2001

25. januára 2001

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste obnovili modlitbu a pôst s ešte väčším nadšením, až kým sa vám modlitba nestane radosťou. Deti moje, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti, a kto sa postí, nebojí sa zla. Ešte raz vám opakujem: len modlitbou a pôstom sa aj vojny môžu zastaviť, vojny vašej nevery a strachu z budúcnosti. Som s vami a učím vás, deti moje: v Bohu je pokoj a vaša nádej. Preto sa priblížte Bohu a dajte ho na prvé miesto vo svojom živote. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 2001

„Drahé deti! Toto je čas milosti. Preto modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým nepochopíte Božiu lásku ku každému z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 2001

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili modlitbe. Deti moje, žijete v čase, v ktorom vám Boh dáva veľké milosti, ale vy ich neviete využiť. Staráte sa o všetko iné, ale o dušu a duchovný život najmenej. Prebuďte sa z úmorného spánku svojej duše a povedzte Bohu z celej sily ÁNO. Rozhodnite sa pre obrátenie a svätosť. Som s vami, deti moje, a pozývam vás k dokonalosti vašej duše a všetkého, čo konáte. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 2001

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Deti moje, modlitba robí zázraky. Keď ste unavení a chorí, a keď nevidíte zmysel svojho života, vezmite si ruženec a modlite sa, modlite sa, až kým sa vám modlitba nestane radostným stretnutím s vaším Spasiteľom. Ja som s vami, prihováram sa a modlím sa za vás, deti moje. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 2001

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe. Deti moje, veľa pracujete, ale bez Božieho požehnania. Zvelebujte a hľadajte múdrosť Ducha Svätého, aby vás viedol v tomto čase, aby ste pochopili a žili v milosti tohto času. Obráťte sa, deti moje, a kľaknite v tichosti svojho srdca. Dajte Boha do stredu vášho bytia, aby ste tak mohli radostne svedčiť o kráse, ktorú Boh neprestajne dáva vášmu životu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 2001

„Drahé deti! Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Najmä dnes, keď vám Boh dáva hojnosť milostí, modlite sa a skrze mňa hľadajte Boha. Boh vám dáva veľké milosti, preto, deti moje, využite tento milostivý čas a priblížte sa môjmu srdcu, aby som vás mohla viesť môjmu Synovi Ježišovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 2001

„Drahé deti! V tomto čase milosti vás pozývam ešte viac sa priblížiť Bohu prostredníctvom vašej osobnej modlitby. Využite čas oddychu a dožičte svojej duši a svojim očiam oddych v Bohu. Vyhľadajte pokoj v prírode a objavíte Boha Stvoriteľa, ktorému sa budete môcť poďakovať za všetky stvorenia, a vtedy nájdete radosť vo svojom srdci. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 2001

„Drahé deti! Dnes vám pozývam, aby ste sa rozhodli pre svätosť. Nech je, deti moje, vždy vo vašich myšlienkach a v každej situácii svätosť na prvom mieste, pri práci i v rozhovore. Tak ju dostanete do praxe, kúsok po kúsku, krok za krokom vojde do vašej rodiny modlitba a rozhodnutie pre svätosť. Buďte úprimní sami ku sebe a neviažte sa na materiálne veci, ale na Boha. A nezabudnite, deti moje, že váš život je pominuteľný ako kvet. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 2001

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe, zvlášť teraz, keď chce satan vojnu a nenávisť. Znova vás pozývam, deti moje, modlite sa a postite, aby vám Boh daroval pokoj. Buďte svedkami pokoja každému srdcu a buďte nositeľmi pokoja v tomto nepokojnom svete. Som s vami a prihováram sa pred Bohom za každého z vás. A vy sa nebojte, pretože kto sa modlí, nebojí sa zla a nemá nenávisť v srdci. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 2001

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa modlili z celého srdca a navzájom sa milovali. Deti moje, vy ste vyvolení, aby ste svedčili o pokoji a radosti. Ak nemáte pokoj, modlite sa a dosiahnete ho. Skrze vás a vaše modlitby, deti moje, pokoj začne prúdiť do sveta. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, pretože modlitba koná zázraky v ľudských srdciach i vo svete. Som s vami a ďakujem Bohu za každého z vás, kto s vážnosťou prijal a žije modlitbu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 2001

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás znova pozývam k modlitbe. Deti moje, modlite sa a pripravujte svoje srdcia na príchod Kráľa pokoja, aby on svojím požehnaním daroval pokoj celému svetu. Nepokoj sa zmocnil sŕdc a nenávisť vládne svetom. Preto vy, ktorí žijete moje posolstvá, buďte svetlom a vystretými rukami tomuto neveriacemu svetu, aby všetci spoznali Boha lásky. Nezabudnite, deti moje, som s vami a všetkých vás žehnám. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2001

„Drahé deti! Dnes vás pozývam a povzbudzujem k modlitbe za pokoj. Zvlášť vás dnes pozývam, keď vám v náručí prinášam novorodeného Ježiša, aby ste sa s ním zjednotili prostredníctvom modlitby a stali sa znakom tomuto nepokojnému svetu. Povzbudzujte sa navzájom, deti moje, k modlitbe a láske. Nech sa vaša viera stane povzbudením pre druhých, aby viac verili a milovali. Všetkých vás žehnám a pozývam, aby ste boli bližšie môjmu Srdcu a Srdcu malého Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

2000

Ďalej

2002