Ak nám chcete pomôcť

2% z daní pre Svetlo Máriino

Ak by mali záujem podporiť našu službu, alebo charitatívne projekty, naše bankové spojenie je:

názov účtu                     : SVETLO MÁRIINO, n.o.
IČO                                : 45743304
banka                             : Slovenská sporiteľňa
číslo účtu                       : SK54 0900 0000 0050 5851 7603
SWIFT/BIC                    : GIBASKBX

2% z daní pre Svetlo Máriino - klik na obrázok

Ďakujeme Vám.
V modlitbe s Vami,
Svetlo Máriino

Predchádzajúce

24.08.2021

Ďalej

25.08.2021