1. Domov
  2. 2023

Kategória: Posolstvá Kráľovnej Pokoja

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marec 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marec 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! Nech je tento čas pre vás časom modlitby.“

Aktuality
Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2023, cez vizionárku Mirjanu Soldo

Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2023, cez vizionárku Mirjanu Soldo

Vizionárka Mirjana Soldo mala každodenné zjavenia Panny Márie od 24.6.1981 do 25.12.1982. Pri poslednom každodennom zjavení jej Panna Mária zverila posledné desiate tajomstvo a povedala jej, že sa jej bude zjavovať ešte raz ročne a…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Obráťte sa, oblečte sa do kajúcich rúch a hlbokej osobnej modlitby, a v  pokore žiadajte od Najvyššieho pokoj. V tomto milostivom čase vás chce satan zviesť, ale vy, deti moje, pozerajte na môjho Syna, a zriekaním a pôstom…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. január 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. január 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Modlite sa so mnou za pokoj, pretože satan chce vojnu a nenávisť v srdciach i národoch. Preto sa modlite a obetujte svoje dni pôstu a pokániu, aby vám Boh daroval pokoj. Budúcnosť je na rázcestí, pretože moderný človek…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2022, výročné zjavenie Jakubovi Čolovi

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2022, výročné zjavenie Jakubovi Čolovi

„Drahé deti, dnes, keď svetlo Ježišovho narodenia osvecuje celý svet osobitným spôsobom s Ježišom v mojom náručí, prosím, aby sa každé srdce stalo betlehemskou maštaľou, v ktorej sa narodí môj syn a aby sa vaše…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša, aby ste boli jeho pokojom a odrazom nebeského jasu a radosti. Modlite sa, deti moje, aby ste boli otvorení prijať pokoj, pretože mnohé srdcia sú zatvorené pre…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. november 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. november 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Najvyšší ma k vám poslal, aby som vás učila modliť sa. Modlitba otvára srdcia, prináša nádej, rodí a posilňuje sa viera. Pozývam vás, deti moje, vráťte sa k Bohu, pretože Boh je láska…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. október 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. október 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Najvyšší mi dovolil byť s vami a byť vašou radosťou i cestou nádeje, pretože ľudstvo sa rozhodlo pre smrť. Preto ma poslal, aby som vás učila, že bez Boha nemáte budúcnosť. Deti moje…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Modlite sa, aby vás Duch Svätý osvietil, aby ste boli radostnými hľadačmi Boha a svedkami bezhraničnej lásky. Ja som s vami, deti moje. Znova vás všetkých pozývam, vzchopte sa a svedčte o dobrých…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti, Boh mi dovolil byť s vami a viesť vás cestou pokoja, aby ste prostredníctvom osobného pokoja budovali pokoj vo svete. Som s vami a prihováram sa u svojho Syna Ježiša, aby vám dal…