1. Domov
  2. 2024

Kategória: Posolstvá Kráľovnej Pokoja

2024
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2024, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2024, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam na modlitbu srdcom. Deti moje, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých sa budete povzbudzovať k dobru a rásť v radosti. Deti moje, ešte ste ďaleko. Preto sa znovu…

2024
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2024, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2024, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem vás k modlitbe, pretože satan je silný a každým dňom je jeho sila väčšia skrze tých, ktorí si vybrali smrť a…

2024
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2024, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2024, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa modlite so mnou, aby zvíťazilo dobro vo vás i okolo vás. Osobitným spôsobom, deti moje, modlite sa zjednotení s Ježišom na jeho krížovej ceste. Vložte do svojich modlitieb…

Aktuality
Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2024, cez vizionárku Mirjanu Soldo

Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2024, cez vizionárku Mirjanu Soldo

 Vizionárka Mirjana Soldo mala každodenné zjavenia Panny Márie od 24.6.1981 do 25.12.1982. Pri poslednom každodennom zjavení jej Panna Mária zverila posledné desiate tajomstvo a povedala jej, že sa jej bude zjavovať ešte raz ročne a…

2024
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2024, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2024, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo plody radosti a jednoty s Bohom. Kúkoľ zachvátil mnohé srdcia a stali sa neplodné. Preto vy, deti moje, buďte svetlo, láska…

2024
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. januára 2024, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. januára 2024, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! Nech je tento čas časom modlitby.“

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2023

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2023

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2023, cez vizionára Jakova Čolo „Drahé deti, dnes vás chcem so svojím synom v náručí všetkých pozvať, aby ste prosili malého Ježiša o uzdravenie svojho srdca. Deti, vo…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. novembra 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. novembra 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti, nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby sa pocítila  radosť z očakávania Kráľa pokoja vo vašich srdciach, rodinách a vo svete, ktorý nemá nádej. Ďakujem vám, že ste prijali…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja zavýjajú zemou, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší posiela k vám, aby som vás viedla k ceste pokoja a jednoty s Bohom a ľuďmi. Vy ste, deti moje,…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! Pozývam vás k silnej modlitbe. Modernizmus chce vojsť do vašich myšlienok a ukradnúť vám radosť z modlitby a stretnutia s Ježišom. Preto, moje drahé deti, obnovte modlitbu vo svojich rodinách, aby moje materinské srdce bolo radostné ako v prvých dňoch,…

2004

2. október 2004 „Drahé deti! Aj dnes, keď sa na vás pozerám srdcom plným lásky, chcem vám povedať, že to, čo vytrvale hľadáte, po čom túžite, deti moje, je tu pred vami. Stačí, aby ste…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Nech vaše srdcia, deti moje, budú v modlitbe pozdvihnuté k nebu, aby vaše srdce pocítilo Boha lásky, ktorý vás uzdravuje a miluje nesmiernou láskou.…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

,,Drahé deti! V tomto milostivom čase, v ktorom ma Najvyšší posiela k vám, aby som vás milovala a viedla po ceste obrátenia, prinášajte svoje modlitby a obety za všetkých, ktorí sú ďaleko a nespoznali Božiu…

Aktuality
Výročné zjavenie vizionárke Ivanke Elezovej  25. júna 2023

Výročné zjavenie vizionárke Ivanke Elezovej 25. júna 2023

Pri príležitosti posledného denného zjavenia 7. mája 1985 Panna Mária Ivanke zverila posledné 10. tajomstvo a prisľúbila, že sa jej bude až do konca života zjavovať raz ročne, a to na výročie zjavení. Tak tomu…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Najvyšší mi dovoľuje byť medzi vami, aby som sa za vás modlila, aby som bola vašou Matkou a útočiskom. Deti moje, pozývam vás, vráťte sa k Bohu a modlitbe a Boh vás hojne…