1. Domov
  2. Páter Ljubo Kurtovič, OFM

Kategória: Úvahy pre modlitbové skupiny

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Choďte do prírody a modlite sa (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Choďte do prírody a modlite sa (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Panna Mária ako skutočná Matka Cirkvi kráča s nami nielen v liturgickom období, ale aj ročným obdobím, do ktorého sme ponorení a v ktorom žijeme. Všetko okolo nás kvitne a rastie. Príroda sa odela do…

Terézia Gažiová
Boh má lásku ku každému stvoreniu (Terézia Gažiová)

Boh má lásku ku každému stvoreniu (Terézia Gažiová)

Máriino pozvanie ísť do prírody, modliť sa a načúvať Boha je pozvanie nasledovať Ježiša. On nás učí čítať z prírody poučenie cez všetko stvorené. Ježiš miloval prírodu, vedel, že je v nej Otec i sila…

Páter Slavko Barbarič, OFM
Ja som živý chlieb (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ja som živý chlieb (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Samotný Ježiš často hovorieval a opakoval, že je živý chlieb a chlieb života. Okrem toho, že to hovoril, niekoľkokrát rozmnožil chlieb, aby nasýtil tých, ktorí ho prišli počúvať. Nechcel ich prepustiť hladných. Aby sme pochopili…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Nositelia pokoja a radosti (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Nositelia pokoja a radosti (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Panna Mária, ako skutočná matka, neprestáva pozývať svoje deti. Obracia sa k tým, ktorí sa snažia počuť jej hlas a pocítiť jej srdce. Matka sa nikdy neunavuje. Nikdy neoddychuje. Cíti povinnosť a zároveň zodpovednosť za…

Terézia Gažiová
Ježišova láska mení (Terézia Gažiová)

Ježišova láska mení (Terézia Gažiová)

Máriino posolstvo sa nás dotýka práve v takom rozpoložení srdca, v akom sa nachádzame. Vždy prináša nádej a nasmerovanie na to, na čo sa treba sústrediť najviac. Dnes nám Matka pripomína, že Pán vstal z…

Páter Slavko Barbarič, OFM
Baránok Boží (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Baránok Boží (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Na začiatku Nového zákona stojí veľký prorok, ktorý sa považuje za posledného zo starozákonných prorokov: svätý Ján Krstiteľ. Jeho život aj slovo sú bezprostrednou prípravou na Ježišov príchod. Žije na púšti, modlí sa a postí,…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Čas modlitby (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Čas modlitby (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Toto jednoduché a krátke posolstvo Panny Márie je neobyčajné, pretože je až príliš krátke. Zvykli sme si na posolstvá s niekoľkými vetami a teraz sa nám prihovára veľmi krátko. Každý z nás si toto posolstvo…

Terézia Gažiová
Je čas modlitby (Terézia Gažiová)

Je čas modlitby (Terézia Gažiová)

Mária nás volá veľmi krátko, jasne a s vážnosťou, nech sa stane tento čas časom modlitby. Tento čas je milostivý čas pôstneho obdobia. Cirkev nás pozýva k intenzívnej modlitbe, pôstu, čítaniu a načúvaniu Božieho slova.…

Páter Slavko Barbarič, OFM
Chlieb z neba dal Si im! (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Chlieb z neba dal Si im! (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Jednou z najsympatickejších udalostí, ktoré prorocky ohlasovali Eucharistiu je určite manna na púšti. Ňou je najmä naznačená a predpovedaná úloha budúceho chleba z neba.  Život, ľudský život, je v mnohom podobný putovaniu cez púšť. Človek…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Obráťte sa (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Obráťte sa (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Pozvanie Panny Márie je v súlade s pôstnym obdobím, do ktorého sme vstúpili pred niekoľkými dňami. Pôstne obdobie, obrazne môžeme povedať, že je chrámom, v ktorom nás chce Boh očistiť a obohatiť svojimi darmi. Pôstne…