Posolstvá Kráľovnej Pokoja

Mesačné posolstvá

2018

25. januára 2018 „Drahé deti! Nech je tento čas pre vás časom modlitby, aby skrze modlitbu Duch Svätý zostúpil na vás a dal vám obrátenie. Otvorte svoje srdcia a čítajte Sväté písmo, aby ste cez svedectvá aj…

2017

25. januára 2017 „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili za pokoj – pokoj v ľudských srdciach, pokoj v rodinách a pokoj vo svete. Satan je silný a chce vás všetkých obrátiť proti Bohu, vrátiť vás ku…

2016

25. januára 2016 Drahé deti! Aj dnes vás všetkých pozývam k modlitbe. Bez modlitby nemôžete žiť, pretože modlitba je reťaz, ktorá vás približuje k Bohu. Preto, deti moje, v pokore srdca sa vráťte k Bohu a jeho prikázaniam, aby ste…

2015

25. januára 2015 „Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, žite v modlitbe svoje povolanie. Teraz ako nikdy predtým chce Satan svojim nákazlivým vetrom nenávisti a nepokoja udusiť človeka a jeho dušu. V mnohých srdciach niet radosti, pretože niet Boha…

2014

25. januára 2014 „Drahé deti! Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby odblesk vašej modlitby vplýval na tých, ktorých stretnete. Postavte Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojich rodinách a čítajte ho, aby slová pokoja začali…

2013

25. januára 2013 „Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Nech sa vaša modlitba stane mocnou ako živý kameň, až kým sa svojimi životmi nestanete svedkami. Vydávajte svedectvo o kráse vašej viery. Som s…

2012

25. januára 2012 „Drahé deti! S radosťou vás aj dnes pozývam: otvorte svoje srdcia a počúvajte moje pozvanie. Znovu vás chcem priblížiť k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, kde nájdete útočište a pokoj. Otvorte sa modlitbe, kým sa vám ona nestane…

2011

25. januára 2011 „Drahé deti! Aj dnes som s vami a pozerám na vás i žehnám vás a nestrácam nádej, že sa tento svet premení k dobru a že pokoj zavládne v srdciach ľudí. Radosť zavládne vo svete, pretože ste sa…

2010

25. januára 2010 „Drahé deti! Nech sa vám tento čas stane časom osobnej modlitby, aby vo vašich srdciach rástlo semeno viery a nech vyrastie do radostného svedectva pre druhých. Som s vami a chcem vás všetkých povzbudiť: vzrastajte…

2009

25. januára 2009 „Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Nech je vám modlitba ako semienko, ktoré vkladáte do môjho srdca, a ktoré odovzdám za vás môjmu Synovi Ježišovi za spásu vašich duší. Želám si, deti…

2008

25. januára 2008 „Drahé deti! S dobou pôstu sa blížite času milosti. Vaše srdce je ako pooraná zem a je pripravené prijať plod, ktorý vyrastie v dobro. Deti moje, vy si slobodne môžete vybrať dobro alebo zlo. Preto…

2007

25. januára 2007 „Drahé deti! Postavte Sväté písmo na viditeľné miesto vo vašich rodinách a čítajte ho. Tak spoznáte modlitbu srdcom a vaše myšlienky budú v Bohu. Nezabúdajte, že ste pominuteľní ako kvet v poli, ktorý zďaleka vidno,…

2006

25. januára 2006 „Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste boli nositeľmi evanjelia vo svojich rodinách. Nezabudnite, deti moje, čítať Sväté písmo. Položte ho na viditeľné miesto a dosvedčujte svojím životom, že veríte a žijete Božie…

2005

25. januára 2005 „Drahé deti! V tomto milostivom čase znovu vás pozývam k modlitbe. Modlite sa, deti moje, za jednotu kresťanov, aby všetci boli jedno srdce. Jednota bude skutočne medzi vami, nakoľko sa budete modliť…

2004

25. januára 2004 „Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Modlite sa, deti moje, zvlášť za všetkých tých, ktorí nespoznali Božiu lásku. Modlite sa, aby sa ich srdcia otvorili a priblížili môjmu srdcu a srdcu…

2003

25. januára 2003 „Drahé deti! Týmto posolstvom vás znovu pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Zvlášť teraz, keď je pokoj v kríze, vy buďte tí, ktorí sa modlia a dosvedčujú pokoj. Deti moje, buďte…

2002

25. januára 2002 „Drahé deti! V tomto čase, keď sa ešte obzeráte za minulým rokom, pozývam vás, deti moje, aby ste sa hlboko zahľadeli do svojho srdca a rozhodli sa priblížiť k Bohu a modlitbe.…

2001

25. januára 2001 „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste obnovili modlitbu a pôst s ešte väčším nadšením, až kým sa vám modlitba nestane radosťou. Deti moje, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti, a kto…

2000

25. januára 2000 „Drahé deti! Pozývam vás, deti moje, k neprestajnej modlitbe. Keď sa modlíte, ste bližšie k Bohu a on vás povedie cestou pokoja a spásy. Preto vás dnes vyzývam, aby ste darovali pokoj druhým. Len v Bohu je…

1999

25. januára 1999 „Drahé deti! Znovu vás pozývam k modlitbe. Nemôžete sa vyhovárať, že musíte viac pracovať, pretože príroda ešte spí hlbokým spánkom. Otvorte sa v modlitbe. Obnovte modlitbu vo svojich rodinách. Postavte Sväté písmo…

1998

25. januára 1998 „Drahé deti! Dnes vás všetkých znovu pozývam k modlitbe. Iba modlitbou, drahé deti, sa vaše srdcia premenia, stanú sa lepšie a citlivejšie na Božie slovo. Deti moje, nedovoľte, aby vás satan sem…

1997

25. januára 1997 „Drahé deti! Pozývam vás, aby ste rozmýšľali o svojej budúcnosti. Vy vytvárate nový svet bez Boha iba svojimi silami, a preto ste nespokojní a bez radosti v srdci. Tento čas je mojím…

1996

25. januára 1996 „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa rozhodli pre pokoj. Proste Boha, aby vám daroval pravý pokoj. Prežívajte pokoj vo svojich srdciach a pochopíte, drahé deti, že pokoj je Božím darom.…

1995

25. januára 1995 „Drahé deti! Pozývam vás, aby ste otvorili Ježišovi dvere svojho srdca tak, ako sa kvet otvára slnku. Ježiš chce naplniť vaše srdcia pokojom a radosťou. Deti moje, nemôžete uskutočniť pokoj, ak nie…

1994

25. januára 1994 „Drahé deti! Všetky ste moje milé deti. Milujem vás. Ale, deti moje, nezabúdajte, že bez modlitby nemôžete byť v mojej blízkosti. Satan chce v tejto dobe vniesť zmätok do vašich sŕdc a…

1993

25. januára 1993 „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste s vážnosťou prijali a žili moje posolstvá. Tieto dni sú dňami, kedy sa treba rozhodnúť pre Boha, pre pokoj a dobro. Nech z vášho života a myšlienok…

1992

25. januára 1992 „Drahé deti! Dnes vás pozývam k obnove modlitby vo vašich rodinách, aby sa tak každá rodina stala radosťou môjmu Synovi Ježišovi. Preto, drahé deti, modlite sa a nájdite si viac času pre…

1991

25. januára 1991 „Drahé deti! Dnes ako nikdy predtým pozývam vás k modlitbe. Vaša modlitba nech je modlitbou za pokoj. Satan je silný a chce zničiť nielen ľudské životy, ale aj prírodu a planétu, na…

1990

25. januára 1990 „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa znovu rozhodli pre Boha a aby ste si vybrali Boha pred všetkým a nad všetko, aby mohol konať vo vašom živote zázraky a aby sa zo…

1989

25. januára 1989 „Drahé deti! Dnes vás pozývam na cestu svätosti. Modlite sa, aby ste pochopili krásu a veľkosť tejto cesty, kde sa vám Boh zjavuje osobitným spôsobom. Modlite sa, aby ste mohli byť otvorení…

Posolstvá z 2. v mesiaci

2004

2. október 2004 „Drahé deti! Aj dnes, keď sa na vás pozerám srdcom plným lásky, chcem vám povedať, že to, čo vytrvale hľadáte, po čom túžite, deti moje, je tu pred vami. Stačí, aby ste…

ročné posolstvá

Jakov Čolo

25. decembra 1998 „Drahé deti! Dnes, na narodeniny môjho Syna, je moje srdce naplnené nesmiernou radosťou, láskou a pokojom. A ako vaša matka si želám, aby každý z vás pocítil vo svojom srdci tú istú…

Ivanka Elezová

25. júna 1995 „Panna Mária požehnala všetkých, ktorí boli prítomní pri zjavení. Hovorila mi o tajomstvách. Pozvala nás modliť sa za rodiny, pretože satan ich chce zničiť. Okrem toho Panna Mária pozvala všetkých ľudí, aby boli…

Mirijana Soldová

18. marca 1993 „Milé deti! Prajem si, aby ste mi podali svoje ruky, aby som vás ako matka viedla správnou cestou, aby som vás viedla k Otcovi. Otvorte svoje srdcia, dovoľte mi vstúpiť! Modlite sa, lebo…

štvrtkové posolstvá

1986

2. januára 1986 „Drahé deti! Pozývam vás, aby ste sa úplne rozhodli pre Boha. Prosím vás, drahé deti, odovzdajte sa úplne a potom budete môcť žiť všetko, čo vám hovorím. Nebude vám ťažké úplne sa…

1985

3. januára 1985 „Drahé deti! V týchto dňoch vám dal Pán veľké milosti. Tento týždeň poďakujte za všetky milosti, ktoré vám Boh udelil. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 10. januára 1985 „Drahé deti!…

1984

1. marca 1984 „Drahé deti! Osobitným spôsobom som si vybrala túto farnosť a chcem ju viesť. S láskou ju ochraňujem a želám si, aby všetci boli moji. Ďakujem vám, že ste dnes večer prišli. Želám…