1. Domov
  2. 2023

Kategória: mesačné posolstvá

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! Pozývam vás k silnej modlitbe. Modernizmus chce vojsť do vašich myšlienok a ukradnúť vám radosť z modlitby a stretnutia s Ježišom. Preto, moje drahé deti, obnovte modlitbu vo svojich rodinách, aby moje materinské…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Nech vaše srdcia, deti moje, budú v modlitbe pozdvihnuté k nebu, aby vaše srdce pocítilo Boha lásky, ktorý vás uzdravuje a miluje nesmiernou láskou.…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

,,Drahé deti! V tomto milostivom čase, v ktorom ma Najvyšší posiela k vám, aby som vás milovala a viedla po ceste obrátenia, prinášajte svoje modlitby a obety za všetkých, ktorí sú ďaleko a nespoznali Božiu…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Najvyšší mi dovoľuje byť medzi vami, aby som sa za vás modlila, aby som bola vašou Matkou a útočiskom. Deti moje, pozývam vás, vráťte sa k Bohu a modlitbe a Boh vás hojne…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste išli do prírody a modlili sa, aby Najvyšší hovoril k vášmu srdcu, aby ste pocítili silu Ducha Svätého, a tak svedčili o láske, ktorú má Boh ku každému stvoreniu.…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríl 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríl 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! Všetkých vás pozývam, aby ste boli nositeľmi pokoja a radosti zmŕtvychvstalého Ježiša pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko od modlitby. Nech ich Ježišova láska skrze vaše životy premení na nový život obrátenia a…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marec 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marec 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! Nech je tento čas pre vás časom modlitby.“

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Obráťte sa, oblečte sa do kajúcich rúch a hlbokej osobnej modlitby, a v  pokore žiadajte od Najvyššieho pokoj. V tomto milostivom čase vás chce satan zviesť, ale vy, deti moje, pozerajte na môjho Syna, a zriekaním a pôstom…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. január 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. január 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Modlite sa so mnou za pokoj, pretože satan chce vojnu a nenávisť v srdciach i národoch. Preto sa modlite a obetujte svoje dni pôstu a pokániu, aby vám Boh daroval pokoj. Budúcnosť je na rázcestí, pretože moderný človek…

2022
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša, aby ste boli jeho pokojom a odrazom nebeského jasu a radosti. Modlite sa, deti moje, aby ste boli otvorení prijať pokoj, pretože mnohé srdcia sú zatvorené pre…