1. Domov
  2. Páter Ljubo Kurtovič, OFM

Kategória: Úvahy pre modlitbové skupiny

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Pozývam vás k modlitbe, pôstu a zriekaniu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Pozývam vás k modlitbe, pôstu a zriekaniu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

V posolstve z minulého mesiaca nás Panna Mária pozvala byť svedkami nádeje. „Deti moje, nedovoľte, aby vyhasla vaša viera a nádej v lepšiu budúcnosť.“ V tomto posolstve nás Panna Mária pozýva k tomu, že je…

Terézia Gažiová
Pevnejší vo viere (Terézia Gažiová)

Pevnejší vo viere (Terézia Gažiová)

Mária kráča s nami, s Cirkvou, prírodou, našim časom. Pôst, modlitba, zriekanie sú prostriedky, o ktorých budeme často počúvať v pôstnom období, ktoré sa o pár dní začne. „Modlitbou a pôstom môžete zastaviť i vojny,…

Páter Slavko Barbarič, OFM
Pokánie (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Pokánie (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Pre dobrú spoveď je veľmi dôležité pokánie. Je to úprimná ľútosť, že sme sa zašpinili hriechom a ničili sme dary, ktoré sme dostali, a že sme sa viac nesnažili rásť v láske. Patrí sem aj…

Aktuality
O príprave na spoveď (páter Slavko Barbarić, OFM)

O príprave na spoveď (páter Slavko Barbarić, OFM)

A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že…

Aktuality
Byť svedkami nádeje (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Byť svedkami nádeje (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

V novembrovom posolstve nám Panna Mária povedala: „Boh ma poslal, aby som bola radosťou a nádejou v tomto čase. A ja vám hovorím: bez malého Ježiša nemáte nežnosť ani pocit neba, ktorý je ukrytý v…

Aktuality
S Máriou nádej nevyhasne (Terézia Gažiová)

S Máriou nádej nevyhasne (Terézia Gažiová)

Mária nás volá: „Nedovoľte, aby vyhasla vaša viera a nádej v lepšiu budúcnosť, pretože vy ste vyvolení, aby ste pri každej príležitosti boli svedkami nádeje.“ „Vy ste moja nádej. Vy ste moja radosť.“ Povedala nám…

Aktuality
O pokání (páter Slavko Barbarić, OFM)

O pokání (páter Slavko Barbarić, OFM)

Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto…

Aktuality
Bez malého Ježiša nemáte nežnosť ani pocit neba (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Bez malého Ježiša nemáte nežnosť ani pocit neba (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

S Ježišovým narodením, ako píšu evanjelisti, to bolo tak, že sa narodil v Betleheme, v Dávidovom meste, Márii a Jozefovi z Dávidovho rodu. Ježiš sa narodil konkrétne v našich dejinách, na konkrétnom mieste, z konkrétnej…

Aktuality
Radosť a nádej v tomto čase (Terézia Gažiová)

Radosť a nádej v tomto čase (Terézia Gažiová)

Slovami je ťažko opísať krásu stretnutí s nebeskou Matkou – svedčia vizionári. Zvlášť v období adventu vidno na jej tvári výnimočnú radosť a lásku, s ktorou sa modlí za nás a nesie nás všetkých vo…

Aktuality
„Pozývam vás všetkých na spoveď“(páter Slavko Barbarić, OFM)

„Pozývam vás všetkých na spoveď“(páter Slavko Barbarić, OFM)

Na vigíliu Zvestovania Pána 24. marca 1985 Panna Mária skrze Mariju Pavlovičovú dala toto posolstvo: „Drahé deti! Dnes vás chcem všetkých pozvať na spoveď, hoci ste sa spovedali pred niekoľkými dňami. Želám si, aby ste…