Príprava k 20. výročiu smrti p. Slavka Barbariča

24.11.2020 – Modlitba za lásku

Modlitba za lásku

Ó, Bože, Otče, verím v tvoju večnú, nekonečnú lásku. Ty si láska sama. Tvoj Syn, Ježiš Kristus je tvoje Slovo lásky a tvoj Svätý Duch je spojenie lásky medzi vami. 

Verím, že si všetko stvoril z lásky a s láskou všetko múdro spravuješ. Verím, že tvoja láska neprestala ani vtedy, keď človek, tvoje stvorenie, ktoré miluješ, hriechom sa ti obrátil chrbtom a zavrhol tvoju lásku. 

Verím, že si z lásky poslal prorokov, aby pozývali národ k obráteniu. Verím, že si nakoniec poslal svojho Syna, aby spasil svet svojou láskou a aby ukázal tvoju otcovskú lásku ku všetkým, zvlášť k hriešnikom. Verím, že ty, Otče, miluješ každého človeka, pretože sú všetci tvoje deti. Nepoznáš hranice, ale všetko nekonečne miluješ. Verím, že ty miluješ všetky stvorenia a že tvoja láska dáva všetkému zmysel a silu bytia. Verím, že ty miluješ Cirkev, lebo ona je telom tvojho Syna. Verím, že ma osobne miluješ a že môj život je darom tvojej lásky. Verím, že si ma miloval ešte pred mojím stvorením, a pretože si ma miloval mohol som byť stvorený. Verím, že si mi v krste preukázal svoju jedinečnú lásku a prijal si ma do spoločenstva Cirkvi. Verím, že aj keď zhreším, ty ma miluješ a  s láskou mi odpúšťaš hriechy. Verím v tvoju lásku aj vtedy, keď viem, že jej nie som hodný. Verím, že miluješ aj tých, ktorých ja v tejto chvíli nemôžem milovať. Verím, že je tvoja láska najistejším prisľúbením, aby som aj ja mohol dosiahnuť večný život a s tebou žiť a radovať  sa z tvojej nesmiernej lásky. Verím, že chceš vo svojom kráľovstve svojou láskou zhromaždiť mnoho svojich detí. Verím, že ma teraz vypočuješ, pretože ťa chcem prosiť o lásku. Verím, že ma vypočuješ, pretože ťa chcem prosiť s Máriou, Matkou lásky, pretože ona bola tvojej láske úplne otvorená. Mária, Matka, pros so mnou a za mňa ako aj za všetky svoje deti, ktoré si v bolesti a láske zrodila pod krížom. Vypočuj ma ty, ktorý ma miluješ a žiješ i kraľuješ po všetky veky vekov. Amen.
(V škole lásky)

Predchádzajúce

Svedectvá z 33 – dňových duchovných cvičení zasvätenia ukončených 07.10.2020.

Ďalej

Úvod