28.deň 20.11.2020

„Láska je milosť a dar od Boha, ale môže sa rozvíjať, len ak človek začne spolupracovať s touto milosťou.“ (V škole lásky)

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

27. deň 19.11.2020

Ďalej

29. deň 21.11.2020