1. Domov
  2. Aktuality

Kategória: Úvahy pre modlitbové skupiny

Aktuality
„Pozývam vás všetkých na spoveď“(páter Slavko Barbarić, OFM)

„Pozývam vás všetkých na spoveď“(páter Slavko Barbarić, OFM)

Na vigíliu Zvestovania Pána 24. marca 1985 Panna Mária skrze Mariju Pavlovičovú dala toto posolstvo: „Drahé deti! Dnes vás chcem všetkých pozvať na spoveď, hoci ste sa spovedali pred niekoľkými dňami. Želám si, aby ste…

Aktuality
Vzývajte všetkých svätých (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Vzývajte všetkých svätých (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! V tomto čase vás pozývam, aby ste sa vrátili k Bohu a modlitbe. Vzývajte o pomoc všetkých svätých, aby vám boli…

Aktuality
Vráťte sa k láske (Terézia Gažiová)

Vráťte sa k láske (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! V tomto čase vás pozývam, aby ste sa vrátili k Bohu a modlitbe. Vzývajte o pomoc všetkých svätých, aby vám boli…

Aktuality
Modlitba a pôst robia zázraky (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Modlitba a pôst robia zázraky (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! Som s vami tak dlho, pretože Boh je veľký vo svojej láske i v mojej prítomnosti. Pozývam vás, deti moje, vráťte sa k Bohu a modlitbe.…

Aktuality
Spovedník (páter Slavko Barbarič, OFM)

Spovedník (páter Slavko Barbarič, OFM)

Preto odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. A ak sme aj poznali Krista podľa tela, teraz už nepoznáme.Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze…

Aktuality
Boh ma posiela, aby vás zachránil (Terézia Gažiová)

Boh ma posiela, aby vás zachránil (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! Som s vami tak dlho, pretože Boh je veľký vo svojej láske i v mojej prítomnosti. Pozývam vás, deti moje, vráťte sa k Bohu a modlitbe.…

Aktuality
Modlitbou a obrátením k budúcnosti a pokoju (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Modlitbou a obrátením k budúcnosti a pokoju (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Keby sme spravili prieskum o tom, čo je pre ľudí najdôležitejšie, určite by sme dostali rôzne odpovede. Často od ľudí môžeme počuť a možno aj sami to hovoríme: „Najdôležitejšie je zdravie, ostatné už nejak bude!“ Hovoríme to…

Aktuality
Spoveď – Prečo? (páter Slavko Barbarič, OFM)

Spoveď – Prečo? (páter Slavko Barbarič, OFM)

A pokračoval: „Istý človek mal dvoch synov.Mladší z nich povedal otcovi: ,Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.’A on im rozdelil majetok.O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým…

Aktuality
Som s vami (Terézia Gažiová)

Som s vami (Terézia Gažiová)

Vizionári v Medžugorí vydávajú svedectvo, že kým je nebo nad ním otvorené, kým je nebeská Matka s nami neobyčajným spôsobom prostredníctvom svojich zjavení, je to čas veľkých milostí. Vždy je pre nich ťažko opísať lásku a radosť,…

Aktuality
V tomto nepokojnom čase vás pozývam k vytrvalej modlitbe (o. Henryk Jaworski)

V tomto nepokojnom čase vás pozývam k vytrvalej modlitbe (o. Henryk Jaworski)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. júla 2020  cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! V tomto nepokojnom čase, keď diabol žne duše, aby ich pritiahol k sebe, pozývam vás  k vytrvalej modlitbe, aby ste v…