1. Domov
  2. Aktuality

Kategória: Úvahy pre modlitbové skupiny

Aktuality
Vďačnosť voči Bohu (páter Slávko Barbarić, OFM)

Vďačnosť voči Bohu (páter Slávko Barbarić, OFM)

A buďte vďační! Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko…

Aktuality
Nech sa vaša viera nezakolíše (páter Ljubo Kurtović, OFM)

Nech sa vaša viera nezakolíše (páter Ljubo Kurtović, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! Dnes vás pozývam vydávať svedectvo o vašej viere vo farbách jari. Nech je to viera nádeje a odvahy. Nech sa, deti…

Aktuality
Sprevádzam vás na ceste svätosti (Terézia Gažiová)

Sprevádzam vás na ceste svätosti (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! Dnes vás pozývam vydávať svedectvo o vašej viere vo farbách jari. Nech je to viera nádeje a odvahy. Nech sa, deti…

Aktuality
Kto sa modlí, nebojí sa (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Kto sa modlí, nebojí sa (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2021 „Drahé deti! Aj dnes som s vami, aby som vám povedala: deti moje, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti a nestráca nádej. Vy ste vyvolení, aby ste…

Aktuality
Zverte všetko do rúk Najvyššieho (Terézia Gažiová)

Zverte všetko do rúk Najvyššieho (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2021 „Drahé deti! Aj dnes som s vami, aby som vám povedala: deti moje, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti a nestráca nádej. Vy ste vyvolení, aby ste…

Aktuality
Spytovanie svedomia z hľadiska vďačnosti (páter Slavko Barbarić, OFM)

Spytovanie svedomia z hľadiska vďačnosti (páter Slavko Barbarić, OFM)

K svojmu vlastnému svedomiu môžeme pristupovať z rôznych hľadísk. V každom spytovaní svedomia je však základom pýtať sa na svoj vzťah k Bohu, k sebe samému, blížnemu a k stvoreniam. Spytujme si teraz svoje svedomie…

Aktuality
Pozvanie Panny Márie k modlitbe a pôstu (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Pozvanie Panny Márie k modlitbe a pôstu (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2021. „Drahé deti! Boh mi dovolil aj dnes byť s vami, aby som vás pozvala k modlitbe a pôstu. Žite tento čas milosti a buďte svedkami nádeje, pretože…

Aktuality
O pôsobení satana (páter Slavko Barbarić, OFM)

O pôsobení satana (páter Slavko Barbarić, OFM)

V rozhovoroch o hriechu a uzdravení z hriechu skrze sviatosť zmierenia je dobré a užitočné spomenúť si na skutočnosť, o ktorej hovorí Panna Mária vo svojich posolstvách v Medžugorí. Panna Mária hovorí jednoducho, ale jasne:…

Aktuality
Buďte svedkami nádeje (Terézia Gažiová)

Buďte svedkami nádeje (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2021. „Drahé deti! Boh mi dovolil aj dnes byť s vami, aby som vás pozvala k modlitbe a pôstu. Žite tento čas milosti a buďte svedkami nádeje, pretože…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Pozývam vás k modlitbe, pôstu a zriekaniu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Pozývam vás k modlitbe, pôstu a zriekaniu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

V posolstve z minulého mesiaca nás Panna Mária pozvala byť svedkami nádeje. „Deti moje, nedovoľte, aby vyhasla vaša viera a nádej v lepšiu budúcnosť.“ V tomto posolstve nás Panna Mária pozýva k tomu, že je…