1. Domov
  2. Páter Ljubo Kurtovič, OFM

Kategória: Úvahy pre modlitbové skupiny

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Pokoj je poklad, po ktorom túži každé srdce (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Pokoj je poklad, po ktorom túži každé srdce (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Keď pohliadneme do histórie ľudstva, vidíme, že neexistuje obdobie, v ktorom by nebolo vojny, nenávisti a zabíjania v nejakej časti našej zeme. Bolestne pociťujeme, že tu na zemi neexistuje raj. Žijeme v dobe, v ktorej…

Terézia Gažiová
Vediem vás k ceste pokoja (Terézia Gažiová)

Vediem vás k ceste pokoja (Terézia Gažiová)

Dnes nám Mária hovorí, že zlo má vlastnosti vetra ničiaceho životy. To je vietor silný ako uragán, tajfún, preháňa sa zemou, zavýja. Kto ho zastaví? Kde sa skryjeme pred tým ničiacim vetrom zla, nenávisti a…

Páter Slavko Barbarič, OFM
Zažiť Boha v omši (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Zažiť Boha v omši (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Všetko smeruje práve k tomuto, aby svätá omša bola skúsenosťou Boha, ktorý sa zjavil vo svojom Synovi ako milosrdenstvo a odpustenie, ako obnoviteľ a liečiteľ a ako ten, ktorý zveruje veľké veci tým, ktorí sú…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Pozývam vás k silnej modlitbe (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Pozývam vás k silnej modlitbe (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

V augustovom posolstve nám Panna Mária hovorí o modlitbe srdcom, o pozdvihnutí srdca k nebu, aby sme pocítili Boha lásky. Panna Mária neustále zdôrazňuje potrebu modlitby, bez ktorej nemôžeme rásť a kráčať po ceste obrátenia.…

Terézia Gažiová
Modlitba dňom i nocou (Terézia Gažiová)

Modlitba dňom i nocou (Terézia Gažiová)

Mária nás pozýva k silnej modlitbe a k obnove rodinnej modlitby ako postavenie sa proti modernizmu. Čo je to modernizmus? Pozorujeme ho okolo seba v rozhovoroch, v médiách, v školách, vkráda sa do Cirkvi. Modernizmus…

Páter Slavko Barbarič, OFM
Učte sa od začiatku (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Učte sa od začiatku (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Je známym a uznávaným faktom, že výchova vo všetkom, dokonca i v modlitbe a všeobecnom priateľstve s Bohom, je najúspešnejšia vtedy, keď začne včas a keď prebieha v rodine, s otcom a mamou, s bratmi…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Modlitba srdcom (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Modlitba srdcom (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti „Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Nech vaše srdcia, deti moje, budú v modlitbe pozdvihnuté k nebu, aby…

Terézia Gažiová
Modlitba srdcom = Bozia laska (Terézia Gažiová)

Modlitba srdcom = Bozia laska (Terézia Gažiová)

Modlitba srdcom znamená bdieť nad svetom v láske. Jeden z najdôležitejších úmyslov, za ktorý nás Panna Mária pozýva modliť sa, je práve modlitba za dar Božej lá sky pre tých, ktorí ju ešte nespoznali. Všetko…

Páter Slavko Barbarič, OFM
Vytrvajte v skúškach (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Vytrvajte v skúškach (Páter Slavko Barbarič, OFM)

V posolstve zo 17. januára 1985 nám Panna Mária hovorí o omši v prítomnom okamihu: „Drahé deti! V tieto dni satan zákerne bojuje proti tejto farnosti a vy ste, drahé deti, poľavili v modlitbe a…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Modlite sa za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Modlite sa za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Prítomnosť Panny Márie medzi nami je milostivý a darovaný čas od Boha. Panna Mária je matkou, ktorá vykonáva svoju materskú úlohu tým najlepším spôsobom. Stala sa matkou Cirkvi a našou matkou pod krížom na Kalvárii.…