Páter Ljubo Kurtovič, OFM

Túžte po nebi (pater Ljubo Kurtović, OFM)

               V augustovom posolstve nás Panna Mária pozýva byť svojím životom radosťou a pokojom pre druhých. Pozýva nás, aby sme vydávali svedectvo o svojej viere. Druhým môžeme dať

Prihlásiť sa k odberu časopisu a posolstiev