1. Domov
  2. Páter Ljubo Kurtovič, OFM

Kategória: Úvahy pre modlitbové skupiny

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Povzbudzujem vás k svätosti (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Povzbudzujem vás k svätosti (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2022 „Drahé deti! Pozerám sa na vás a ďakujem Bohu za každého z vás, pretože mi dovolil byť ešte s vami, aby som vás povzbudzovala k svätosti. Deti…

Terézia Gažiová
Buďte tvorcami pokoja (Terézia Gažiová)

Buďte tvorcami pokoja (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2022 „Drahé deti! Pozerám sa na vás a ďakujem Bohu za každého z vás, pretože mi dovolil byť ešte s vami, aby som vás povzbudzovala k svätosti. Deti…

Páter Slavko Barbarič, OFM
Ročná spoveď (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ročná spoveď (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Všetci vieme, že tretie cirkevné prikázanie vyžaduje: Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť. Takéto stanovisko Cirkvi má svoje dôvody, ktoré v tejto chvíli nebudeme rozoberať. Jedno je však…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Vráťte sa k Bohu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Vráťte sa k Bohu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

  List Hebrejom začína slovami: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V tých posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj…

Terézia Gažiová
Nádej v lepšiu budúcnosť (Terézia Gažiová)

Nádej v lepšiu budúcnosť (Terézia Gažiová)

V Máriinom pohľade na nás stratených môžeme vycítiť bolesť i súcit matky. Vizionári svedčia, že v tomto čase veľkého nepokoja vo svete sa stále zjavuje v tichu a modlitbe. Ona trpí viac ako my, pozerajúc…

Páter Slavko Barbarič, OFM
Mesačná spoveď – dni zmierenia (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Mesačná spoveď – dni zmierenia (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Vráťte sa k Bohu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Vráťte sa k Bohu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

V tomto, posolstve ako aj v posolstve z minulého mesiaca nás Panna Mária mocou svojho materinského a nepoškvrneného srdca pozýva k návratu k Bohu, obráteniu a pokániu. Sväté písmo nám pripomína ako Boh viackrát v dejinách poslal prorokov k svojmu vyvolenému národu, ktorý…

Páter Slavko Barbarič, OFM
PRAKTICKÝ PRÍKLAD PRÍPRAVY NA SPOVEĎ (Páter Slavko Barbarič, OFM)

PRAKTICKÝ PRÍKLAD PRÍPRAVY NA SPOVEĎ (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Kňazom Vás, bratia kňazi, sa pýtam pred týmto Božím ľudom: Ste pripravení v tomto okamihu byť služobníkmi zmierenia a v mene Pána dať rozhrešenie? Ste pripravení vnášať svetlo pokoja do duší týchto mladých? Ak ste ochotní nosiť…

Terézia Gažiová
POČUJEM VAŠE MODLITBY ZA POKOJ (Terézia Gažiová)

POČUJEM VAŠE MODLITBY ZA POKOJ (Terézia Gažiová)

Po tom ako Svätý Otec František zasvätil Rusko, Ukrajinu a celý svet Nepoškvrnenému srdcu, Panna Mária v Medžugorí akoby odpovedala: „Počujem vaše volanie a modlitby za pokoj. Môžeme povedať, že 25.3.2022 sa celý svet znovu ukryl v jej srdci.…

Páter Slavko Barbarič, OFM
PRAKTICKÝ PRÍKLAD PRÍPRAVY NA SPOVEĎ (páter Slavko Barbarič, OFM)

PRAKTICKÝ PRÍKLAD PRÍPRAVY NA SPOVEĎ (páter Slavko Barbarič, OFM)

(Táto príprava na spoveď sa konala začiatkom mája 1986 s mládežou počas nočného bdenia. Môže poslúžiť ako konkrétny podnet prípravy na spoveď počas púte alebo duchovných cvičení.) Praktické pokyny pre vedúceho 1. Skôr než sa…