1. Domov
  2. Páter Ljubo Kurtovič, OFM

Kategória: Úvahy pre modlitbové skupiny

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Osobným pokojom budujte pokoj (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Osobným pokojom budujte pokoj (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

V júlovom posolstve nám Panna Mária hovorila o tom, ako nás chce viesť cestou obrátenia a pozýva nás, aby sme druhým odpustili. Ak si spomenieme na predchádzajúce posolstvá, hovorila nám, že najdôležitejším posolstvom v Medžugorí…

Terézia Gažiová
Vediem vás cestou pokoja (Terézia Gažiová)

Vediem vás cestou pokoja (Terézia Gažiová)

Rozmýšľam o Márii darovanej nám pod krížom, o jej pevnej viere a nádeji. I uprostred najdramatickejších udalostí, ktorých bola a je svedkom, zaznieva jej nežný a presvedčivý hlas: „Boh mi dovoľuje byť s vami a…

Páter Slavko Barbarič, OFM
Modlite sa a slávte srdcom (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Modlite sa a slávte srdcom (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Pozvanie je viac než jasné: keď sa modlíte, modlite sa srdcom. Keď prichádzate na sv.omšu, buďte účastní srdcom. Otázka zmyslu tohto pozvania je opodstatnená. Urobiť niečo srdcom znamená urobiť to s láskou, odovzdane, dôstojne, sústredene.…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
ODPUSTITE TÝM, KTORÍ VÁM SPÔSOBUJÚ ZLO (Páter Ljubo Kurtovič, OFM )

ODPUSTITE TÝM, KTORÍ VÁM SPÔSOBUJÚ ZLO (Páter Ljubo Kurtovič, OFM )

Spomeňme si, ako nám Panna Mária pri príležitosti 41. výročia svojich zjavení povedala: „Deti moje, som s vami aj v týchto dňoch, keď satan bojuje za vojnu a nenávisť. Rozdelenie je silné a zlo pôsobí…

Páter Slavko Barbarič, OFM
SLÁVTE SVÄTÚ OMŠU SRDCOM (PÁTER SLAVKO BARBARIĆ, OFM)

SLÁVTE SVÄTÚ OMŠU SRDCOM (PÁTER SLAVKO BARBARIĆ, OFM)

Úvodné myšlienky Sláviť svätú omšu, mať účasť na Eucharistickej obete, znamená byť v najlepšej škole života. Tu sa učí, ako žiť, a ako umrieť, prečo treba žiť, a ako treba umrieť. Tu sa učí priateľstvu…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Ste dôležití v mojom pláne (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Ste dôležití v mojom pláne (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

V májovom posolstve Panna Mária ďakuje za každého z nás a v tomto posolstve ďakuje za každú obetu a modlitbu, ktorú sme obetovali za jej úmysly. Veľakrát nám Panna Mária povedala: „Potrebujem vaše modlitby a obety… Drahé deti, pomôžte mi,…

Terézia Gažiová
Deti moje, s vami som (Terézia Gažiová)

Deti moje, s vami som (Terézia Gažiová)

Mária nám ďakuje za každú obetu a modlitbu za jej úmysly. To nás povzbudzuje k ešte väčšej horlivosti modliť sa a obetovať, pretože jej tým spôsobujeme radosť. Keď sa dáme Márii k dispozícii, ona ponúkne…

Páter Slavko Barbarič, OFM
GENERÁLNA SPOVEĎ (Páter Slavko Barbarič, OFM)

GENERÁLNA SPOVEĎ (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Vieme, že jestvujú aj spovede, ktoré sa nazývajú generálne spovede. Obyčajne sa pri pravidelnej spovedi povie, kedy ste sa posledný raz spovedali, aby kňaz vedel a mohol si vytvoriť správny obraz o duchovnom stave. Sú však aj…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Povzbudzujem vás k svätosti (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Povzbudzujem vás k svätosti (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2022 „Drahé deti! Pozerám sa na vás a ďakujem Bohu za každého z vás, pretože mi dovolil byť ešte s vami, aby som vás povzbudzovala k svätosti. Deti…

Terézia Gažiová
Buďte tvorcami pokoja (Terézia Gažiová)

Buďte tvorcami pokoja (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2022 „Drahé deti! Pozerám sa na vás a ďakujem Bohu za každého z vás, pretože mi dovolil byť ešte s vami, aby som vás povzbudzovala k svätosti. Deti…