ADORÁCIE
Aktuality

Slávnostné ukončenie 33-dňových duchovných cvičení – zasvätenia sa Ježišovi prostredníctvom Panny Márie 6. júna 2020

ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI PROSTREDNÍCTVOM PANNY MÁRIE    Záver 33 – dňových duchovných cvičení  1. Pripravme sa svätou…

Aktuality

Dotyk Medžugoria

Posolstvo z Medžugoria prišlo do Kaliningradu na Deň žien 8. marca 2006. Panna Mária okrášlila tento…

Aktuality

Modlitba za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku 2. júna 2020

Modlitba za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku 2. júna 2020 Pripomeňme si, že Panna…

Texty k jednotlivým dňom
NEPRETRŽITÁ MODLITBA A PÔST ZA KŇAZOV
PRIDAŤ MODLITBOVÝ ÚMYSEL​