MODLITBOVÉ STRETNUTIE KAŽDÚ PRVÚ SOBOTU

Modlitbové stretnutie v prvú sobotu v mesiaci

(Prvá sobota v mesiaci nie je vždy prvá sobota po prvom piatku, ale vždy prvá sobota v mesiaci.)

Je to deň, keď sa duchovne spájajú členovia, priatelia, jednotlivci, rodiny, modlitbové skupiny spojené so spoločenstvom Svetlo Máriino.

Ako môžeš prežívať prvú sobotu v mesiaci duchovne zjednotený s nami?

1. Hneď ráno zasväť celý deň, seba, svoju rodinu, celý svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a všetko, čo sa bude v ten deň odohrávať, obetuj za jej úmysly, uskutočnenie jej plánov pokoja, víťazstvo Nepoškvrneného Srdca.

Poteš Pannu Máriu, tak ako nás žiadala vo Fatime:

Obetuj na úmysel odčiniť urážky spôsobené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:       

  • svätú spoveď,
  • svätú omšu a sv. prijímanie,
  • 15 min. rozjímania tajomstiev ruženca.

2. Zúčastni sa modlitbového stretnutia v spoločenstve, v rodine alebo sám duchovne spojený s nami.
Priebeh modlitbového stretnutia:

  1.    modlitba k Duchu Svätému,
  2.    úmysly modlitby ruženca: 

    – za odčinenie urážok voči Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie,
   – za úmysly Panny Márie, uskutočnenie jej plánov pokoja a víťazstvo jej Nepoškvrneného srdca,
    – spoločný úmysel uvedený v časopise,
    – vlastné úmysly modliacich sa,

  3.    rozjímavá modlitba ruženca,
  4.    rozjímanie Svätého písma,
  5.    zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
   (Prípadne rozjímať aj nad úvahami v časopise Svetlo Máriino.)

        Ak je to možné, modlitbové spoločenstvá organizujú vo svojich farnostiach v prvú sobotu v mesiaci modlitbové stretnutie – (formou večeradla).

        Program: modlitba a rozjímanie 15 desiatkov ruženca – aspoň 15 minút, sv. omša a sväté prijímanie s úmyslom odčiniť urážky spôsobené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, poklona pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

3. V Medžugorí sa modlíme i za vás, za vaše rodiny, spoločenstvá, za vaše úmysly, potreby. Vystupujeme na Podbrdo – miesto prvých zjavení Panny Márie a modlíme sa za vás.

Predchádzajúce

Adorácia, Medžugorie, 01.05.2020

Ďalej

PÄŤ PRVÝCH SOBÔT