1. Domov
  2. Príprava k 20. výročiu smrti p. Slavka Barbariča

Kategória: Príprava k 20. výročiu smrti p. Slavka Barbariča

24.11.2020 – Modlitba za lásku

Modlitba za lásku

Aktuality
20. výročie smrti pátra Slavka Barbariča

20. výročie smrti pátra Slavka Barbariča

„Ľudia prichádzajú do Medžugoria nie preto, že naša Hercegovina je krásna (aj keď taká je). Prichádzajú preto, lebo Boh pozýva každého z nich. Moja služba je – pomáhať im a slúžiť im“ (páter Slavko Barbarič). Páter Slavko…

31. deň 23.11.2020

„Skúšky sú pozvaním, aby sme sa buď k Bohu vrátili, alebo sa mu ešte viac otvorili. Aby sme sa neukolísali v našich programoch a nestratili sa na našich cestách. Skúšky očisťujú ľudské úmysly.“  (V škole lásky)

30. deň 22.11.2020

„Netreba sa báť vo svojej zranenosti rozpoznať hriech, pretože Kristus povedal, že neprišiel súdiť, ale vziať vinu na seba. A kto vyzná svoj hriech, nie je odsúdený, ale vyznať hriech v skutočnosti znamená zmeniť sa.“ (Modlite sa…

29. deň 21.11.2020

„Myslieť a rozjímať o Kristovi, ktorý trpí, stretať sa s ním a prebývať s ním, znamená odkrývať pravú lásku a v nej neustále rásť.“ (V škole lásky)

28.deň 20.11.2020

„Láska je milosť a dar od Boha, ale môže sa rozvíjať, len ak človek začne spolupracovať s touto milosťou.“ (V škole lásky)

27. deň 19.11.2020

„Všetko, čo budeš robiť, nerob preto, aby ťa ľudia milovali, pretože ľudia nie vždy milujú, a budeš sklamaný. Ale všetko, čo budeš robiť, rob z lásky k ľuďom.“

26. deň 18.11.2020

„Keď niet lásky, všetky dvere sú doširoka otvorené zlu a hriechu. Všetky vojny, konflikty v rodinách i medzi jednotlivcami, všetok nedostatok, nespravodlivosti, vraždy, potraty – všetko je to následok nedostatku lásky voči životu a Darcovi života, Stvoriteľovi všetkého.“

25. deň 17.11.2020

„Kresťan je na ceste svätosti a svojím životom oddeleným od hriechu a zla pomáha iným rozhodnúť sa zanechať zlo...“

24. deň 16.11.2020

„Kto je slobodný a miluje, bude mať vo svojom srdci pokoj a ticho, vďaka ktorému sa stane schopným počuť iných okolo seba a počuť Boha.“

23. deň 15.11.2020

„Svätosť je pozvanie ku konkrétnemu životu v láske k Bohu a bratom. Znamená to predovšetkým uzdravenie vzťahu s Bohom a ľuďmi a rast v láske, viere a nádeji.“

22. deň 14.11.2020

„Kto neodpúšťa, jeho láska je krátkodobá a podmienená mnohými podmienkami.“

21. deň 13.11.2020

„Milovať a byť milovaný je základná a najhlbšia túžba každého človeka.“

20.deň 12.11.2020

„Modlitba je zotrvávanie s Bohom v láske.“

19. deň 11.11.2020

„Robiť niečo srdcom neznamená nič iné ako robiť to s láskou. Robiť to odovzdane, dôstojne, sústredene...“