Terézia Gažiová

Liek z neba (Terézia Gažiová)

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA, 25. marca 2020. „Drahé deti, ja som s vami počas všetkých týchto rokov, aby som vás viedla cestou spásy. Vráťte

Túžba po pokoji (Terézia Gažiová)

Mária nám so slzami v očiach v jednom posolstve trikrát opakuje – „Boh je láska“. Prináša nám ho v náručí. Mária je srdce Boha, ktoré

Prihlásiť sa k odberu časopisu a posolstiev