1. Domov
  2. 2023

Kategória: 2023

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2023

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2023

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2023, cez vizionára Jakova Čolo „Drahé deti, dnes vás chcem so svojím synom v náručí všetkých pozvať, aby ste prosili malého Ježiša o uzdravenie svojho srdca. Deti, vo…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. novembra 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. novembra 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti, nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby sa pocítila  radosť z očakávania Kráľa pokoja vo vašich srdciach, rodinách a vo svete, ktorý nemá nádej. Ďakujem vám, že ste prijali…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja zavýjajú zemou, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší posiela k vám, aby som vás viedla k ceste pokoja a jednoty s Bohom a ľuďmi. Vy ste, deti moje,…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! Pozývam vás k silnej modlitbe. Modernizmus chce vojsť do vašich myšlienok a ukradnúť vám radosť z modlitby a stretnutia s Ježišom. Preto, moje drahé deti, obnovte modlitbu vo svojich rodinách, aby moje materinské srdce bolo radostné ako v prvých dňoch,…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Nech vaše srdcia, deti moje, budú v modlitbe pozdvihnuté k nebu, aby vaše srdce pocítilo Boha lásky, ktorý vás uzdravuje a miluje nesmiernou láskou.…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

,,Drahé deti! V tomto milostivom čase, v ktorom ma Najvyšší posiela k vám, aby som vás milovala a viedla po ceste obrátenia, prinášajte svoje modlitby a obety za všetkých, ktorí sú ďaleko a nespoznali Božiu…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Najvyšší mi dovoľuje byť medzi vami, aby som sa za vás modlila, aby som bola vašou Matkou a útočiskom. Deti moje, pozývam vás, vráťte sa k Bohu a modlitbe a Boh vás hojne…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste išli do prírody a modlili sa, aby Najvyšší hovoril k vášmu srdcu, aby ste pocítili silu Ducha Svätého, a tak svedčili o láske, ktorú má Boh ku každému stvoreniu.…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríl 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríl 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! Všetkých vás pozývam, aby ste boli nositeľmi pokoja a radosti zmŕtvychvstalého Ježiša pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko od modlitby. Nech ich Ježišova láska skrze vaše životy premení na nový život obrátenia a…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marec 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marec 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

„Drahé deti! Nech je tento čas pre vás časom modlitby.“

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Obráťte sa, oblečte sa do kajúcich rúch a hlbokej osobnej modlitby, a v  pokore žiadajte od Najvyššieho pokoj. V tomto milostivom čase vás chce satan zviesť, ale vy, deti moje, pozerajte na môjho Syna, a zriekaním a pôstom…

2023
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. január 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. január 2023, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Modlite sa so mnou za pokoj, pretože satan chce vojnu a nenávisť v srdciach i národoch. Preto sa modlite a obetujte svoje dni pôstu a pokániu, aby vám Boh daroval pokoj. Budúcnosť je na rázcestí, pretože moderný človek…