1. Domov
  2. Aktuality

Kategória: Aktuality

Aktuality
Letný modlitbový program v Medžugorí 2023

Letný modlitbový program v Medžugorí 2023

Od štvrtka 1. júna 2023 sa mení harmonogram večerného modlitbového programu. Letný modlitbový program trvá od 1. júna do 1. septembra. Modlitba ruženca začne o 18.00 a sv. omša o 19.00. Farská  krížová cesta na Križevci v piatok a modlitba…

Aktuality
Nepretržitá modlitba a pôstu za kňazov

Nepretržitá modlitba a pôstu za kňazov

Drahí priatelia, Dnes je nedeľa Dobrého pastiera, modlime sa za svätosť kňazov a nové povolania na Slovensku. Pozývame Vás zapojiť sa nepretržitej modlitby a pôstu za kňazov. Viac na : www.zaknazov.sk Svetlo Máriino

Aktuality
28. duchovná obnova pre kňazov

28. duchovná obnova pre kňazov

28. duchovná obnova pre kňazov sa uskutoční v Medžugorí od 3. do 7. júla 2023. Téma: „Hľa, moja matka a moji bratia“ (Mt 12, 49) V škole Panny Márie Viac informácií nájdete tu: SEMINAR 2023…

Aktuality
Sviatok Božieho milosrdenstva 16.4.2023

Sviatok Božieho milosrdenstva 16.4.2023

Drahí priatelia, Pripravme sa na sviatok Božieho milosrdenstva 16.4.2023. Druhá veľkonočná nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva – sviatok, ktorý si prial Pán Ježiš. Túžim, aby prvá  nedeľa po Veľkej noci bola sviatkom milosrdenstva (Den. 299). Túžim, aby…

Aktuality
Novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva

Novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva

Drahí priatelia, pripravme sa spoločne na Sviatok Božieho milosrdenstva 16.04.2023. Začnime novénou, ktorá sa začína na Veľký piatok a končí sa v sobotu pred nedeľou Božieho Milosrdenstva. Pán Ježiš o tomto dni hovoril sv. sestre Faustíne: „Ktorá duša pristúpi…

Aktuality
33-dňová príprava k zasväteniu sa sv. Jozefovi

33-dňová príprava k zasväteniu sa sv. Jozefovi

Drahí priatelia! Pozývame vás spoznávať sv. Jozefa – v jeho viere, poslušnosti, tichosti, spravodlivosti, pokore …, zakúsiť jeho mocný príhovor, ochranu v týchto nepokojných časoch, nasledovať jeho príklad v odkrývaní a uskutočňovaní Božej vôle. Zasvätiť sa mu znamená prijať…

Aktuality
Modlitba za pokoj a zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Modlitba za pokoj a zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Drahí priatelia, 25. marca 2023 na slávnosť Zvestovania Pána ukončíme novénu modlitby ruženca a pôstu zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Týmto aktom odpovieme aj na pozvanie Svätého Otca, ktorý nás 22. marca pri generálnej…