Ak nám chcete pomôcť

Ak by mali záujem podporiť našu službu, alebo charitatívne projekty, naše bankové spojenie je:

názov účtu                     : SVETLO MÁRIINO, n.o.
IČO                                : 45743304
banka                             : Slovenská sporiteľňa
číslo účtu                       : SK54 0900 0000 0050 5851 7603
SWIFT/BIC                    : GIBASKBX

Milí priatelia,

aj v tomto roku je možnosť podporiť činnosť Svetlo Máriino poukázaním 2% zaplatenej dane v prospech našej neziskovej organizácie.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“, ktoré môžu využiť všetci prispievatelia, ktorí sú zamestnancami. Zároveň však musia poslať na daňový úrad aj “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, ktoré Vám na požiadanie musí vystaviť Váš zamestnávateľ.


Samostatne zárobkové osoby a firmy majú už v tlačive daňového priznania uvedené riadky, kam môžu zapísať názov organizácie, ktorej chcú poskytnúť časť zaplatenej dane.
Svetlo Máriino, n.o.  je zapísaná v Notárskom registri ako prijímateľ 2% zaplatenej dane z príjmov.

 

Ako poukázať dve alebo tri percentá daní? 

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za vás podáva zamestnávateľ

  • Ak sú vaše 2 percentá z dane minimálne 3 eurá, môžete ich celé alebo časť z nich venovať spoločenstvu Svetlo Máriino.
  • Napíšte výšku vašich dvoch percent z dane do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní sumy. Z tejto sumy si vypočítajte dve percentá z vašej dane (celková výška dane/100*2).
  • Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane 2019 a Vyhlásenie o poukázaní sumy doručte do 30. apríla 2020 na akýkoľvek daňový úrad – osobne alebo poštou.

Ak ste zamestnanec a podávate si daňové priznanie

  • Uveďte údaje SVETLO MÁRIINO, n.o. vo svojom daňovom priznaní a daňové priznanie doručte na daňový úrad do 31. marca 2020 (prípadne v predĺženej lehote). V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie dvoch percent z dane v prospech jedného prijímateľa. Výška poukazovanej sumy musí byť minimálne 3 eurá.

Ak ste právnická osoba

  • Zistite si, či môžete poukázať jedno alebo dve percentá dane.
  • Vpíšte údaje SVETLO MÁRIINO, n.o. do daňového priznania.
  • Doručte daňové priznanie na daňový úrad do 31. marca 2020.

 

Údaje o našej organizácii potrebné na vpísanie do tlačiva sú :


Názov organizácie: Svetlo Máriino, n.o.
Sídlo: Kolárovice 338, 013 54 Kolárovice
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 45743304


 

 

Súbory na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Ďakujeme Vám.
V modlitbe s Vami,
Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Hľa, Tvoje dary (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Drahí priatelia…