1. Domov
  2. Aktuality

Kategória: Aktuality

Aktuality
20. výročie smrti pátra Slavka Barbariča

20. výročie smrti pátra Slavka Barbariča

„Ľudia prichádzajú do Medžugoria nie preto, že naša Hercegovina je krásna (aj keď taká je). Prichádzajú preto, lebo Boh pozýva každého z nich. Moja služba je – pomáhať im a slúžiť im“ (páter Slavko Barbarič). Páter Slavko…

Aktuality
18. november 2020 – 100. výročie legalizácie potratov

18. november 2020 – 100. výročie legalizácie potratov

Drahí priatelia! 18. novembra uplynie 100 rokov od legalizácie potratov. Potraty legalizovali komunisti v roku 1920 v Sovietskom Rusku. Potom sa ich legalizácia rozšírila aj do iných krajín sveta. To predstavuje obrovský počet usmrtených detí a tiež zmenu…

Aktuality
„Pozývam vás všetkých na spoveď“(páter Slavko Barbarić, OFM)

„Pozývam vás všetkých na spoveď“(páter Slavko Barbarić, OFM)

Na vigíliu Zvestovania Pána 24. marca 1985 Panna Mária skrze Mariju Pavlovičovú dala toto posolstvo: „Drahé deti! Dnes vás chcem všetkých pozvať na spoveď, hoci ste sa spovedali pred niekoľkými dňami. Želám si, aby ste…

Aktuality
Vzývajte všetkých svätých (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Vzývajte všetkých svätých (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! V tomto čase vás pozývam, aby ste sa vrátili k Bohu a modlitbe. Vzývajte o pomoc všetkých svätých, aby vám boli…

Aktuality
Vráťte sa k láske (Terézia Gažiová)

Vráťte sa k láske (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! V tomto čase vás pozývam, aby ste sa vrátili k Bohu a modlitbe. Vzývajte o pomoc všetkých svätých, aby vám boli…

Aktuality
Môj život s pátrom Slavkom

Môj život s pátrom Slavkom

Volám sa Vikica Dodig, som z Medžugoria. Vyrastala som aj tu aj v Nemecku. V roku 1986 som v Medžugorí, počas svedectva vizionárky Vicky prežila hlbokú skúsenosť pokoja. To bol pokoj, ktorý mohol dať len Boh. Dovtedy som sa pokladala…

Aktuality
Dušičkové odpustky budú mať rozšírenú možnosť kvôli pandémii

Dušičkové odpustky budú mať rozšírenú možnosť kvôli pandémii

Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich.…