1. Domov
  2. Páter Ljubo Kurtovič, OFM

Kategória: Úvahy pre modlitbové skupiny

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Modlite sa za pokoj (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Modlite sa za pokoj (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Panna Mária sa zjavila v Medžugorí s rovnakým posolstvom a pozvaním, ktoré počujeme aj dnes: „Drahé deti, modlite sa so mnou za pokoj.“ A aj po viac ako 41 rokoch jej posolstvo je aktuálne aj…

Terézia Gažiová
Vy ste moja nádej (Terézia Gažiová)

Vy ste moja nádej (Terézia Gažiová)

Mária nás pozýva – „modlite sa so mnou za pokoj“. Modlitba s ňou je svetlo betlehemskej hviezdy. Vedie nás ku Kráľovi pokoja, do kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta. Máriina modlitba nerobí hluk, je…

Páter Slavko Barbarič, OFM
Obeta zmluvy medzi Bohom a ľuďmi (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Obeta zmluvy medzi Bohom a ľuďmi (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Pri omši sa často spomína aj Nová zmluva krvi, večná zmluva. Sám Kristus, berúc kalich, hovorí o krvi Novej zmluvy. Po odchode z Egypta Boh na púšti uzavrel zmluvu so svojím ľudom. Začal svoje dielo…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Buďte Ježišovým odbleskom (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Buďte Ježišovým odbleskom (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Vianoce sú za nami, ale sprevádzajú nás počas celého roku. Vianoce sú pozvanie. Pozvanie k obráteniu a otváraniu srdca pre Kráľa pokoja, ako nás pozýva Kráľovná pokoja. Máriino posolstvo je aj pozvaním k spytovaniu svedomia…

Terézia Gažiová
Volanie svetla ktoré premieňa (Terézia Gažiová)

Volanie svetla ktoré premieňa (Terézia Gažiová)

Boh nás stvoril z lásky, aby sme ho poznali, jemu slúžili, jeho milovali, a tak prišli do raja. Učí nás Katechizmus Katolíckej cirkvi. Mária sa zjavuje, aby nám pomohla žiť toto putovanie lásky. Ako hovorí…

Páter Slavko Barbarič, OFM
Biblia nás vychováva pre Eucharistiu (Páter Slavko Barbarič)

Biblia nás vychováva pre Eucharistiu (Páter Slavko Barbarič)

Biblia alebo Sväté písmo je Božie slovo adresované človeku v rôznych časoch a prostredníctvom rôznych ľudí, ale vždy s rovnakým cieľom: Boh miluje človeka a ponúka mu spásu. Boh sa rozpráva priamo s osobami, napr.…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Modlitba, nádej a viera (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Modlitba, nádej a viera (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

  V novembrovom posolstve nám Panna Mária hovorila o tom, ako ju Boh poslal, aby bola pre nás radosťou a cestou v nádeji. Jej prítomnosť i posolstvá sú plné radosti, nádeje a optimizmu. Neprichádza nás…

Terézia Gažiová
Rozhodnutie pre život (Terézia Gažiová)

Rozhodnutie pre život (Terézia Gažiová)

Na začiatku adventu prichádza k nám Mária s misiou: „Najvyšší ma posiela k vám, aby som vás učila modlitbe“. Keď sa Ježiš modlil, jeho učeníci boli fascinovaní. Jeden z nich zvolal: „Pane nauč nás modliť…

Páter Slavko Barbarič, OFM
Pred svätou omšou sa modlite k Duchu Svätému (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Pred svätou omšou sa modlite k Duchu Svätému (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Na začiatku novény k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie v roku 1983 prišla na Farský úrad Jelena Vasiljová, dievča s darom vnútorného rozhovoru, a povedala, že Panna Mária chce, aby sme sa pred sv. omšou modlili…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Radosť a cesta v nádeji (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Radosť a cesta v nádeji (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. október 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! Najvyšší mi dovolil byť s vami a byť vašou radosťou i cestou nádeje, pretože ľudstvo sa rozhodlo pre smrť. Preto ma…