Páter Ljubo Kurtovič, OFM

Vráťte sa k Bohu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

V tomto, posolstve ako aj v posolstve z minulého mesiaca nás Panna Mária mocou svojho materinského a nepoškvrneného srdca pozýva k návratu k Bohu, obráteniu a pokániu. Sväté písmo nám pripomína ako

Mať nádej (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. novembra 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! V tomto milosrdnom čase som s vami a všetkých vás pozývam, aby ste boli

Boh je láska a sloboda (páter Ljubo Kurtovič OFM)

            V posolstve z minulého mesiaca nás Panna Mária pozvala, kto vie už koľký raz, k modlitbe. V modlitbe prijímame od Boha silu vydávať svedectvo a vydávajúc svedectvo a žijúc vieru,

Túžte po nebi (pater Ljubo Kurtović, OFM)

               V augustovom posolstve nás Panna Mária pozýva byť svojím životom radosťou a pokojom pre druhých. Pozýva nás, aby sme vydávali svedectvo o svojej viere. Druhým môžeme dať

Prihlásiť sa k odberu časopisu a posolstiev