1. Domov
  2. Aktuality

Kategória: Z našej činnosti

Aktuality
Novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva

Novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva

Drahí priatelia, pripravme sa spoločne na Sviatok Božieho milosrdenstva 7.4.2024. Začnime novénou, ktorá sa začína na Veľký piatok a končí sa v sobotu pred nedeľou Božieho Milosrdenstva. Pán Ježiš o tomto dni hovoril sv. sestre Faustíne: „Ktorá duša pristúpi…

33-dňova príprava k zasväteniu sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie
Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie

Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie

Pokoj a dobro z Medžugoria! Drahí priatelia,  pozývame vás zúčastniť sa 33-dňových duchovných cvičení on-line. Začíname 6. marca a končíme slávnostným zasvätením sa 8. apríla na slávnosť Zvestovania Pána. Obetujme tieto duchovné cvičenia:    •na úmysly Panny Márie,  …

„V Škole Panny Márie“
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 9. deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 9. deň

DEVIATY DEŇ – MÁRIINA MODLITBA „Velebí moja duša Pán a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.“ Z Máriinho srdca…

„V Škole Panny Márie“
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 8. deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 8. deň

ÔSMY DEŇ – MÁRIINA POSLUŠNOSŤ „Hľa, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu: požehnanie, ak budete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, ktoré vám dnes ukladám, kliatbu, keď nebudete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, odbočíte z cesty,…

„V Škole Panny Márie“
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 7. deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 7. deň

SIEDMY DEŇ – MÁRIINA CHUDOBA „Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom“ (Lk 14,  25–33). Panna Mária, sa zriekla toho, čo je pre nás ľudí najťažšie, a…

„V Škole Panny Márie“
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 6. deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 6. deň

ŠIESTY DEŇ – MÁRIINA ČISTOTA Anjel pozdravil Máriu slovami: „Raduj sa, pretože si plná milosti!“ Si plná skutočnej krásy. Máriina krása spočíva v nevinnosti jej duše, v čistote jej citov, v jej srdci, ktoré nepozná …

„V Škole Panny Márie“
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 5. deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 5. deň

  PIATY DEŇ – MÁRIINA TRPEZLIVOSŤ V chorvátskom jazyku má slovo trpezlivosť (strpljenje) niečo spoločné so slovom utrpenie (trpljenje). Život Panny Márie na ceste viery nebol ľahký, prežila tridsať rokov Božieho mlčania. Boli to roky…

„V Škole Panny Márie“
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 4. deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 4. deň

https://youtu.be/9SrGXMBdRYA   ŠTVRTÝ DEŇ – MÁRIINA NÁDEJ Pápež Benedikt XVI. povedal: „Človek je živý, kým čaká, kým v jeho srdci žije nádej.“ Panna Mária vedela čakať, byť trpezlivá, deň čo deň odovzdávala svoj život Bohu,…

„V Škole Panny Márie“
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 3. deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 3. deň

  TRETÍ DEŇ –  MÁRIINA VIERA „Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán!” (Lk 1, 45). Alžbeta, naplnená Duchom Svätým, potvrdzuje to, čo Mária nosí vo svojom srdci i v svojom…

Aktuality
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 2. deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 2. deň

DRUHÝ DEŇ –  MÁRIINA LÁSKA „V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.“ (Lk 1,39-40) Mária nemyslí na…

„V Škole Panny Márie“
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 1. deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 1. deň

Pokoj a dobro z Medžugoria:) Drahí priatelia,  dnes začíname novénu pred sviatkom narodenia Pána. Pridajte sa k nám:)  Nech nás Panna Mária svojimi cnosťami pripraví na Ježišov príchod.  Modlime sa aby sa Ježiš Kráľ pokoja…

Duchovné obnovy v Medžugorí
29. Medzinárodná duchovná obnova pre organizátorov pútí

29. Medzinárodná duchovná obnova pre organizátorov pútí

Téma stretnutia je: „Mária si vybrala lepší podiel“ (Lk 10, 42) V škole Panny Márie Viac informácií nájdete tu: Duchovná obnova pre organizátorov 2024 (PDF) PROGRAM Pondelok 18. 03. 2024 15.00   Registrácia účastníkov 17.00   Večerný modlitbový program…

Aktuality
„MÁRIA SI VYBRALA LEPŠÍ PODIEL…“ (Lk 10, 42)  je témou budúcoročných duchovných obnov v Medžugorí

„MÁRIA SI VYBRALA LEPŠÍ PODIEL…“ (Lk 10, 42) je témou budúcoročných duchovných obnov v Medžugorí

V Medžugorí sa aj budúci rok popri mnohých iných duchovných obnovách a aktivitách budú konať tradičné medzinárodné duchovné obnovy.   „Mária si vybrala lepší podiel…“ (Lk 10, 42) je témou všetkých duchovných obnov budúci rok a vybratá je…

Duchovné obnovy v Medžugorí
22. medzinárodná duchovná obnova pre manželské páry

22. medzinárodná duchovná obnova pre manželské páry

22. medzinárodná duchovná obnova pre manželské páry sa uskutoční v Medžugorí od 8. do 11. novembra 2023 Téma: „Hľa, moja matka a moji bratia“ (Mt 12, 49) V škole Panny Márie Program: Streda 8. novembra 2023 14.00…