Terézia Gažiová

Pod Máriiným pohľadom (Terézia Gažiová)

„Pozerám sa na vás“… začína svoje posolstvo Panna Mária. „Pre mňa sú počas zjavenia najkrajšie Máriine oči.“ Opisuje nám svoju skúsenosť zo stretnutí s Pannou

Pevnejší vo viere (Terézia Gažiová)

Mária kráča s nami, s Cirkvou, prírodou, našim časom. Pôst, modlitba, zriekanie sú prostriedky, o ktorých budeme často počúvať v pôstnom období, ktoré sa o

Vráťte sa k láske (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! V tomto čase vás pozývam, aby ste sa vrátili k Bohu

Prihlásiť sa k odberu časopisu a posolstiev