Terézia Gažiová

Matka a útočisko (Terézia Gažiová)

Čo sa deje, keď sa za nás modlí Mária? „Drahé deti, s veľkou láskou a trpezlivosťou sa usilujem pretvoriť vaše srdcia podľa svojho srdca. Usilujem

Je čas modlitby (Terézia Gažiová)

Mária nás volá veľmi krátko, jasne a s vážnosťou, nech sa stane tento čas časom modlitby. Tento čas je milostivý čas pôstneho obdobia. Cirkev nás

Prihlásiť sa k odberu časopisu a posolstiev