Medzinárodné duchovné obnovy Medžugorie 2024

„Mária si vybrala lepší podiel…“ (Lk 10, 42) je témou všetkých duchovných obnov a vybratá je z Lukášovho evanjelia, ktoré hovorí o Marte a Márii, keď ich Ježiš navštívil  v ich dome. 

 

Predchádzajúce

16.01.2023

Ďalej

17.01.2023