30. deň 22.11.2020

„Netreba sa báť vo svojej zranenosti rozpoznať hriech, pretože Kristus povedal, že neprišiel súdiť, ale vziať vinu na seba. A kto vyzná svoj hriech, nie je odsúdený, ale vyznať hriech v skutočnosti znamená zmeniť sa.“ (Modlite sa spoločne radostným srdcom)

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

29. deň 21.11.2020

Ďalej

31. deň 23.11.2020