Aktuality
V tomto nepokojnom čase vás pozývam k vytrvalej modlitbe (o. Henryk Jaworski)

V tomto nepokojnom čase vás pozývam k vytrvalej modlitbe (o. Henryk Jaworski)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. júla 2020  cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! V tomto nepokojnom čase, keď diabol žne duše, aby ich pritiahol k sebe, pozývam vás  k vytrvalej modlitbe, aby ste v…

Aktuality
Kto je meradlom? (páter Slavko Barbarić, OFM)

Kto je meradlom? (páter Slavko Barbarić, OFM)

Ježiš odišiel na Olivovú horu.Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich.Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedkua povedali mu: „Učiteľ, túto ženu…

Aktuality
Láska vždy zvíťazí (Terézia Gažiová)

Láska vždy zvíťazí (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. júla 2020  cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! V tomto nepokojnom čase, keď diabol žne duše, aby ich pritiahol k sebe, pozývam vás  k vytrvalej modlitbe, aby ste v…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Počujem vaše volania (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Počujem vaše volania (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2020. „Drahé deti! Počujem vaše volania a modlitby a prihováram sa za vás u môjho Syna Ježiša, ktorý je Cesta, Pravda i Život. Deti moje, vráťte sa k…

Páter Slavko Barbarič, OFM
Pracovať na srdci (páter Slavko Barbarić, OFM)

Pracovať na srdci (páter Slavko Barbarić, OFM)

Keď počujeme pozvanie Panny Márie, aby sme pracovali na svojom srdci ako na poli, potom ľahko pochopíme, čo od nás žiada a ako máme pracovať. Kto niekedy pracoval na poli, zo skúsenosti vie, že darmo…

Terézia Gažiová
Som s vami (Terézia Gažiová)

Som s vami (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2020. „Drahé deti! Počujem vaše volania a modlitby a prihováram sa za vás u môjho Syna Ježiša, ktorý je Cesta, Pravda i Život. Deti moje, vráťte sa k…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Duch Svätý mení naše životy (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Duch Svätý mení naše životy (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2020 „Drahé deti! Modlite sa so mnou za nový život všetkých vás. Vo svojich srdciach, deti moje, viete, čo je potrebné meniť: vráťte sa k Bohu a jeho…

Páter Slavko Barbarič, OFM
Svätý plameň (páter Slavko Barbarič, OFM)

Svätý plameň (páter Slavko Barbarič, OFM)

SVÄTÝ PLAMEŇ Zdá sa mi, že bude užitočné prečítať si nasledujúci príbeh. Prečítajte si ho pokojne, ako vám ho predkladáme. Verím, že sa potom budeme lepšie chápať a budeme užitočnejšie pokračovať v našich úvahách.  Stalo sa to…

Terézia Gažiová
Modlitba s Máriou za nový život (Terézia Gažiová)

Modlitba s Máriou za nový život (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2020 „Drahé deti! Modlite sa so mnou za nový život všetkých vás. Vo svojich srdciach, deti moje, viete, čo je potrebné meniť: vráťte sa k Bohu a jeho…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Proste ducha svätého, aby vás upevnil vo viere (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Proste ducha svätého, aby vás upevnil vo viere (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2020. „Drahé deti! Nech je pre vás tento čas povzbudením k osobnému obráteniu. Modlite sa, deti moje, v samote k Duchu Svätému, aby vás posilnil vo viere a…