Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

,,Drahé deti! V tomto milostivom čase, v ktorom ma Najvyšší posiela k vám, aby som vás milovala a viedla po ceste obrátenia, prinášajte svoje modlitby a obety za všetkých, ktorí sú ďaleko a nespoznali Božiu lásku. Deti moje, vy buďte svedkami lásky a pokoja pre všetky nepokojné srdcia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.”

Predchádzajúce

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 13. deň

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 14. deň