1. Home
  2. Aktuality

Kategória: Aktuality

Aktuality
Pozvanie Panny Márie k duchovnej imunite (páter Marinko Šakota)

Pozvanie Panny Márie k duchovnej imunite (páter Marinko Šakota)

Pozvanie Panny Márie k duchovnej imunite, páter Marinko Šakota Drahí bratia a sestry, pochválený buď Ježiš i Mária. Drahí bratia a sestry na Slovensku i v druhých častiach sveta, ktorí teraz počúvate. Pozdravujem vás srdečne z Medžugoria. Nachádzam sa pred sochou Panny Márie,…

Aktuality
Posolstvo Kráľovnej pokoja Ivanovi Dragičevićovi 4. mája 2020

Posolstvo Kráľovnej pokoja Ivanovi Dragičevićovi 4. mája 2020

Posolstvo Kráľovnej pokoja Ivanovi Dragičevićovi 4. mája 2020 „Drahé deti, toto je čas vďačnosti. Dnes od vás žiadam lásku, nehľadajte chyby a viny v druhých a nesúďte ich. Očakávam od vás, aby ste milovali a…

Aktuality
Aj ty si pozvaná

Aj ty si pozvaná

„Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty – hovorí Pán. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od…

Aktuality
9. Modlitbové stretnutie: Modlitba za pokoj, 25.04.2020

9. Modlitbové stretnutie: Modlitba za pokoj, 25.04.2020

Každoročné modlitbové stretnutia na Slovensku, Ukrajine a v Pobaltských štátoch sú našim ĎAKUJEM Pánovi za dar prítomnosti Panny Márie, jej materinskú lásku a všetky milosti, ktoré nám vyprosila. Je to tiež konkrétna odpoveď na jej pozvanie: „Drahé deti,…