1. Domov
  2. 2022

Kategória: Posolstvá Kráľovnej Pokoja

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Som s vami, aby som vás viedla na ceste obrátenia, pretože svojimi životmi, deti moje, môžete priblížiť mnohé duše k môjmu Synovi. Buďte radostnými svedkami Božieho slova a lásky a s nádejou v srdci, ktorá víťazí nad všetkým zlom.…

2022

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem vám za každú obetu a modlitbu, ktorú ste obetovali za moje úmysly. Deti moje, nezabudnite, že ste dôležití v mojom pláne spásy ľudstva. Vráťte sa k Bohu…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Pozerám sa na vás a ďakujem Bohu za každého z vás, pretože mi dovolil byť ešte s vami, aby som vás povzbudzovala k svätosti. Deti moje, pokoj je narušený a satan chce nepokoj. Preto nech je vaša modlitba…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. apríl 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. apríl 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Pozerám sa na vás a vidím, že ste stratení. Preto vás všetkých pozývam: vráťte sa k Bohu, vráťte sa k modlitbe a Duch Svätý vás naplní svojou láskou, ktorá dáva radosť srdcu. Nádej bude rásť vo vás…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Počúvam vaše volanie a modlitby za pokoj. Satan roky bojuje za vojnu. Preto ma Boh poslal medzi vás, aby som vás viedla cestou svätosti, pretože ľudstvo je na križovatke. Pozývam vás: vráťte sa…

Aktuality
Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2022, cez vizionárku Mirjanu Soldovú

Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2022, cez vizionárku Mirjanu Soldovú

„Drahé deti! Materinskou láskou vás pozývam, aby ste plní sily, viery a dôvery pozerali na môjho Syna. Jemu otvárajte svoje srdcia a nebojte sa. Pretože môj Syn je Svetlo sveta a v ňom je pokoj a nádej. Preto…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. február 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. február 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Som s vami a modlime sa spoločne. Deti moje, pomôžte mi modlitbou, aby satan nezvíťazil. Jeho moc smrti, nenávisti a strachu zachvátila zem. Preto, deti moje, vráťte sa k Bohu a modlitbe, pôstu a zriekaniu,…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. január 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. január 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa vrátili k osobnej modlitbe. Deti moje, nezabudnite, že satan je silný a chce k sebe pritiahnuť čo najviac duší. Preto bdejte v modlitbe a buďte rozhodní v…

2021
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.december 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.december 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša, aby vám daroval svoj pokoj. Deti moje, bez pokoja nemáte budúcnosť ani požehnanie, preto sa vráťte k modlitbe, pretože plodom modlitby sú radosť a viera, bez ktorej…