33-dňova príprava k zasväteniu sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie
Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie

Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie

Pokoj a dobro z Medžugoria! Drahí priatelia, pozývame vás zúčastniť sa 33-dňových duchovných cvičení on-line: Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie. Pozvite svojich blízkych, známych, priateľov, obnovte si zasvätenie s celou rodinou. Obetujme ich…

33-dňova príprava k zasväteniu sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie
Záver 33-dňových duchovných cvičení

Záver 33-dňových duchovných cvičení

Pokoj a dobro z Medžugoria  Drahí účastníci duchovných cvičení,  približujeme sa k slávnostnému ukončeniu prípravy k zasväteniu sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie 08.12.2021 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie Pripravme sa svätou spoveďou. Tri možnosti ako si vykonať zasvätenie:…

33-dňova príprava k zasväteniu sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie
Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie

Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie

Úvod Rozjímania na každý deň Záver 33-dňových duchovných cvičení Skúsenosti

Aktuality
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 9.deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 9.deň

  DEVIATY DEŇ – MÁRIINA MODLITBA „Velebí moja duša Pán a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.“ Z Máriinho…

Aktuality
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 8.deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 8.deň

ÔSMY DEŇ – MÁRIINA POSLUŠNOSŤ „Hľa, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu: požehnanie, ak budete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, ktoré vám dnes ukladám, kliatbu, keď nebudete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, odbočíte z cesty,…

Aktuality
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 7.deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 7.deň

SIEDMY DEŇ – MÁRIINA CHUDOBA „Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom“ (Lk 14,  25–33). Panna Mária, sa zriekla toho, čo je pre nás ľudí najťažšie, a…

Aktuality
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 6.deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 6.deň

  ŠIESTY DEŇ – MÁRIINA ČISTOTA Anjel pozdravil Máriu slovami: „Raduj sa, pretože si plná milosti!“ Si plná skutočnej krásy. Máriina krása spočíva v nevinnosti jej duše, v čistote jej citov, v jej srdci, ktoré…

Aktuality
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 5.deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 5.deň

  PIATY DEŇ – MÁRIINA TRPEZLIVOSŤ V chorvátskom jazyku má slovo trpezlivosť (strpljenje) niečo spoločné so slovom utrpenie (trpljenje). Život Panny Márie na ceste viery nebol ľahký, prežila tridsať rokov Božieho mlčania. Boli to roky…

Aktuality
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 4.deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 4.deň

  ŠTVRTÝ DEŇ – MÁRIINA NÁDEJ Pápež Benedikt XVI. povedal: „Človek je živý, kým čaká, kým v jeho srdci žije nádej.“ Panna Mária vedela čakať, byť trpezlivá, deň čo deň odovzdávala svoj život Bohu, dokonca…