1. Domov
  2. Duchovné obnovy v Medžugorí

Kategória: Z našej činnosti

Duchovné obnovy v Medžugorí
28. duchovná obnova pre kňazov

28. duchovná obnova pre kňazov

28. duchovná obnova pre kňazov sa uskutoční v Medžugorí od 3. do 7. júla 2023. Téma: „Hľa, moja matka a moji bratia“ (Mt 12, 49) V škole Panny Márie Viac informácií nájdete tu: 28. duchovná…

33-dňova príprava k zasväteniu sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie
Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie

Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie

Pokoj a dobro z Medžugoria! Drahí priatelia,  pozývame vás zúčastniť sa 33-dňových duchovných cvičení on-line. Krok za krokom sa blížime k pôstnemu obdobiu, milostivému času, v ktorom môžeme duchovne prehĺbiť svoj vzťah s Bohom a…

Duchovné obnovy v Medžugorí
28. Medzinárodná duchovná obnova pre organizátorov pútí

28. Medzinárodná duchovná obnova pre organizátorov pútí

28. Medzinárodná duchovná obnova pre organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja a medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín sa uskutoční v Medžugorí od 14. do 18. marca 2023. Téma stretnutia je: „Hľa, moja matka a moji bratia“…

Aktuality
Medzinárodné duchovné obnovy Medžugorie 2023

Medzinárodné duchovné obnovy Medžugorie 2023

28. Medzinárodná duchovná obnova pre organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja a medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín sa uskutoční v Medžugorí od 14. do 18. marca 2023.   28. duchovná obnova pre kňazov sa uskutoční v Medžugorí…

„V Škole Panny Márie“
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2022 – 9. deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2022 – 9. deň

DEVIATY DEŇ – MÁRIINA MODLITBA „Velebí moja duša Pán a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.“ Z Máriinho srdca…

„V Škole Panny Márie“
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2022 – 8. deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2022 – 8. deň

ÔSMY DEŇ – MÁRIINA POSLUŠNOSŤ „Hľa, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu: požehnanie, ak budete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, ktoré vám dnes ukladám, kliatbu, keď nebudete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, odbočíte z cesty,…

„V Škole Panny Márie“
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2022 – 7. deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2022 – 7. deň

SIEDMY DEŇ – MÁRIINA CHUDOBA „Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom“ (Lk 14,  25–33). Panna Mária, sa zriekla toho, čo je pre nás ľudí najťažšie, a…

„V Škole Panny Márie“
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2022 – 6. deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2022 – 6. deň

ŠIESTY DEŇ – MÁRIINA ČISTOTA Anjel pozdravil Máriu slovami: „Raduj sa, pretože si plná milosti!“ Si plná skutočnej krásy. Máriina krása spočíva v nevinnosti jej duše, v čistote jej citov, v jej srdci, ktoré nepozná …

„V Škole Panny Márie“
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2022 – 5. deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2022 – 5. deň

  PIATY DEŇ – MÁRIINA TRPEZLIVOSŤ V chorvátskom jazyku má slovo trpezlivosť (strpljenje) niečo spoločné so slovom utrpenie (trpljenje). Život Panny Márie na ceste viery nebol ľahký, prežila tridsať rokov Božieho mlčania. Boli to roky…

„V Škole Panny Márie“
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2022 – 3. deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2022 – 3. deň

  TRETÍ DEŇ –  MÁRIINA VIERA „Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán!” (Lk 1, 45). Alžbeta, naplnená Duchom Svätým, potvrdzuje to, čo Mária nosí vo svojom srdci i v svojom…