Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Proste ducha svätého, aby vás upevnil vo viere (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Proste ducha svätého, aby vás upevnil vo viere (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2020. „Drahé deti! Nech je pre vás tento čas povzbudením k osobnému obráteniu. Modlite sa, deti moje, v samote k Duchu Svätému, aby vás posilnil vo viere a…

Slavko Barbarić OFM
Milovaná láska (Slavko Barbarić OFM)

Milovaná láska (Slavko Barbarić OFM)

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a…

Terézia Gažiová
Nedovoľte, aby vám skúšky zatvrdili srdce (Terézia Gažiová)

Nedovoľte, aby vám skúšky zatvrdili srdce (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2020. „Drahé deti! Nech je pre vás tento čas povzbudením k osobnému obráteniu. Modlite sa, deti moje, v samote k Duchu Svätému, aby vás posilnil vo viere a…

Aktuality
S Pannou Máriou na ceste spásy (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

S Pannou Máriou na ceste spásy (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA, 25. marca 2020. „Drahé deti, ja som s vami počas všetkých týchto rokov, aby som vás viedla cestou spásy. Vráťte sa k môjmu Synovi, vráťte sa k modlitbe a pôstu.…

Aktuality
Najväčší hriech (Slavko Barbarić OFM)

Najväčší hriech (Slavko Barbarić OFM)

NAJVÄČŠÍ HRIECH  Často ma trápila otázka: Čo je najväčší hriech? Spytoval som sa aj iných. Hľadal som vo Svätom písme. V rôznom čase som nachádzal rozličné odpovede. Teraz sa mi vidí, že som našiel správnu…

Aktuality
Liek z neba (Terézia Gažiová)

Liek z neba (Terézia Gažiová)

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA, 25. marca 2020. „Drahé deti, ja som s vami počas všetkých týchto rokov, aby som vás viedla cestou spásy. Vráťte sa k môjmu Synovi, vráťte sa k modlitbe a pôstu.…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Premenené tváre (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Premenené tváre (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Vstúpili sme do obdobia veľkého pôstu. Je to darovaný čas, v ktorom máme príležitosť spoznávať seba a rásť vo viere, obrátení, modlitbe, pokání a v dobrých skutkoch. Panna Mária ako matka kráča s nami počas…

Slavko Barbarić OFM
Hľa, Tvoje dary (Slavko Barbarić OFM)

Hľa, Tvoje dary (Slavko Barbarić OFM)

Ježiš hovoril mnohé podobenstvá, ktorými vysvetľoval tajomstvá Božieho kráľovstva. Jedno z nich je o talentoch. Tu je to podobenstvo, ako ho prináša evanjelium: Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal…

Terézia Gažiová
Tichý boj za nový život (Terézia Gažiová)

Tichý boj za nový život (Terézia Gažiová)

„Keby ste sa videli, akí ste krásni“, povedalo dieťa pozorujúc rodičov pri modlitbe. Hovorí sa: „S kým si, taký si.“ „V tomto milostivom čase si prajem vidieť v modlitbe vaše premenené tváre“, pozýva nás Panna Mária.…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Svätosť odpustenia (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Svätosť odpustenia (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Vo svojom vianočnom posolstve nám Panna Mária potvrdzuje to, čo robí počas všetkých tých rokov svojich zjavení: „Prinášam vám svojho Syna, aby vás požehnal a odkryl vám svoju lásku, ktorá prichádza z nebies.“  Pokiaľ nedôjde…