia sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie. Modlili sme sa spoločne zo Slovenska, Česka, Ukrajiny, Ruska, Lotyška, Litvy, Bieloruska, Kazachstanu, Moldavska, Izraela a iných krajín.…

Aktuality
Darček pre kňaza k Vianociam, ktorý ho určite poteší (svedectvo)

Darček pre kňaza k Vianociam, ktorý ho určite poteší (svedectvo)

Darček pre kňaza k Vianociam, ktorý ho určite poteší.          Aj kňazi zažívajú niekedy ťažšie obdobia svojho života a potrebujú našu pomoc. Chcel by som sa s vami podeliť s jednou udalosťou, ktorú som prežil minulý rok. Mám jedného…

Aktuality
Seminár pôstu, modlitby a mlčania pre skupinu zo Slovenska

Seminár pôstu, modlitby a mlčania pre skupinu zo Slovenska

Po dlhšej pauze sa v Dome pokoja v Medžugorí od 26.9. – 1.10.2021 konal seminár pôstu, modlitby a mlčania pre skupinu zo Slovenska.             S mnohými úmyslami, otázkami, pochybnosťami, nejasnosťami, ranami, ale aj s vďakou prišlo 30 pútnikov, aby sa…

Aktuality
Ako nám Boh uzdravil manželstvo (svedectvo)

Ako nám Boh uzdravil manželstvo (svedectvo)

Moje detstvo bolo v celku pekné. Pochádzam z veľkej rodiny, bolo nás 5 detí. Moji rodičia boli veriaci, vychovávali nás nábožne a s láskou k Bohu. Pravidelne sme chodili na sväté omše, ako deti sme prijali všetky sviatosti. Otec nám…

Aktuality
PÁTER MARINKO ŠAKOTA O MONS. HENRYKOVI HOSEROVI: ODIŠIEL PRIATEĽ MEDŽUGORIA

PÁTER MARINKO ŠAKOTA O MONS. HENRYKOVI HOSEROVI: ODIŠIEL PRIATEĽ MEDŽUGORIA

Opustil nás náš arcibiskup Henryk Hoser, apoštolský vizitátor pre farnosť Medžugorie. Odišiel od nás biskup, ktorý bol našim skutočným otcom. Bol to vzácny človek, ktorý miloval ľudí a oni milovali jeho. Jeho otcovskú starostlivosť a…

Aktuality
Mária, Kráľovna pokoja, si láska a útecha moja

Mária, Kráľovna pokoja, si láska a útecha moja

Volám sa Simona, mám 29 rokov  a som zo Slovenska. Od januára 2021 žijem v Medžugorí, v spoločenstve Svetlo Máriino. Chcem svedčiť o Božej dobrote a starostlivosti Panny Márie v mojom živote. Pochádzam z kresťanskej rodiny, ktorá mala tradičnú vieru. Mám troch…

Aktuality
Rozhovor s vizionárkou Marijou Lunettiovou pred 40. výročím zjavení Panny Márie

Rozhovor s vizionárkou Marijou Lunettiovou pred 40. výročím zjavení Panny Márie

Rozhovor s vizionárkou Marijou Lunettiovou pred 40. výročím zjavení Panny Márie Ako vyzeralo prvé zjavenie Panny Márie? Panna Mária bola hore na kopci a my sme boli pod kopcom. Všetci sme boli šokovaní. Niekoľko prvých dní sme…

Svedectvá
Plody Medžugoria v mojom živote

Plody Medžugoria v mojom živote

Do Medžugoria som prvýkrát prišiel v máji 1997. Bol som úplný skeptik, podozrievavý, anonymný pútnik, len člen skupiny pútnikov. Vtedy som nič výnimočné nevidel, nevidel som Pannu Máriu ani sa nič výnimočné nestalo. Ale to, čo…

Aktuality
O modlitbovej skupine Gospa – Matka moja (svedectvo)

O modlitbovej skupine Gospa – Matka moja (svedectvo)

Pochválený buď Ježiš a Mária! Predovšetkým, je potrebné zdôrazniť, že nejde o klasickú modlitbovú skupinu, ale skôr o skupinu jednotlivcov, ktorých spája spoločná túžba, aby konkrétnym spôsobom prispeli k víťazstvu srdca Panny Márie, modliac sa na…

Aktuality
Panna Mária – najistejšia cesta k Ježišovi

Panna Mária – najistejšia cesta k Ježišovi

Milí priatelia, s radosťou a vďačnosťou Pánovi sme ukončili ďalšie 33-dňové duchovné cvičenia, ktorých sa zúčastnilo 3 200 ľudí z 9 krajín (Slovensko, Česko, Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Kazachstan, Lotyšsko, Litva, Moldavsko). Slávnostne sme sa zasvätili…