Objednať knihu posolstiev cez internet

Svetlo Máriino n.o. ponúka knihu posolstiev Panny Márie z Medžugoria. Aj vďaka Vašim finančným príspevkom sa kniha posolstiev môže dostať k čo najviac ľuďom. Sumy výrobných nákladov uvádzame len pre Vašu orientáciu, aby ste odhadli výšku dobrovoľného príspevku. Nie je to predajná cena! Dobrovoľný príspevok knihy posolstiev Panny Márie z Medžugoria je 8 € + cena za poštovne pri jednom kuse 2 €, viac kusov 3,50 €. Ak vkladáte peniaze priamo na účet, poplatok je 3 €,  prevod z účtu na účet je bezplatný.

Príspevky možno zasielať priamo na náš účet:

názov účtu                     : SVETLO MÁRIINO, n.o.

IČO                                : 45743304
banka                             : Slovenská sporiteľňa
číslo účtu                       : SK54 0900 0000 0050 5851 7603
SWIFT/BIC                    : GIBASKBX
Poznámka                     : Kniha posolstiev 

Ďakujeme Vám.