ADORÁCIE
Aktuality

Poďakovanie za účasť na 33-dňových duchovných cvičeniach

Drahí priatelia! Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí si vykonali 33-dňové duchovné cvičenia zasvätenia sa Ježišovi prostredníctvom…

Aktuality

Dotyk Medžugoria

Posolstvo z Medžugoria prišlo do Kaliningradu na Deň žien 8. marca 2006. Panna Mária okrášlila tento…

Aktuality

Modlitba za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku 2. júna 2020

Modlitba za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku 2. júna 2020 Pripomeňme si, že Panna…

Texty k jednotlivým dňom
NEPRETRŽITÁ MODLITBA A PÔST ZA KŇAZOV
PRIDAŤ MODLITBOVÝ ÚMYSEL​