„Skúšky sú pozvaním, aby sme sa buď k Bohu vrátili, alebo sa mu ešte viac otvorili. Aby sme sa neukolísali v našich programoch a nestratili sa na našich cestách. Skúšky očisťujú ľudské úmysly.“  (V škole lásky)

NEPRETRŽITÁ MODLITBA A PÔST ZA KŇAZOV
PRIDAŤ MODLITBOVÝ ÚMYSEL​