Aktuality
Modlitbou a obrátením k budúcnosti a pokoju (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Modlitbou a obrátením k budúcnosti a pokoju (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Keby sme spravili prieskum o tom, čo je pre ľudí najdôležitejšie, určite by sme dostali rôzne odpovede. Často od ľudí môžeme počuť a možno aj sami to hovoríme: „Najdôležitejšie je zdravie, ostatné už nejak bude!“ Hovoríme to…

Aktuality
Spoveď – Prečo? (páter Slavko Barbarič, OFM)

Spoveď – Prečo? (páter Slavko Barbarič, OFM)

A pokračoval: „Istý človek mal dvoch synov.Mladší z nich povedal otcovi: ,Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.’A on im rozdelil majetok.O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým…

Aktuality
Som s vami (Terézia Gažiová)

Som s vami (Terézia Gažiová)

Vizionári v Medžugorí vydávajú svedectvo, že kým je nebo nad ním otvorené, kým je nebeská Matka s nami neobyčajným spôsobom prostredníctvom svojich zjavení, je to čas veľkých milostí. Vždy je pre nich ťažko opísať lásku a radosť,…

Aktuality
V tomto nepokojnom čase vás pozývam k vytrvalej modlitbe (o. Henryk Jaworski)

V tomto nepokojnom čase vás pozývam k vytrvalej modlitbe (o. Henryk Jaworski)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. júla 2020  cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! V tomto nepokojnom čase, keď diabol žne duše, aby ich pritiahol k sebe, pozývam vás  k vytrvalej modlitbe, aby ste v…

Aktuality
Kto je meradlom? (páter Slavko Barbarić, OFM)

Kto je meradlom? (páter Slavko Barbarić, OFM)

Ježiš odišiel na Olivovú horu.Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich.Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedkua povedali mu: „Učiteľ, túto ženu…

Aktuality
Láska vždy zvíťazí (Terézia Gažiová)

Láska vždy zvíťazí (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. júla 2020  cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! V tomto nepokojnom čase, keď diabol žne duše, aby ich pritiahol k sebe, pozývam vás  k vytrvalej modlitbe, aby ste v…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Počujem vaše volania (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Počujem vaše volania (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2020. „Drahé deti! Počujem vaše volania a modlitby a prihováram sa za vás u môjho Syna Ježiša, ktorý je Cesta, Pravda i Život. Deti moje, vráťte sa k…

Páter Slavko Barbarič, OFM
Pracovať na srdci (páter Slavko Barbarić, OFM)

Pracovať na srdci (páter Slavko Barbarić, OFM)

Keď počujeme pozvanie Panny Márie, aby sme pracovali na svojom srdci ako na poli, potom ľahko pochopíme, čo od nás žiada a ako máme pracovať. Kto niekedy pracoval na poli, zo skúsenosti vie, že darmo…

Terézia Gažiová
Som s vami (Terézia Gažiová)

Som s vami (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2020. „Drahé deti! Počujem vaše volania a modlitby a prihováram sa za vás u môjho Syna Ježiša, ktorý je Cesta, Pravda i Život. Deti moje, vráťte sa k…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Duch Svätý mení naše životy (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Duch Svätý mení naše životy (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2020 „Drahé deti! Modlite sa so mnou za nový život všetkých vás. Vo svojich srdciach, deti moje, viete, čo je potrebné meniť: vráťte sa k Bohu a jeho…