1. Domov
  2. Páter Ljubo Kurtovič, OFM

Kategória: Úvahy pre modlitbové skupiny

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Buďte modlitbou, svetlom a svedkami (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Buďte modlitbou, svetlom a svedkami (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa modlite so mnou, aby zvíťazilo dobro vo vás i okolo vás. Osobitným spôsobom, deti moje, modlite sa zjednotení s Ježišom na jeho krížovej ceste. Vložte do svojich modlitieb…

Páter Slavko Barbarič, OFM
Príprava na omšu. Bolestné tajomstvá (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Príprava na omšu. Bolestné tajomstvá (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Pokračujeme v príprave na sv. omšu. Tieto tajomstvá nás vovádzajú do tajomstva utrpenia. Svätá omša je nekrvavá obeta Nového zákona. Kristus sa za nás dáva úplne. Práve ružencom vojdeme srdcom do tajomstva jeho umučenia a…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Obnovte svoje srdcia (Páter Ljubo Kurtovič, OFM )

Obnovte svoje srdcia (Páter Ljubo Kurtovič, OFM )

Panna Mária nám vo svojich posolstvách v Medžugorí často hovorí o srdci. Srdce je centrom duchovnosti, ktorá sa rozvíja vďaka Máriinej prítomnosti. Srdce je dôležité. Vo Svätom písme sa srdce spomína tristo krát. Keď sa…

Terézia Gažiová
Buďte svetlo, láska a moje ruky (Terézia Gažiová)

Buďte svetlo, láska a moje ruky (Terézia Gažiová)

Každým posolstvom nás nebeská Matka vedie k Ježišovi. Tým dnešným nás privádza k Ježišovým podobenstvám o rozsievačovi, poli a o kúkoli. Čo zasejeme, budeme žať – učí nás Sväté písmo, príroda i život. My sme…

Páter Slavko Barbarič, OFM
Príprava na omšu. Radostné tajomstvá (pokračovanie). (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Príprava na omšu. Radostné tajomstvá (pokračovanie). (Páter Slavko Barbarič, OFM)

3. JEŽIŠOVO NARODENIE V noci, keď si mala porodiť svojho syna, betlehemské rodiny sa pred tebou, Mária, a tvojim ženíchom, Jozefom, zatvorili. Otvorená ostala len maštaľ a v nej si ako matka čakala na narodenie…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Čas modlitby (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Čas modlitby (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Panna Mária nám veľakrát hovorila o modlitbe a potrebe posväcovania času. Boh nám daroval čas aj život. Nemáme žiaden iný čas ani život. Tento život žijeme len raz. Nedá sa zopakovať. Existuje aj možnosť, že…

Terézia Gažiová
Nech je čas časom modlitby (Terézia Gažiová)

Nech je čas časom modlitby (Terézia Gažiová)

Čas modlitby v škole Kráľovnej pokoja je časom lásky. Dnes nás volá: „Nech sa stane tento čas časom modlitby“. To je pozvanie znovu si uvedomiť krásu jedného z jej hlavných posolstiev, ktoré sa najčastejšie opakuje…

Páter Slavko Barbarič, OFM
Príprava na omšu (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Príprava na omšu (Páter Slavko Barbarič, OFM)

(Ak mám čas, idem do kostola o niečo skôr a modlím sa nasledovné modlitby. Môžem sa ich modliť aj doma alebo cestou do kostola.)  V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buď požehnaný…

Páter Slavko Barbarič, OFM
Boh je tu, buďte svätí (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Boh je tu, buďte svätí (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Je dôležité opäť zdôrazniť, že Mária nás vychováva a poučuje jednoduchým spôsobom. Pre ňu, ako matku, v posolstvách nie sú potrebné iné pripomienky okrem tých, ktoré hlboko zasahujú do života veriaceho a ktoré sa vzťahujú…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Ježiš je pokoj (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Ježiš je pokoj (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Keď sa vizionári v Medžugorí opýtali Panny Márie: „Kto si?“, ona sa im predstavila slovami: „Som Kráľovná pokoja.“ V prvý deň zjavenia vizionári, ktorí boli vtedy deťmi, videli Pannu Máriu s dieťaťom Ježišom v náručí.…