Terézia Gažiová

Je čas modlitby (Terézia Gažiová)

Mária nás volá veľmi krátko, jasne a s vážnosťou, nech sa stane tento čas časom modlitby. Tento čas je milostivý čas pôstneho obdobia. Cirkev nás

V pokore žiadajte o pokoj (Terézia Gažiová)

Mária je Kráľovná prorokov. Všetci proroci pozývajú k obráteniu,  k pôstu a modlitbe, ktoré sú podmienkami pokoja. „Mária nemá ani lepšie, ani inakšie prostriedky okrem

Vy ste moja nádej (Terézia Gažiová)

Mária nás pozýva – „modlite sa so mnou za pokoj“. Modlitba s ňou je svetlo betlehemskej hviezdy. Vedie nás ku Kráľovi pokoja, do kráľovstva, ktoré

Prihlásiť sa k odberu časopisu a posolstiev